Systemutveckling 2021-12-04 09:11

Lägre kostnad och full kontroll genom digitalt verktyg

Ensotech är ett bolag som gör skillnad för industri och offentliga företag som köper in stora volymer el. Tillsammans med Advania, f d Hi5, utvecklade Ensotech EST (Energy Sourcing Tool), ett digitalt verktyg som ger kunderna en helt annan kontroll och kunskap än vad som tidigare varit möjligt. Reducerade arbetstimmar, säkrare prognoser och kontroll att priset faktiskt är det rätta gör att det blir stora kostnadsbesparingar för Ensotechs kunder.

I en extremt komplicerad marknad där priserna snabbt sticker i väg skapar Ensotech ett lugn hos sina kunder. Idag har bolaget växt ytterligare, samarbetet med Advania fortsätter och produkten förädlas för varje år.

Magnus Kjellin EnsotechMagnus Kjellin, ägare och vd för Energy Sourching Technology AB. (Fotograf: Malin Vinblad)

Utmaning

På en oreglerad el-marknad hamnar inköparen lätt i ett underläge. Hur vet du som kund att leverantören fakturerat rätt? Hur kan du skapa en prognos framåt när priserna är extremt rörliga? Idén till produkten Energy Sourcing Tool fick Magnus Kjellin, ägare och vd för Energy Sourching Technology AB, när han själv arbetade som affärs- och strategikonsult och insåg hur svårt det var för stora inköpare av el att ha koll på sina inköp:

– Det är galet komplext att köpa in el. Eftersom el inte lagras köper man in den per timme och du kan ha ett hundratal avtal för varje timme. För en fyraårsperiod innebär det ca 3,5 miljoner datapunkter att hålla koll på. Det är den enkla orsaken till att man helst överlåter allt till leverantören, säger Magnus Kjellin.

Verktyget EST samlar in marknadspriser på hundratals produkter varje timme och presenterar en överskådlig kontroll av varje transaktion så kunderna kan jämföra det mot marknadspriserna.

Lösning

Ensotechs mål var att skapa ett verktyg som gör förhållandet mellan köpare och säljare på elmarknaden mer jämställt och ger inköparen ett enklare sätt att få kontroll över sin affär. Förutom ordning och reda på avtal, order, priser och leverans innehåller verktyget funktioner för automatisk uppföljning via detaljerade rapporter.

EST kopplar ihop el-leverantörer med elköpare. Med hjälp av en stor mängd data som finns i systemet och smarta funktioner blir det möjligt att göra detaljerade prognoser som baseras på kundens unika timförbrukning och framtida prognos. Genom att tala om för systemet vilken strategi du har för prissäkring hjälper verktyget till att bedöma när, vad och hur mycket det är läge att köpa. Dessutom kan kunderna också få fullständiga rapporter över hur elen bidrar till deras hållbarhetsarbete och köp av gröna certifikat:

– Styrkan med produkten är att den är utvecklad av en oberoende leverantör som inte har något egenintresse i hur statistiken presenteras. Den statistik du får är exakt i alla beräkningar. Det skulle vara oerhört tidsödande att göra på egen hand – för att inte säga omöjligt, säger Jonas Lundin, utvecklare på Advania som varit med på resan från början.

Effekt

Verktyget är så enkelt och roligt att använda att kunden inte tvekar att själv ta kontrollen över sin elhandel. I januari 2019 tecknade Ensotech avtal med sin första kund och sedan dess har det rullat på med myndigheter, fastighetsbolag, kommuner och fler industriföretag. Magnus och hans team hoppas att fler ska upptäcka fördelarna med att ta makten över sin leverans, och att möjligheterna för enkel uppföljning och kontroll ger nya incitament att också göra hållbara val i sina elavtal.

– Idag har behovet av att göra tätare prognoser växt med rekordfart. Man behöver se över situationen månatligen i stället för årligen, vilket kräver otroligt många arbetstimmar som vi kan reducera till i princip noll. Att priserna på el har en enorm påverkan på affären har väl heller ingen missat efter senaste tidens energidebatt och stigande priser. Genom Ensotech och vårt verktyg får kunden bättre kontroll, ökad spårbarhet och kan göra säkrare prognoser. Här finns stora vinster att hämta, både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt, säger Magnus Kjellin.

Fakta

  • Energy Sourcing Tool utvecklades tillsammans med Advania, f d Hi5
  • Verktyget används av industri och offentliga företag som köper in stora volymer el och ger lägre kostnader, bättre kontroll, ökad spårbarhet och kan göra säkrare prognoser
  • Enkel uppföljning och kontroll för att kunna göra hållbara val i el-avtalen

Anm: Detta kundcase gjordes ursprungligen med Hi5, som förvärvades av Advania 2021.

Kontakta mig

Business Area Manager, Development

Henrik Stjernberg

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!