Hållbarhet 2021.06.22

Advania fortsätter att växa hållbart

Trots påverkan från den globala pandemin under största delen av 2020, har Advania Sverige kunnat fortsätta sin tillväxtresa. I årets hållbarhetsrapport framgår att Advania uppfyllt målen både på omsättningsökning med 12 procent och god lönsamhet med ett resultat på 160 miljoner kronor.

Trots påverkan från den globala pandemin under största delen av 2020, har Advania Sverige kunnat fortsätta sin tillväxtresa. I årets hållbarhetsrapport framgår att Advania uppfyllt målen både på omsättningsökning med 12 procent och god lönsamhet med ett resultat på 160 miljoner kronor.

Hållbarhetsrapporteringen är ett kontinuerligt arbete för oss, och vi lägger stor vikt vid ett målstyrt och systematiskt arbete för att utvärdera och förbättra oss. Det gynnar både lönsamheten för bolaget, men framför allt våra medarbetare, kunder och inte minst påverkan på miljön, säger Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania.

Pandemin har självklart haft stor inverkan på Advania. Redan under våren rekommenderades medarbetare att arbeta hemifrån. Riktlinjer kring tjänsteresor och distansarbete har strikt följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer under hela året. Detta har gjort att antalet tjänsteresor under året minskat drastiskt i hela organisationen, vilket gett en stor påverkan på klimatutsläppen från verksamheten som sjunkit med 78 procent mellan 2015 och 2020.

Helena-Nordin-pressbild-800x450Helena Nordin, Hållbarhetschef på Advania

Ett stort fokus i miljöarbetet under året har varit den cirkulära livscykelhanteringen av IT-hårdvara hos kunderna, samt att synliggöra dess klimatpåverkan under livscykeln. Ökningen med 26 procent under året av återtagen hårdvara ligger väl i linje med det uppsatta målet att fördubbla antalet till och med 2021.

Fler initiativ för en positiv utveckling

Förutom att jobba för de egna hållbarhetsmålen engagerar sig Advania i ett flertal initiativ för att bidra till en positiv utveckling i IT-branschen. Några exempel är:

  • Advania är med i den ideella organisationen Digitaliseringskonsulterna som bildades i början av 2021. Här har branschen gått samman för att öka förståelsen för kopplingen mellan hållbarhet och digitalisering.

  • Ett annat engagemang Advania är delaktig i är Womentor, ett mentor-och ledarskapsprogram som drivs av IT & Telekomföretagen och är ett verktyg för att stödja och hjälpa företag som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen.

– Jag är glad att vi ännu en gång kan leverera en så fullspäckad hållbarhetsrapport och presentera våra resultat och engagemang svart på vitt. Rapporteringen ger oss ett kvitto på det vi har åstadkommit - men framför allt inspiration att fortsätta utvecklas och driva hållbarhetsaspekten i alla delar av verksamheten. Alla medarbetare är involverade i hållbarhetsarbetet på olika sätt, och intresset och engagemanget bara ökar. Det är nyckeln till Advanias framgång - och till en mer hållbar framtid, säger Helena Nordin.

Vill du läsa Advanias hållbarhetsrapport kan du ladda ner den som pdf.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta:
Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania Sverige
Telefon: +46 76 14 000 78
E-post: helena.nordin@advania.com

Presskontakt

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!