Kundcase | Kontroll på miljön och ökad säkerhet | Advania
Säkerhet 2021.05.05

Plattformen som ger kontroll på miljön och ökar säkerheten

Team Olivias tillväxt har varit hög, och med alla nyförvärv runt om i landet uppstod snabbt en brokig flora av IT-lösningar. För att få kontroll på miljön och öka säkerheten efterlystes en gemensam plattform, med möjlighet att växa på ett smidigt sätt.

Varför valde ni Advania?

– Vi matchade i storlek. Vi ville vara en viktig kund hos en IT-helhetsleverantör. Dessutom uppskattade vi den tydliga paketeringen av service och tilläggstjänster, som gav god förutsägbarhet och kostnadskontroll, säger IT-samordnare Henrik Gunérus.

Utmaning

Varje år köper Team Olivia flera bolag, och växer dessutom organiskt. I dag har koncernen drygt 9 000 anställda spridda på 120 kontor runt om i Sverige, Norge och Danmark.

− År 2010 insåg vi att vi behövde något som förenar oss i termer av IT-funktionalitet. Tidigare hade vi byggt små billiga lösningar lite ad hoc, vilket resulterat i ett lapptäcke av system, säger Henrik Gunérus. I det läget såg vi att den stora utmaningen var att få till en lösning som var tillräckligt öppen och skalbar för att hänga med i företagets fortsatta utveckling. Då bestod koncernen av 14 bolag – i dag är det 40.

– Dessutom ville vi höja säkerheten och förbättra möjligheterna att arbeta mobilt, utan att för den sakens skull köpa på oss en massa teknik själva. Vår ambition är att äga så lite teknik som möjligt, och därför sökte vi en helhetsleverantör, säger Henrik Gunérus.

Lösning

Team Olivia använder sig av Advanias abonnemangsbaserade Citrix-plattform Total Outsourcing. Det är en så kallad terminalserverteknik, som innebär att företagets befintliga servrar ersätts med en centraliserad molntjänst. Via en skyddad internetanslutning kommer alla användare åt samtliga system från vilken dator som helst.

− Vi verkar i en rörlig bransch där medarbetare bl.a. hjälper människor i deras hem. Även tjänstemännen som normalt sitter på kontor är mycket ute och reser för att träffa kunder, planera vården och följa upp arbetet. Nu kan de ha med sig en laptop och jobba direkt mot en central server, säger Henrik Gunérus och förklarar att alla applikationer ligger i Advanias system.

Tidigare var programvaran installerad på varje användares dator. Central information, som adresslistor och kundavtal, fanns inte tillgänglig när medarbetarna befann sig på resande fot.

− Noggrann dokumentation med god hantering av patientsekretessen är A och O för alla som jobbar inom vården. Nu undviker vi att informationen ligger spridd på flera ställen, eftersom allt uppdateras i servern.

Resultat

Säkrare datahantering i kombination med ökad mobilitet är vad verksamheten vunnit mest med den nya lösningen, enligt Henrik Gunérus:

– Sedan avtalet började löpa 2011 har lösningen vuxit med antalet bolag och nya verksamhetssystem. Team Olivia har exempelvis utökat sitt IT-stöd via Advania för hantering av programlicenser och lokala nät samt att göra hårdvaruinköp via webbportal.

– När vi förvärvar ett nytt bolag migreras det i samma driftabonnemang, med ett tillägg baserat per användare. Det ger god förutsägbarhet, eftersom priserna är kända redan innan, påpekar Henrik Gunérus. Att flytta nödvändiga data, användarinformation, e-postkonton och liknande från ett nyförvärvat bolag till Advanias servrar går snabbt.

Att få kontroll över informationen var en stor fråga för oss. Advania sköter såväl drift och underhåll som backup-hantering till en fast avgift. Det vi köper som Total Outsourcing är väl specificerat, vilket innebär god kontroll över kostnaderna. Utöver avtalad lösning har vi dessutom möjlighet att köpa tilläggstjänster, avslutar säger Henrik Gunérus.

Anm: Detta kundcase gjordes ursprungligen med Visolit, som förvärvades av Advania 2021.

Kontakta mig

Business Area Manager Managed Services Provider

Johan Tilly

Relaterat innehåll

Säkerhet Kundcase | Samarbetet gör skillnaden för Willhem | Advania
2023.05.30

Samarbetet gör skillnaden för Willhem

Advania hjälper fastighetsbolaget Willhem med att skapa en flexibel digital arbetsplats åt sina 300 medarbetare på 13 orter i Sverige. Det omfattar både hårdvara så som datorer och infrastrukturen som nätverk och server....

Säkerhet Kundcase | Bilprovningens proaktiva säkerhetsarbete | Advania
2022.04.04

IT-trygghet genom proaktivt säkerhetsarbete

Bilprovningen har legat i framkant med digitaliseringen av sin verksamhet och satsat på att förenkla för både kunder och medarbetare. Med ett proaktivt informationssäkerhetsarbete har ett riskmedvetet tankesätt etablerats...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!