Nyhet 2022.05.05

Advania ansluter sig till ICT-samarbete mellan Norge och Sverige: Föreslår en omstruktureringskommission

Norge och Sverige har startat ett informations- och kommunikationsteknologiskt samarbete (ICT) för att bidra till att stärka affärssamarbetet mellan länderna. Som en del av detta initiativ har IKT-Norge bjudit in en delegation av norska och svenska företagsledare för att diskutera svensk-norskt samarbete inom informations- och kommunikationsteknik och skapa ett gemensamt arbetsdokument.

hegeBild: Hege Støre, Vice VD för Advaniakoncernen.

Vid rundabordskonferensen som hölls den 2–4 maj 2022 närvarade förutom företagsledare från båda länderna även det norska kronprinsparet. Från Advania deltog Hege Støre, Vice VD för Advaniakoncernen, som bland annat föreslog att inrätta en omstruktureringskommission för att bemöta bristen på kompetens.

Konferensen anordnades av IKT-Norge och den svenska systerorganisationen TechSverige där 30 företagsledare från Sverige och Norge deltog i rundabordssamtalet. Nu ska TechSverige och IKT-Norge tillsammans skapa ett gemensamt arbetsdokument för att konkretisera konferensens uppslag till politiska initiativ och krav på ländernas respektive politiska processer som statsbudget eller parlamentariska dokument.

- Befolkningen är mer utbildad än någonsin. Samtidigt ser vi en arbetsmarknad i förändring och växande efterfrågan på kompetens inom hela teknikindustrin. Det vittnar om en missmatchning och utmaning för våra samhällen framöver. Det behövs ett bredare grepp och större samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det räcker inte med att utöka studieplatserna, även om det naturligtvis också behövs. Vi har därför föreslagit inrättandet av en omstruktureringskommitté som blir en vidareutveckling av Norges produktivitetskommission från 2014, säger Hege Støre.

Kompetensbristen inom hållbarhet och cybersäkerhet är två områden Advania ser som särskilt utmanande. Samtidigt som IT hjälper samhällen att hantera hållbarhetsproblemen står branschen också för morgondagens hållbarhetsutmaningar. Inom cybersäkerhet råder det inte bara en kompetensbrist, utan också en stor kunskapsbrist som dessutom genomsyrar alla politiska led. Cyberhoten ritar om den säkerhetspolitiska kartan och påverkar därmed både individen och viktiga samhällsfunktioner.

- Vi ser bristande kompetens i västvärlden, särskilt inom cybersäkerhet och hållbarhet. Det är två stora utmaningar som också blir tuffare för att dessa områden hela tiden växer och blir mer komplexa. Min förväntan från det här initiativet mellan Norge och Sverige är att vi tillsammans ska kunna förstå och beskriva utmaningarna på ett tydligt sätt men också komma fram till konkreta åtgärder. Vi står inför samma utmaningar i båda länder och IT-branschen kan bidra mycket bara genom att samla vår kunskap och våra styrkor, säger Hege Støre.

- Att hänga med i digitaliseringen är i dag en överlevnadsfråga och Advania vill bidra till att stärka vår gemensamma digitala förmåga i hela den nordeuropeiska regionen, avslutar Hege Støre.

Läs mer om initiativet på: https://www.ikt-norge.no/nyheter/bedre-og-tettere-samarbeid-mellom-norge-og-sverige/ 

 

 

Om IKT-Norge:
ICT Norge är en oberoende intresseorganisation. Våra medlemmar är stora och små företag från olika branscher över hela landet, med en gemensam ståndpunkt inom teknik och digitala lösningar. ICT Norge erbjuder branschens största nätverk. Läs mer på https://www.ikt-norge.no/

Om TechSverige:
TechSverige är en bransch- och arbetsgivar­organisation för alla företag inom techsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige. Läs mer på https://www.techsverige.se/ 
 

 

 

Relaterat innehåll

Nyhet
2022.05.21

Advania skapar magi med nytt reklamkoncept

Advania är ett av norra Europas snabbast växande IT-tjänstebolag men fortfarande lite av en doldis på den svenska IT-marknaden. Som en del i den fortsatta tillväxtplanen vill Advania öka kännedomen om varumärket och lanserar...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!