Kundcase | Tillsammans för kommunal digitalisering | Advania
Managerade tjänster 2021.11.10

Tillsammans för kommunal digitalisering

Vad gör man i kommuner som växer så det knakar, och medborgare och kommunförvaltningar som förväntar sig digital service men har begränsade resurser och en IT-avdelning på bara en handfull personer? Knivsta och Hebys lösning är samarbete - och en innovativ och stabil outsourcingpartner.

Knivsta och Heby satsar på samarbete

Utanför kommunhuset i Knivsta dundrar pendeltågen förbi så snön yr. Kommunen ligger väl placerad mellan Stockholm och Uppsala - 18 000 invånare, Sveriges yngsta befolkning och stark tillväxt präglar kommunen. Tidigare IT-leverans led av brist på resurser och svårigheter med nyrekryteringar. Sedan knappt tre år jobbar Knivsta ihop med grannkommunen Heby för att förbättra kompetens och resurser hos IT-avdelningen. Allt sker under det kommunalt krångliga namnet Samverkansnämnden Knivsta Heby.

Lars-Erik-KnvistaHeby1920x1080Lars-Erik Andersson, IT-chef på Knivsta Heby kommun

Förhoppningen är att Östhammar, Älvkarleby och Tierp ansluter sig inom några år. Lars-Erik Andersson menar att en kommun som Knivsta inte själv klarar av att varken rekrytera rätt IT-kompetens eller tillfredsställa invånarnas förväntningar på digitala tjänster. Tillsammans med andra kommuner samlar man i stället resurser och kompetenser för att tillsammans med förvaltningarna utveckla den kommunala servicen.

Samverkan mellan småkommuner är framtiden. Man behöver 17-18 kompetenser för att kunna sköta en kommun och då måste vi vara ett antal huvuden för att hålla det i luften, säger Lars-Erik Andersson, IT-chef på Knivsta Heby kommun.

Med fler personer på plats är det också lättare att rekrytera. Det går att hitta nya arbetsuppgifter internt samtidigt som det är enklare att ta ut semester. Med flera kommuner inblandade blir organisationen mer lik en modern konsultorganisation. 

Utöver samverkan behövdes en modern och effektiv IT-infrastruktur. Knivsta Heby har bland annat outsourcat servicedesk, klientplattformar, infrastruktur och applikations- och databasdrift till Advania där man också gjort om processer och rutiner för att få teknik och människor att fungera ihop. Lars-Erik Andersson menar att den egna IT-avdelningens uppgift är att fokusera på arkitektur och att följa upp IT-leveransen och att sedan hjälpa verksamheten att utveckla den kommunala servicen.

Alla delar där vi kan bygga IT-fabrik ska vi ha en extern leverantör. Vi ska i stället bli jätteduktiga på kommunal verksamhet och hjälpa till att utveckla den, fortsätter Lars-Erik Andersson.

Knivsta Heby har infört en ny styrmodell där leverantören Advania är med på alla styrmöten i förvaltningarna. I stället för att ärenden eller utvecklingsområden, som är kopplade till den dagliga driften, ska gå via Lars-Erik får leverantören höra det direkt från verksamheten. "På så sätt slipper man viskleken och missförstånd. "

Lars-Erik Andersson är varannan dag på kommunhuset i Knivsta och varannan dag i Heby. Men för att få samarbetet att fungera krävs mer än bara en pendlande IT-chef och nedgrävd fiber mellan kommunerna. Det är respektive förvaltning – skola, omsorg eller väg och vatten – som måste etablera samarbete. Lars-Erik Andersson berättar att möten med socialchefer eller skolchefer från början handlade om rätt basala saker – hur en dator till omsorgen skulle vara förberedd eller om en skrivare strulade. På senare tiden har diskussionerna blivit mer strategiska – hur kan man skapa en kunskapsdelande kultur med hjälp av Office365 eller hur kan det användas för att skapa en kollegial utveckling i lärarkåren?

– Nu är vi på väg mot intressanta diskussioner som kan göra skillnad för invånarna, säger Lars-Erik Andersson.

KnivstaHeby

Samverkansnämnden Knivsta Heby - ska bli bästa IT-kommun senast 2025

  • Samarbetet har funnits i knappt tre år. 
  • Har gemensam outsourcing till Advania. 
  • Lägger cirka två procent av omsättningen (om man rensar för kapitalkostnader för klientplattformar) på IT. 
  • Har som mål att bli Sveriges bästa IT-kommun senast 2025. 

Kontraktet med Advania - detta ingår och är upphandlat som tjänst

  • Full Service Desk.
  • Kontohantering.
  • Klientplattformar.
  • Applikations- och databasdrift och infrastruktursdrift.
  • Säkerhetshantering.
Advanias managerade tjänster →

Kontakta mig

Chief Operations Officer

Göran Gustavsson

Relaterat innehåll

Säkerhet Kundcase | Samarbetet gör skillnaden för Willhem | Advania
2023.05.30

Samarbetet gör skillnaden för Willhem

Advania hjälper fastighetsbolaget Willhem med att skapa en flexibel digital arbetsplats åt sina 300 medarbetare på 13 orter i Sverige. Det omfattar både hårdvara så som datorer och infrastrukturen som nätverk och server....

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!