Pressmeddelande | Advania antar vetenskapligt baserade klimatmål | Advania
Hållbarhet 2023.05.16

Advania antar vetenskapligt baserade klimatmål

Advania Sveriges kortsiktiga klimatmål har validerats och godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), ett internationellt ramverk för vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med i Parisavtalet.

Advania förbinder sig att halvera klimatutsläppen i scope 1 och 2 till 2030 och att samtidigt kraftigt minska utsläpp i scope 3 relaterat till företagets vinst.

– Vi är otroligt stolta över de klimatmål som vi antagit, och som nu godkänts av SBTi. Det är viktigt att vi, som ett ledande IT-bolag i Norden, tar ansvar för vår klimatpåverkan och arbetar för en mer hållbar samhällsutveckling. Genom att formulera mål som är i linje med den vetenskapliga forskningen vill vi vara en förebild inom IT-branschen, säger Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania Sverige.

SBTi är en global organisation som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Initiativet är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

– IT-branschen spelar en avgörande roll i att möjliggöra transformationen till en mer hållbar samhällsutveckling. Våra kunder ställer allt högre krav på att vi som leverantör ska ta ansvar för våra klimatutsläpp och SBTi:s validering är en viktig kvalitetsstämpel på att våra mål är både ambitiösa och trovärdiga. Samtidigt ger SBT-målen en tydlighet i kravställningen gentemot våra egna leverantörer och att även de behöver ta sitt ansvar för klimatomställningen i samhället, avslutar Helena. 

SBT logga 2

 

 

 Läs mer om Science Based Target initiative
Läs mer om Advania Sveriges hållbarhetsarbete


För mer information: 
Helena Nordin, Chief Sustainability Officer, Advania Sverige AB
Tel: +46 761 40 00 78
E-post: helena.nordin@advania.com

Rebecka Wärn, PR and Communication Manager, Advania Sverige
Tel: +46 734 63 12 28
E-post: rebecka.warn@advania.se

Presskontakt

PR and Communication Manager

Rebecka Wärn

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!