Pressmeddelande | Advania: hållbar tillväxt & ansvarstagande | Advania
Nyhet 2022.06.07

Advania fokuserar på hållbar tillväxt och ansvarstagande

Nu släpper Advania hållbarhetsrapporten för 2021 som omfattar hela Advaniakoncernen. Rapporten visar att fokuset på hållbar tillväxt ger resultat: Med nya majoritetsägare och flertalet förvärv både i Norden och norra Europa väljer Advania att satsa på att bygga ut koncernens förmåga att hantera tillväxten och det därmed ökande ansvaret för hållbarhet både internt och i värdekedjan.

Efter flera år av organisk tillväxt, tack vare långsiktiga kundrelationer, vunna utmärkelser för branschens nöjdaste kunder och en exceptionellt stark kultur bland medarbetarna så kännetecknas 2021 för Advania Sverige som ett år av förvärv och ökat fokus på hållbarhet och etik i både den egna verksamheten och leverantörskedjan.

– Vi ser IT-branschens stora potentiella påverkan när det gäller att få ner klimatutsläppen och vi vill ta vårt ansvar för att minska utsläppen i hela värdekedjan; från den globala tillverkningskedjan, internt hos oss själva och slutligen hos våra kunder. Bolagen inom Advania koncernen ligger olika långt framme och kan därmed stötta, inspirera och utmana varandra till att ständigt bli bättre i hållbarhetsarbetet. I Sverige har vi under 2021 exempelvis satt nya ambitiösa mål för minskad klimatpåverkan, och Advania på Island har framgångsrikt satsat på att öka andelen kvinnor i IT-utbildningarna i landet, säger Mikael Noaksson, CEO för Advaniakoncernen.

Proaktiva insatser stärker hela koncernen

Advania Sverige leder koncernens hållbara transformation med flera ambitiösa åtaganden: Advania Sverige anslöt sig till Digitaliseringskonsulterna, en förening som stödjer politiken, näringslivet och den offentliga sektorn i att förstå hur digitalisering kan bidra till ett fossilfritt samhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt. Dessutom har Advania Sverige en ny klimatstrategi med ambitiösa utsläppsminskningsmål, som också har lämnats in för validering till Science Based Targets, en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet.

Ett område som hamnat än mer i fokus i världen senaste året är efterlevnad av lagstiftning inom sanktioner, exportrestriktioner och korruption.

– Advania förväntas arbeta proaktivt för att förhindra korruption och annan affärsetisk lagstiftning i alla länder där vi är verksamma. I kombination med Advanias fokus på Agenda 2030 och hållbarhetsmålen känns en koncerngemensam strategi för regelefterlevnad lägligt, säger Helena Nordin, Head of Group Compliance och Corporate Responsibility hos Advania.

Läs Hållbarhetsrapporten 2021

För mer information

Helena Nordin, Head of Group Compliance och Corporate Responsibility hos Advania
Tel: +46 76 14 000 78
E-post: helena.nordin@advania.com

Relaterat innehåll

Nyhet Pressmeddelande | Nytt magiskt reklamkoncept | Advania
2022.05.21

Advania skapar magi med nytt reklamkoncept

Advania är ett av norra Europas snabbast växande IT-tjänstebolag men fortfarande lite av en doldis på den svenska IT-marknaden. Som en del i den fortsatta tillväxtplanen vill Advania öka kännedomen om varumärket och lanserar...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!