Advania lanserar gratistjänsten Klimatsnurran

Pressmeddelande
15.10.2020

Advania lanserar gratistjänsten Klimatsnurran

- ska hjälpa företag med konkreta siffror på hårdvarans klimatpåverkan och goda råd på hur den kan minskas

Tillsammans med HP, DELL och Lenovo lanserar Advania gratistjänsten Klimatsnurran - en automatiserad klimatberäkning som levererar konkreta siffror på företagens klimatutsläpp baserade på den mängd hårdvara som köps in. Syftet är att öka medvetenheten om klimatpåverkan från IT-produkter och bidra till ökad cirkularitet, genom goda råd om hur påverkan kan minskas genom smartare livscykelhantering.

Helena Nordin, Hållbarhetschef, Advania Sverige AB. Foto: Josef Eliasson

Idag släpper en genomsnittlig svensk ut cirka 11 ton CO2 per år. En ökad användning av digitala verktyg för distansarbete och digitala mötes kan sänka mängden utsläpp och bidra till en ökad chans för Sverige att uppfylla Parisavtalet. Ett konkret exempel är det faktum att utsläpp på 1 ton koldioxid kan undvikas när en tjänsteresa med flyg till en stad i Europa byts ut mot ett videomöte. Samtidigt innebär hårdvaran, som är en förutsättning för den digitala arbetsplatsen, i sig en enorm miljöpåfrestning. Produktionen står för den största mängden utsläpp i produktens livscykel; men även tiden efter att hårdvaran slutat att fungera utgör en utbredd problematik. Kasserade IT-produkter bygger gigantiska skrotberg globalt, något som uppmärksammades senast igår genom International E-Waste Day som rapporterar att e-skrotet globalt uppgick till 53.6 miljoner ton under 2019.

Nu släpper IT-bolaget Advania den digitala gratistjänsten Klimatsnurran, som via en automatisk uträkning levererar konkreta siffror på företagets klimatutsläpp ställt till hårdvara, baserat på aspekter som val av produkter, ursprung på verksamhetens el och företagets geografiska position.

“Den snabbt ökade produktionstakten av hårdvara korrelerar med vår omognad inom cirkularitet och livscykelhantering av kasserade IT-produkter. Vi bygger världens största skrotberg istället för att reparera och återanvända hårdvaran. Här har alla verksamheter ett ansvar att ta, men kunskapen är för låg. För att kunna förstå och vara transparent kring sin klimatpåverkan i scope 3 måste man ta hjälp av sitt leverantörsled. Med Klimatsnurran vill vi bidra med kunskap om den påverkan hårdvara har - och vilken effekt mer cirkulära användningsmönster kan ha, i rena siffror”, säger Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania Sverige och initiativtagare till Klimatsnurran.

Tillsammans med sina partners HP, DELL och Lenovo vill Advania göra det lättare för Sveriges näringsliv och offentlig sektor att få insyn i sin klimatpåverkan kopplat till IT-produkter. Advania understryker att samarbete mellan leverantörer är avgörande för att kunna ta fram den sorts data som Klimatsnurran bygger på. Klimatsnurran levererar rapporten till användaren via e-post, med siffror på utsläppen under livscykeln för exempelvis stationära och bärbara datorer. Rapporten kan även användas för att kartlägga sina utsläpp i scope 3 i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, GHGP.

Förutom siffrorna på de totala utsläppen är det mest intressanta i rapporten information om var i hårdvarans livscykel som störst klimatpåverkan sker. Därtill även goda råd vad man bör tänka på under användning och vilka krav man kan ställa på sin leverantör av hårdvara. Advania erbjuder även återtag av hårdvaran.

”Vi ser en trend i att företag, organisationer och offentlig sektor i högre utsträckning intresserar sig för livscykelhantering av IT-hårdvara. Hantering av uttjänt IT-utrustning ger stora vinster i den egna hållbarhetsrapporteringen. 95 procent av hårdvaran som går igenom Advanias återtagsprocess återanvänds på en ny marknad. Det är en insats som minskar de totala utsläppen med över 50 procent för den kund som lämnade tillbaka den, eftersom det möjliggör att livslängden för produkten ökar med ytterligare 3–6 år. På sistone har vi även noterat att ett ökat ansvar för hårdvarans livscykel genom återtag adderats som krav i upphandlingar. Det är tydliga steg i rätt riktning”, säger Claes Fischerström, vd för Advania Finance, som ansvarar för livscykelhanteringen.

Läs mer på advania.se/klimatsnurran

 

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania Sverige 
Tel: +46 76 140 00 78
E-post: helena.nordin@advania.com

Claes Fischerström, VD Advania Finance
Tel: +46 73 995 90 57
E-post: claes.fischerstrom@advaniafinance.se 

 


Fler pressmeddelanden
Back
?i