Per Schlingmann om tidsmaskinen covid-19

Artiklar
05.11.2020

Per Schlingmann om tidsmaskinen covid-19

- den ökade vikten av trygga värdekedjor i IT-branschen – och hemvändande CIO:er

Som CIO är du van vid att ta beslut baserade på förändrade omständigheter. Inte minst under den senaste tiden. Tillsammans med Advania har analysbolaget Radar tagit fram en rapport som belyser den ökade oro svenska ledare inom IT känner inför det förändrade landskapet. Rapportens slutsatser stämmer väl överens med digitaliseringsexperten Per Schlingmanns framtidsspaning: pandemin har skapat en ökad efterfrågan på trygghet – och ett växande behov av att flytta hem drift och service.

Med en högst påtaglig pandemi är det föga förvånande att det tempo som landets CIO:er upprätthåller, när det kommer till beslutsfattande, har ökat markant. Frågan om information, säkerhet och drift har kanske aldrig varit så aktuell. Få företag vågar tänka på vilka konsekvenser en felaktigt disponerad IT-miljö kan få idag. Det sätter stor press på Sveriges främsta strateger inom IT - CIO:erna.
– Det är viktigt att hitta funktioner och personer utanför din egen verksamhet som kan fungera som en second opinion; som du kan bolla ideer och beslut med. 

Det menar Per Schlingmann, rådgivare, entreprenör, föreläsare och författare, samtidigt som han trycker på värdet i regionala värdekedjor, snarare än globala. Att allt fler väljer att flytta hem sin drift och support i samband med covids effekter är egentligen inget annat än strategiskt sunda val för att både skapa trygghet inom verksamheten och för att kunna förankra trygghet till sina kunder, understryker han.
 – Företag blir väldigt sköra, i och med covid-19. När allting släcks ner måste man våga gå ifrån globala värdekedjor till regionala. Det är egentligen en allmän utveckling, även utanför IT, som bekräftas nu. Många känner ett behov av att framtidssäkra sig för att vara snabbare på tårna nästa gång.

Siffrorna bekräftas i statistiken. I samarbete med Advania har analysföretaget Radar tagit fram en rapport som undersöker verkningarna efter covid-19, ställt till IT-branschens värdekedjor och de beslut svenska CIO:er står inför. Rapporten visar på stora, pågående strukturförändringar till det ekosystem som kretsar kring IT med ett tydligt fokus: Allt fler flyttar hem sin drift och support. 

Den svenska CIO:n och tidsmaskinen
Schlingmann menar att man kan se pandemin som en slags tidsmaskin. De underliggande processer som tidigare bortprioriteras får nu plötsligt accelererande kraft. Och att flytta hem miljön är egentligen inget nytt. De positiva konsekvenserna är sedan länge kända. 
– De mest lönsamma företagen är de som är närmast sin egen marknad, som är närmast sina kunder och är mest adaptiva; alltså de som snabbt fångar upp förändrade beteenden.

Det är väldigt svårt att kunna göra det och samtidigt verka i en global kontext. Här är din situation som CIO under pandemin ett tydligt exempel. Som vi ser i rapporten från Radar och Advania känner många ett behov av att komma närmare sin IT-miljö och information. Det är svårt att överblicka något som är utspritt över hela världen. Än svårare att vara ansvarig för dess säkerhet, i alla led.

Pandemins verkan – en starkare, säkrare IT-avdelning?
Frågan om trygghet har alltså fått en tydligare central positionering i samband med pandemin – och frågan kräver nu verkligen sitt svar. För i långa loppet är svaret en verkligt välkommen insikt för den som vill bygga stabila och säkra verksamheter. Och även där tycks covid ha satt sina pandemiska fingrar på startknappen. 
– Jag upplever att vi just nu befinner oss i ett läge där många företag är beredda att tänka nytt, berättar Schlingmann. En fördel med en kris är att man ofta blir beredd att ompröva sina teorier. Vad är möjligheterna framåt? Och vad består när pandemin lagt sig? Vilka delar av leverantörsledet bör ni byta ut för alltid?

Att proaktivt minska riskerna och ta vara på nya möjligheter tycks vara den främsta läxa vi kan lära från covid-19. För den som lyssnar har pandemin skapat unika möjligheter för att bygga både starkare och säkrare IT-avdelningar.
– Jag skulle ta väldigt allvarligt på de slutsatser som presenteras i Radar-rapporten. Den sätter fingret på flera faktorer som vuxit i betydelse, säger Schlingmann.

Ladda ned rapporten här.
 

 

Back
?i