Hitta rätt

Certifieringar inom miljö och hållbarhet

se-advania-office-20
Miljö- och hållbarhetscertifieringar

Hitta produkter som uppfyller höga miljöstandarder

Det finns en uppsjö av lokala och globala märkningar för olika produkter och tjänster.  Här går vi igenom de för den svenska marknaden relevanta märkningar och hur du väljer produkter som är miljö- eller hållbarhetscertifierade.

 I takt med att IT-produkter blivit mer av en konsumtionsprodukt med kort livslängd har också uttjänta datorer och andra elektronikprodukter blivit det snabbast växande avfallsberget globalt. Det leder både till ett stort resursslöseri och till problem med att hantera avfallet i de delar av världen där inte lagstiftningen eller infrastrukturen finns för ansvarsfull återvinning.
 

Gör medvetna val

Det finns en hel del vi alla kan göra för att minska påverkan på människor och miljö. Genom att förstå mer om de risker och möjligheter som finns kan du göra ett medvetet val när du köper ny hårdvara, tänka över hur du använder produkterna och säkerställa att de tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när det är dags att byta. Här går vi igenom några av de vanligaste certifieringarna på den svenska marknaden för IT-produkter.

De viktigaste principerna för en trovärdig märkning av produkter finns beskrivet i standarden om regler för tredjepartscertifieringar, ISO 14024. Kraven i märkningen ska vara vetenskapligt grundade och ha ett livscykelperspektiv. Målet är att kunna särskilja produkter som är bättre för miljön.

TCO Certified

Den mest kompletta märkningen av IT-produkter som efterlever principerna i ISO 14024 är den internationella hållbarhetscertifieringen TCO Certified

Den innehåller både miljökrav och krav på socialt ansvar i leverantörskedjan och är därmed en heltäckande hållbarhetscertifiering. Produkter som är certifierade med TCO Certified finns att söka i deras produktdatabas.

TCO-märkningen omfattar följande områden: 
 • Miljö- och socialt ansvarsfull tillverkning
 • Hälsa och säkerhet för användaren
 • Produktprestanda
 • Ökad livslängd för produkten
 • Reducering av skadliga ämnen
 • Materialåtervinning
 • Indikatorer för hållbarhetsnytta
Märkningen finns för följande produktkategorier: 
 • Bildskärmar
 • Bärbara och stationära datorer
 • Allt-i-ett datorer
 • Tablets
 • Smartphones
 • Projektorer
 • Headsets
 • Servrar

EPEAT

EPEAT är en amerikansk hållbarhetsdeklaration för IT-produkter som också kan hittas på svenska marknaden. Du kan söka igenom vilka produkter som är registrerade hos EPEAT. Ett EPEAT-godkännande är alltid knutet till ett land och är inte automatiskt giltigt i alla länder. Filtrera på Sverige för att vara säker på att produkten är EPEAT-registrerad för just den svenska marknaden.

EPEATs krav är uppdelade på följande områden: 
 • Materialinnehåll och materialval
 • Designad för återvinning
 • Livslängd
 • Energieffektivitet
 • Hantering när den är uttjänt
 • Förpackningar
 • Livscykelbedömning
 • Företagets miljöarbete
 • Företagets samhällsansvar
Märkningen finns för följande produktkategorier: 
 • Datorer och bildskärmar
 • Skrivare och multifunktionsmaskiner
 • Mobiltelefoner
 • TV 
 • Servrar

Energy Star

Energy Star är en märkning som endast fokuserar på energieffektivitet och som ofta ingår i andra hållbarhetsmärkningar som ett sätt att uppfylla energikraven. Du kan du söka efter Energy Star-märkta produkter i produktkatalogen.

Energy Star-märkningen finns på en stor mängd produkter och har kriterier för följande produktkategorier: 
 • Datorer
 • Skrivare och multifunktionsmaskiner
 • Bildskärmar
 • IP-Telefoner
 • Datacenterutrustning som server, lagring, nätverk och power supply

Andra miljömärkningar

Dessa är inte lika vanligt förekommande på svenska IT-marknaden:
 

Svanen

Svanen har kriterier för olika IT-produkter och är framförallt framgångsrika för skrivare, kopiatorer och multifunktionsmaskiner.

EU-Blomman

Även kallad Europas motsvarighet till Svanen, har kriterier för ett stort antal olika IT-produkter.

RAPPORT OM CIRKULÄR IT

Hinder och möjligheter för en cirkulär IT-arbetsplats

klimatsnurra-ikon
Låt oss prata hållbarhet

Kontakta mig

Chief Sustainability Officer
Chief Sustainability Officer

Helena Nordin