Kundcase | Trygghet genom automatiserad identitetshantering | Advania
Automatisering 2022.11.30

Trygghet genom automatiserad identitetshantering

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som värdesätter automation och tydliga processer för att effektivisera och förenkla för sina medarbetare. Med hjälp av Advania har de automatiserat sina interna processer och rutiner för att skapa en trygg intern identitetshantering.

Tyréns är en stor organisation med verksamhet i flera olika länder och en ständig tillväxt. De olika länderna arbetade tidigare på olika sätt när det kommer till identitet. Det som de hade gemensamt var att det mesta sköttes med hjälp av manuella rutiner och processer. För att öka säkerheten och förenkla manageringen bestämde Tyréns att det var dags att konsolidera alla processer för identitetshantering och införa ett gemensamt arbetssätt över gränserna.

Smart tidsplanering för smidig onboarding

Tyréns hade redan påbörjat ett samarbete med Advania när det gäller managerade tjänster och infrastruktur vilket gjorde det enkelt att effektivisera tillsammans även inom identitetsområdet. Man hade redan börjat titta på hur en identitetslösning skulle kunna se ut och då kom Advanias identitetsspecialister in för att ta detta vidare.

large-171003_Rutherhagen_12

Först etablerade vi tillsammans med projektdeltagarna hos Tyréns en projektplan med aktiviteter, mål och en realistisk tidplan. Den nya identitetsplattformen integreras mot källsystem och målsystem. Vi gjorde också en inventering och analys av de interna processerna och tog fram nya gemensamma processer som vi sedan etablerade i den nya identitetsmiljön. Detta säkerställer också en smidig onboarding för de olika länderna i flera steg, så det inte blev en ”Big Bang” utan verksamheten fick tid att anpassa sig till de nya processerna.

Automatiserad livscykelhantering på alla enheter

Med hjälp av den nya identitetsmiljön och nya processer har Tyréns nu en automatiserad livscykelhantering för alla identiteter inom verksamheten. Arbete och tid som de tidigare lade på felsökning och felhantering har nu minskat vilket i sin tur ger minskade kostnader och nöjdare medarbetare. Den nya centrala plattformen för alla identiteter ger också en enkel överblick över alla identiteter. Nästa steg är att fortsätta arbeta med förbättringar och vidareutveckling av de digitala identiteterna. Speciellt värdefullt är att projektet har skapat en personlig relation mellan båda parter som gör samarbetet både mer givande och trevlig.

Om Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar de hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur.

Nyfiken?

Kontakta mig

Business Area Manager, Development

Henrik Stjernberg

Relaterat innehåll

Automatisering Kundcase | Tryggt stöd i hela ärendeflödet | Advania
2021.10.08

Tryggt stöd i hela ärendeflödet

Nynas är idag trygga med att veta att de har ett ärendehanteringssystem som stödjer hela deras ärendeprocess. De har hittat ett samarbete som ger dem balansen mellan att ha ett komplext system som kan vidareutvecklas utan...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!