Kundcase | WSP behöver lagring som klarar en krasch | Advania
Datacenter 2021.02.22

Lagring som klarar en krasch

Komplicerade projekt över hela världen – analysteknikkonsultföretaget WSP behövde kostnadseffektiv datalagring som överlever en katastrof.

Våra krav på ett nytt datalagringssystem var att det skulle vara lätt att hantera och enkelt att komma tillbaka till en normal driftsituation vid en eventuell katastrof, säger Gustav Lind, IT-chef på WSP.

Supporten var tidigare en stor driftskostnad för WSP och katastrofskyddet omodernt. WSP Sverige behövde investera i en helt ny datalagringlösning, ny SAN-infrastruktur och utöka och förbättra den virtuella serverinfrastrukturen. Efter en upphandling föll valet på Caperio (numera Advania) i samarbete med Hitachi.

– Tack vare vår redan goda relation med Caperio (numera Advania), som levererade driftstjänster i den då befintliga lagringslösningen, så var bolaget tillsammans med Hitachi en kraftfull samarbetspartner, säger Gustav Lind, IT-chef på WSP.

Projektet inleddes i maj 2012 med projektledare och konsulter från Caperio (numera Advania) samt partners hos Hitachi. I ett första steg uppgraderades hela den virtuella servermiljön till den senaste versionen av VMware. Därefter migrerades all data över från den gamla miljön till Hitachis nya datalagrings- plattform HUS 150.

Med endast ett driftstopp under en helg tog det drygt tre månader att få allt i produktion. Att stora delar av projektet skulle genomföras under sommaren var en utmaning. Det var tufft och pressat men vi jobbade helger och nätter och fick pussla med semestrar, säger Fredrik Lindman, kundansvarig på Caperio (numera Advania).

Idag har WSP Sverige bättre och enklare katastrofskydd. Dessutom kraftigt förbättrad lagringsprestanda och lägre lagringskostnad.

– Vi kan se till att förlusten av ostrukturerad fildata är maximalt en timme, vilket vi är mycket nöjda med. Vi är också övertygade om att vid en total katastrofsituation kan all data och alla tjänster flyttas från en hall till en annan på mindre än fyra timmar, säger Gustav Lind.

Det nya systemet är också enklare att hantera och går vid behov att utöka. WSP Sverige har fortsatt samarbetet med Caperio (numera Advania), som genom supportavtalet har ansvar för systemstöd och kompetens.

– Det känns både tryggt och smart med den här långsiktigheten. Det är lätt att lura sig själv – när det gäller lagring är det bättre att investera ordentligt och sällan än att göra det snabbt och ofta, säger Gustav Lind.

Projektet i fyra steg

Utmaningen

WSP Sveriges gamla datalagringslösning levde inte upp till de högt ställda kraven och var inte kostnadseffektiv. Backupen var dessutom långsam.

Lösningen

Advania föreslår en helt ny SAN-infrastruktur med två HUS 150 från Hitachi tillsammans med virtualiserade servrar från VMware.

Möjligheterna

Genom supportavtalet med Advania kan WSP Sverige enkelt utöka systemet vid framtida behov.

Effekten

WSP Sverige har en trygg lösning för katastrof- säkring och ett förbättrat katastrofskydd och dessutom får bolaget en högre lagringsprestanda till en lägre kostnad.

Kontakta mig

Business Area Manager, Datacenter

Fredrik Lindman

Relaterat innehåll

Datacenter Kundcase | Smart avtalshantering för en trygg framtid | Advania
2022.12.16

Smart avtalshantering för en trygg framtid

WSP använder Advanias Avtalsportal för mycket mer än bara ett register över olika kontrakt: portalen är till stor nytta för verksamheten i allt från att förhandla till sig de bästa villkoren till att kunna planera budget och...

Datacenter Kundcase | Nya affärsmöjligheter och bättre kontroll | Advania
2021.04.19

Nya affärsmöjligheter och bättre kontroll

När man hör företagsnamnet ATG tänker de flesta på hästar och travtävlingar. Visst är tävlingarna grunden för ATG:s verksamhet, men för att få alla system att fungera är ATG på många sätt också ett IT-bolag. I sina...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!