Kundcase | Så hittade Ramirent rätt leverantör | Advania
Managerade tjänster 2021.10.14

Så hittade Ramirent rätt leverantör

Vem vet hur verksamhetskraven ser ut om fem år? Vilka IT-tjänster behövs och hur ska de på bästa sätt ska levereras? Därför sökte maskinuthyrningsbolaget Ramirent en flexibel partner som ständigt utvecklar och förändrar IT-leveransen.

I och med affären med Advania påbörjar Ramirent sin andra generations outsourcing. Målet var att hitta en partner som jobbar med allt från att kontinuerligt effektivisera den dagliga driften till att utveckla teknik som förbättrar IT-leveransen till verksamheten och i det långa loppet erbjudande till Ramirents kunder.

Gabriel Westrell 1920x1080Gabriel Westrell, Head of Infrastructure på Ramirent

– För oss var det strategiskt viktigt att hitta en leverantör som vill driva förändring och förstår våra behov, säger Gabriel Westrell, Head of Infrastructure på Ramirent.

Ramirents utvärderingskriterier omfattade bland annat hur bra leverantören är på att hantera förändringsarbetet och hur väl de förstår Ramirent och bolagets utmaningar. Det viktiga i outsourcingen är alltså inte de olika tekniska lösningar man valt eftersom innehållet i outsourcingen till stor del handlar om standardtjänster – utan hur väl leverantören och Ramirent gemensamt kan samarbeta för att utveckla och effektivisera IT-tjänsterna och hur detta kan avtalas i ett kontrakt som belönar utveckling och effektivisering.

Vi sökte efter en flexibilitet i volym, lösningar och affärsmodellen, säger Gabriel Westrell.

Han menar att den nordiska IT-marknaden är väldigt mogen och att de flesta leverantörer kan leverera de standardtjänster som många bolag efterfrågar. I stället är det viktigare hur väl samarbetet fungerar - närheten mellan parterna, kommunikation och kultur. Det är alltid människor som ska leverera en tjänst, så samarbete och förståelse är extremt viktigt.

Teknik för att skapa och leverera affärsvärde

Samtidigt som det handlar om standardtjänster som ska uppdateras och skötas på en daglig basis vill Ramirent att leverantören ska hjälpa dem att använda tekniken till att skapa konkret affärsvärde för kunderna.

–Vi vill vinna affärer och ha lojala kunder – och verktyg som fungerar för att stödja det. säger Gabriel Westrell. Vi sökte ett avtal som ger möjlighet och stödjer transformation och förändring under hela kontraktsperioden. Det är även viktigt att leverantören bygger och kontinuerligt återinvesterar i sina tjänster.

Utvecklingen mot molntjänster innebär att både licenser och kapacitetstjänster har betydligt kortare kontraktstider än tidigare. Ramirent vill ha möjligheten att minska eller öka användandet och därmed kostnaderna för olika tjänster. En leverantör måste flexibelt följa en kund som Ramirent vad gäller antal användare och kapacitet eller om Ramirent vill flytta över mer användare och tjänster till molnet.

Båda parter tjänar på att höja effektiviteten

För att stimulera effektivisering är kontraktet mellan Ramirent och Advania utformat så att bägge parter tjänar på att proaktivt höja effektiviteten. I stället för att stapla utvecklingstimmar på varandra finns det mekanismer i kontraktet som gör att det lönar sig att hitta nya lösningar och processer som kapar arbetstid och kostnader.

– Affärsmodellen driver alltid ett beteende och här har vi försökt att hantera det, säger Gabriel Westrell. Till syvende och sist är det en människa som ska leverera en tjänst och då är man inne på de mjuka värdena och här tror jag att vi hittat rätt.

Priskonkurrensen från framförallt offshoreleverantörer har ritat om den svenska spelplanen. Enligt Gabriel Westrell var projektets styrgrupp överens om att närhet, både fysisk och kulturell, var en viktig komponent. Anbuden man fick in skiljde sig förvånansvärt lite i pris och blev därmed inte den avgörande faktorn. Gabriel Westrell menar att automatiseringen av datacenter gör att standardtjänster inte kräver lika mycket mantimmar som för några år sedan vilket kan ge regionala outsourcingleverantörer som Advania en fördel i konkurrensen mot globala leverantörer med stor del av IT-leveransen i lågkostnadsländer.

Leveransen omfattar följande tjänster

  • Arbetsplats
  • Server operation
  • Application operation
  • Nätverk (exklusive WAN)
  • Molntjänster
  • ServiceDesk (second line)

Fakta

  • Tjänsterna levereras till Ramirent i Sverige, Danmark, Norge, Finland samt Estland
  • Kontraktet är på fem år och kan förlängas två gånger, ett år i taget.

Ramirent – en jätte på maskiner

Ramirent hyr ut maskiner till allt från byggnadsföretag till privatpersoner och finnas i tio länder i norra Europa. Bolaget grundades på 50-talet i Finland och kom in på de svenska och norska marknaderna genom köpen av Bautas och Stavdal 2001. Bolaget är noterat på börsen i Helsingfors och omsatte 724 miljoner Euro 2017 och har 2 700 anställda. 

Advanias managerade tjänster →

Kontakta mig

Chief Operations Officer

Göran Gustavsson

Relaterat innehåll

Säkerhet Kundcase | Samarbetet gör skillnaden för Willhem | Advania
2023.05.30

Samarbetet gör skillnaden för Willhem

Advania hjälper fastighetsbolaget Willhem med att skapa en flexibel digital arbetsplats åt sina 300 medarbetare på 13 orter i Sverige. Det omfattar både hårdvara så som datorer och infrastrukturen som nätverk och server....

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!