Hållbarhet 2023.05.16

Advania antar vetenskapligt baserade klimatmål

Advania Sveriges kortsiktiga klimatmål har validerats och godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), ett internationellt ramverk för vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med i Parisavtalet.

Advania förbinder sig att halvera klimatutsläppen i scope 1 och 2 till 2030 och att samtidigt kraftigt minska utsläpp i scope 3 relaterat till företagets vinst.

– Vi är otroligt stolta över de klimatmål som vi antagit, och som nu godkänts av SBTi. Det är viktigt att vi, som ett ledande IT-bolag i Norden, tar ansvar för vår klimatpåverkan och arbetar för en mer hållbar samhällsutveckling. Genom att formulera mål som är i linje med den vetenskapliga forskningen vill vi vara en förebild inom IT-branschen, säger Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania Sverige.

SBTi är en global organisation som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Initiativet är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

– IT-branschen spelar en avgörande roll i att möjliggöra transformationen till en mer hållbar samhällsutveckling. Våra kunder ställer allt högre krav på att vi som leverantör ska ta ansvar för våra klimatutsläpp och SBTi:s validering är en viktig kvalitetsstämpel på att våra mål är både ambitiösa och trovärdiga. Samtidigt ger SBT-målen en tydlighet i kravställningen gentemot våra egna leverantörer och att även de behöver ta sitt ansvar för klimatomställningen i samhället, avslutar Helena. 

SBT logga 2

 

 

 Läs mer om Science Based Target initiative
Läs mer om Advania Sveriges hållbarhetsarbete


För mer information: 
Helena Nordin, Chief Sustainability Officer, Advania Sverige AB
Tel: +46 761 40 00 78
E-post: helena.nordin@advania.com

Rebecka Wärn, PR and Communication Manager, Advania Sverige
Tel: +46 734 63 12 28
E-post: rebecka.warn@advania.se

Presskontakt

PR and Communication Manager

Rebecka Wärn

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!