Är du säker? | #290CyberSecurity

 

Kostnadsfria utbildningar till elever om säkerhet online

Under rådande omständigheter håller vi enbart samtliga utbildningar digitalt online. 

Vi inom teknikbranschen har ett stort ansvar för hur våra produkter påverkar samhället och att bygga kompetens vi alla är beroende av i framtiden. Därför var det självklart för oss på Advania att bli en partner till initiativet Är du säker? 

Skolinspektionen granskade nyligen hur arbetet med digitalisering går, utifrån läroplansrevideringarna i matematik och teknik, för årskurs sju till nio på 27 skolor i Sverige. Tre fjärdedelar av skolorna klarade inte uppdraget i den granskningen. Är du säker? #290CyberSecurity är ett initiativ framtaget av IBM och Unga Forskare i en satsning för att höja ungdomars och lärares kompetens inom it-säkerhet. Därför erbjuder vi tillsammans med dem kostnadsfria föreläsningar till skolor runt om i Sverige! 

Vi har som mål att nå ut till Sveriges samtliga 290 kommuner, vilket innebär att vi kanske inte kan erbjuda just din skola denna utbildning om den ligger i en kommun som vi redan varit i. 

Kan vi ej komma till din skola? Då kan du enkelt ta del av korta digitala lektioner om cybersäkerhet och få tillgång till utbildningsmaterial med färdiga filmer och övningar som belyser olika aspekter av just säkerhet online. Materialet finns anpassat från tioårsåldern upp till vuxenålder. Ta del av materialet och läs mer på 290cybersecurity.se/onlinelektioner.

Gunilla Möller om initiativet 

Idag lever vi en stor del av våra liv på nätet, inte minst ungdomar och alla elever i skolorna. Vi vuxna måste bistå dem med verktyg för att möta situationer som de stöter på online och inte lämna dem ensamma. Det finns många barn och ungdomar idag som inte har verktygen att hantera de problem de stöter på. Det får till följd att de hamnar i situationer som är svåra att ta sig ur. 

I denna föreläsning, som vi erbjuder till mellanstadie-, högstadie- och gymnasieklasser i Sverige, berättar vi för elever hur de kan agera säkert på nätet. Vi ger dem verktygen att skydda sin personliga integritet online, skapa bra och säkra lösenord och få dem att bli medvetna om cybersäkerhet i samhället. 

Tveka inte att skicka in en intresseanmälan om ni vill att era elever ska få dessa verktyg! Föreläsningen är en timma och kostnadsfri.

/Gunilla Möller, pedagogisk utvecklingsledare, Advania Skolpartner.

Känns verkligen meningsfullt att ge eleverna redskap i hur man skyddar sina personliga uppgifter och sin data på nätet genom bland annat lösenordshygien. Viktigt också att belysa de cyberattacker som kan drabba många delar av samhället. 

- Gunilla Möller, Advania Skolpartner

Vad eleverna tar med sig från föreläsningen:

"Att man kunde se om sina lösenord och emails var hackade"

- Elev i åk 8, Kunskapsskolan Spånga

"Det var en del diskussionsfrågor vilket jag gillar så man själv får tänka till lite grann. Jag lär mig mer då."

- Elev i åk 8, Kunskapsskolan Spånga

 

Onlinelektioner inom IT-säkerhet: 

> Ta del av digitala lektioner om cybersäkerhet

Experterna från sina vardagsrum om projektet:

 

 

Säkra föreläsningar

Ett pilotprojekt genomfördes under hösten 2019 där Advania var med och föreläste för årskurs 8 på Kunskapskolan i Spånga med hjälp av material som tagits fram av IBM. Föreläsningen berörde allt från enkel kryptering och lösenordshygien till mer tekniskt avancerade förklaringar om it-säkerhet. Materialet är förankrat i läroplanen och har validerats av flera lärare med målet att på ett interaktivt sätt lära ut hur man agerar säkert online.

Vill du veta mer om initiativet?
Kontakta: jenny.palm@advania.com

 


 

   
För ett hållbart samhälle

Är du säker? #290CyberSecurity är ett projekt inom it-säkerhet med målet att sprida kunskap till elever runt om i Sverige, ända från mellanstadiet upp till gymnasiet för att elever ska skapa sig säkra vanor på nätet. Det är ett branschgemensamt projekt som IBM och Unga Forskare driver för att ta ett kliv uppåt mot de globala målen och bidra till ett mer hållbart samhälle. Med allt fler tjänster och mängd data som lagras online, har vi inom it-branschen ett ansvar för hur de produkter och tjänster vi levererar påverkar samhället.

Därför är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete att bidra med kunskap till barn och ungdomar 
- vars kompetens vi alla är beroende av i framtiden. 


 

Är du säker? #290CyberSecurity är ett projekt inom it-säkerhet vars syfte är att sprida kunskap så att elever tidigt lär sig att skapa säkra vanor på nätet. Projektet är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM, samt andra organisationer och företag i teknikbranschen.

 

Unga Forskare är en ideell organisation som finns för att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett fyrtiotal föreningar med ca 4 700 medlemmar. Med ett stort antal nationella verksamheter jobbar Unga Forskare för att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv.

IBM är ett globalt företag med verksamhet i över 170 länder. Med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar främst inom digital transformation, kognitiv teknik, molnbaserade lösningar, dataanalys, it-säkerhet, mobilitet och samverkan. IBM vidgar kontinuerligt ramarna för vad som är teknologiskt möjligt och satsar mycket på forskning.

 

Vill du att vi kommer till dig? 

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig!

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? 

Som leverantör i it-branschen har Advania en viktig roll att fylla och ett stort ansvar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

IT är en viktig nyckel till ett resurseffektivt samhälle och därför har vi satsat på att både ha kunskapen och verktygen för att kunna ta en roll som strategisk hållbarhetspartner för våra kunder.

 
?i