Kundcase | Effektiv IT med maximal servicenivå | Advania
Integration 2021.05.03

Effektiv IT med maximal servicenivå

Genom att hyra in IT-specialister vid behov kan Kemikalieinspektionen driva sin IT effektivt och med maximal servicenivå. 

För Kemikalieinspektionen duger det inte att vara näst bäst. Som myndighet måste de alltid leverera på topp. Deras organisation och IT-stöd måste naturligtvis följa lagar och regler och, som man säger: inget får gå fel.

Därför ställer de också höga krav på sin IT-organisation. Peter Lindén, IT-chef hos myndigheten, förklarar att det inte vore rimligt att bemanna IT-avdelningen med alla specialister som någon gång skulle kunna behövas för att bibehålla en hög nivå. Det vore dyrt och inget annat än resursslöseri.

– Vi har valt att hyra in den kunskap vi behöver vid ett givet tillfälle. Den grundläggande infrastrukturen samt löpande drift och underhåll tar vi hand om själva. Men när vi behöver göra en större uppdatering eller genomgripande kontroll av något system kallar vi in experter utifrån, säger Peter Lindén, IT-chef på Kemikalieinspektionen.

Djup kunskap krävs

Han berättar om när de skulle göra en genomgång av sitt Active Directory. Det är något som sker sällan och för att det verkligen ska bli en bra kontroll, som lyfter och åtgärdar eventuella problem, behövs folk som både har djupa kunskaper inom området och rätt verktyg. Genomgången gjordes främst i preventivt syfte, men det fanns också problem som på sikt hade kunnat innebära såväl drifts- som säkerhetsmässiga risker.

peter linden_kemikalieinspektionenPeter Lindén, IT-chef på Kemikalieinspektionen

– För att hitta rätt experthjälp har vi frågat Microsoft vilka leverantörer som är de främsta för de typer av uppgifter som vi står inför. Och även om de sällan vill lyfta fram enskilda leverantörer förstod vi att Knowledge Factory, numera en del av Advania, ligger ganska långt före alla andra när det gäller Microsoft-infrastruktur, säger Peter Lindén.

Aldrig löpande uppdrag 

Han behövde bara titta på vilka certifieringar konsulterna har och hur många som är utsedda till MVP (Most Valuable Professional) av Microsoft för att begripa att bolaget har en mycket hög Microsoft-profil.

– Vi jobbar ju med andra leverantörer för andra system. Men när det gäller Microsoft-infrastruktur har vi valt Knowledge Factory. De har både en bredd och ett djup som gör att de möter våra behov på ett bra sätt, säger Peter Lindén.

Även om Advania-experterna anlitas regelbundet rör det sig inte om något löpande uppdrag hos Kemikalieinspektionen. De rings bara in när det behövs och bara för sådana specifika uppgifter där deras expertroll verkligen krävs. Exempelvis hjälper de till med delar av den pågående Windows 10-utrullningen, bland annat genom att sätta upp Active Directory på bästa sätt.

På det här sättet kan Kemikalieinspektionens egen IT-organisation fokusera på det de gör bäst samtidigt som de aldrig riskerar att tappa i servicenivå eller prestanda.

– För att hitta rätt experthjälp har vi frågat Microsoft vilka leverantörer som är de främsta för de typer av uppgifter som vi står inför. Och även om de sällan vill lyfta fram enskilda leverantörer förstod vi att Knowledge Factory, numera en del av Advania, ligger ganska långt före alla andra när det gäller Microsoft-infrastruktur, avslutar Peter Lindén.

Kontakta mig

Chief Experience Officer, IT Infrastructure

Tobias Öien

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!