Kundcase | Svensk idrott vinner på effektiv molnintegration | Advania
Managerade tjänster 2021.10.05

Svensk idrott vinner på effektiv integration i molnet

Riksidrottsförbundet är företrädare för landets i särklass största folkrörelse där basen för kommunikationen mellan förbunden, föreningarna och medlemmarna utgörs av IdrottOnline. Med en ny API-integrationslösning i molnet lägger Riksidrottsförbundet en grund för att snabbt, enkelt och säkert kunna skapa nya tjänster och mobilappar. Det kommer alla i den svenska idrottsrörelsen vinna på.

Riksidrottsförbundet är företrädare för landets i särklass största folkrörelse. Det har 71 medlemsförbund och 3 miljoner medlemmar i drygt 19 000 anslutna idrottsföreningar. Basen för kommunikationen mellan förbunden, föreningarna och medlemmarna utgörs av IdrottOnline.

– Den nya API-integrationslösningen kommer underlätta införandet av nya tjänster som kan bidra till den idrottsliga verksamheten i hela landet, säger Pia Ahlgren, chef för IdrottOnline på Riksidrottsförbundet.

Behov av flexibel lösning

Integration är inget nytt för Riksidrottsförbundet, men lösningarna har varit tungrodda.
– Med så många underliggande system och olika behov finns det krav på ökad flexibilitet från våra användare. Vi kom fram till att vi behövde en API-lösning som skulle göra det möjligt att integrera våra system på ett bättre sätt.

API, Application Programming Interface, är ett gränssnitt och en verktygslåda som kan hämta och koppla ihop data och funktionalitet från flera källor. Med API underlättas arbetet påtagligt eftersom överföring av information kan ske med automatik. Riksidrottsförbundet valde att satsa på Microsofts molntjänst Azure API Management.

– Vi tittade även på alternativa lösningar. Men den här hade bland annat en smidigare autentisering och en bättre licensmodell. Det var ett lätt val eftersom vi har ett bra samarbete med Microsoft sedan tidigare.

Effektivare med integrationslösning i molnet

Med hjälp av partnerföretaget iBiz Solutions byggde man en integrationslösning i molnet mellan Riksidrottsförbundet, förbunden och föreningarna. Genom IdrottOnline har föreningarna sedan tidigare tillgång till ett flertal tjänster.

– Men det har varit lång ”time-to-market” när sådana lösningar satts upp, eftersom de måste skapas från scratch varenda gång. Det skulle till exempel kunna handla om en tävlingsarrangör som vill skapa en hemsida för en särskild tävling, säger Magnus Littorin, försäljningschef på iBiz Solutions.

Nu blir det möjligt för idrottens organisationer att på ett standardiserat sätt bygga tjänster och mobilappar som kan kopplas upp mot IdrottOnline där de får tillgång till information som de inte har kunnat få tidigare. Time-to-market blir mycket kort.

– Målet är att IdrottOnline ska bli öppnare och mer tillgängligt, och kunna tillgodose de krav som idrottsrörelsen ställer på ett effektivt verksamhetssystem, säger Pia Ahlgren.

Trots att informationen blir mer lättillgänglig med molnlösningen blir samtidigt säkerheten högre än tidigare. Det är viktigt att man kan följa gällande lagstiftning och regelverk.
Implementeringen av molnlösningen skedde successivt fram till slutet av 2016.

– Nu står vi starkt rustade inför framtiden. En mängd möjligheter som vi tidigare inte har kunnat erbjuda öppnar sig. Det kommer svensk idrott vinna på, säger Pia Ahlgren.

Anm: iBiz är sedan augusti 2021 en del av Advania - läs mer om iBiz erbjudande

Kontakta mig

Relaterat innehåll

Säkerhet Kundcase | Samarbetet gör skillnaden för Willhem | Advania
2023.05.30

Samarbetet gör skillnaden för Willhem

Advania hjälper fastighetsbolaget Willhem med att skapa en flexibel digital arbetsplats åt sina 300 medarbetare på 13 orter i Sverige. Det omfattar både hårdvara så som datorer och infrastrukturen som nätverk och server....

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!