Advania har lyckats fortsätta sin planerade tillväxtresa under 2020

Pressmeddelande
17.02.2021

Advania har lyckats fortsätta sin planerade tillväxtresa under 2020

– har anställt 120 nya medarbetare

2020 är för många ett år som präglats av permitteringar och uppsägningar. Men det har också varit ett år då digitaliseringen gått snabbare än någonsin. Ökad efterfrågan och fokus på kunden har gjort att IT-bolaget Advania kunnat fortsätta sin tillväxtresa under 2020 – och under året har hundratjugo nya medarbetare anställts.

Advania Sverige anställde under 2020 hundratjugo nya medarbetare till bolaget, där det totala antalet medarbetare uppgick till 614 vid årsskiftet.

Advania, som erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, myndigheter och offentliga verksamheter, har under 2020 haft en stark tillväxt trots en tid av ovisshet och förändring. Kombinationen av att bibehålla och utveckla befintliga kunder med ett parallellt arbete av att etablera nya affärer resulterade i ett ökat behov av att stärka upp personalstyrkan internt. 

– När vi förstod omfattningen av covid-19 blev vi som många andra fundersamma över hur pandemin skulle påverka oss och våra kunder. Det tog inte lång tid innan vi mobiliserade oss och bestämde att vi ska fortsätta göra det vi är bäst på, att göra det enkelt för våra kunder att växa med IT. Pandemin har gjort att förändringstakten för digitalisering går snabbare än någonsin, och det är där vi är med och bidrar – vilket ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Tomas Wanselius, vd för Advania.

Då det stora kundfokuset är genomgående i Advanias verksamhet och många beslut fattas nära kunderna, så är flexibilitet och transparens två viktiga ledord för Advanias medarbetare. Under tillväxtresan har fokus legat på att bibehålla Advanias företagskultur, där äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är viktiga grundpelare.

Advanias HR-funktion har haft en betydande roll för bolagets omställningsarbete med fokus på att skapa trygghet och förståelse hos medarbetarna, men även vara uppmärksamma på kundernas utmaningar och behov. Trots ett förändrat arbetssätt med distansarbete, nya mötesformer och mindre resor har Advania fortsatt kunna möta leveranser och åtaganden, utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Resultatet är talande. Under föregående år anställde Advania 120 nya medarbetare som svar på bolagets framgångsrika omställning och anpassningsförmåga.

– Vi på HR har ett dedikerat fokus på att vara flexibla, anpassningsbara och närvarande. Advania har haft en stadig tillväxt under det gångna året, både på affärssidan och personalsidan, och utan våra medarbetare hade det aldrig varit möjligt. För oss var det viktigt att ställa om snabbt med en lyhördhet för medarbetarnas mående och behov. Alla i organisationen har tagit ett stort ansvar, varit proaktiva och hjälpt sig själva att hjälpa organisationen till att varken tappa fart eller motivation, säger Magnus Wemby, HR-direktör, Advania. 

- Vår kunskap, erfarenhet och närvaro hos kunderna har varit avgörande och vi är ständigt på jakt efter nya talanger. Det känns därför väldigt bra att vi, trots pandemin, haft möjligheten att anställa 120 nya kollegor under året. Vår framgång ligger i att vi är nära kunden och att vi fokuserar på att hjälpa dem utveckla sina verksamheter. Kunderna efterfrågar så mycket mer än teknik idag och vill ha med sig oss som strategiska rådgivare i de beslut som tas, vilket såklart känns fantastiskt, säger Tomas Wanselius.

Advanias fokusområde för 2021 förblir detsamma - att vara agila, flexibla och målinriktade - med lyhördhet för organisationens och kundens välmående och med nya majoritetsägare kunna fortsätta växa både organiskt och genom förvärv.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Wanselius, vd, Advania Sverige AB
Tel: +46 70-454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.com

Magnus Wemby, HR-direktör, Advania Sverige AB
Tel: +46 76-140 01 90
E-post: magnus.wemby@advania.com

 


Fler pressmeddelanden
Back
?i