Säkerhet 2022.05.16

Advania lanserar ny säkerhetstjänst för datahantering – gör det enklare att efterleva GDPR

Advania lanserar en ny tjänst som skannar, sorterar och hanterar data. Lösningen Data Management as a Service hanterar all data, oberoende av var informationen är sparad, vilket innebär lägre kostnader samt att det blir enklare följa GDPR.

Fredrik MöllerBild: Fredrik Möller, Business Area Manager Security, Advania Sverige

Idag lägger företag, kommuner och offentlig verksamhet mycket tid på att hantera verksamhetens data. Förutom att det tar tid är det även kostsamt och innebär en risk att inte följa riktlinjer och förordningar, till exempel vad det gäller personuppgifter.

Advanias säkerhetslösning Data Management as a Service förenklar inventering och analys av data och ger dessutom en ökad förståelse för eventuella risker med känslig information. Detta genom att bryta ner, hantera och städa stora datavolymer. Analysen av data sker automatiserat och tar hänsyn till aktuella policys för till exempel säkerhet, dataskydd och livscykelhantering, med möjlighet att även kryptera känslig information.

– Många organisationer och företag saknar resurser och kunskap för att hantera sin samlade information. Förutom ökad tidsåtgång att hitta och sortera data, så finns det alltid en risk att känslig information som personuppgifter inte rensas i den omfattning som till exempel GDPR kräver, säger Fredrik Möller, Business Area Manager Security, Advania Sverige.

Data Management as a Service hanterar data, oberoende av plattformsleverantör. All hantering sker i Advanias datacenters i Sverige, vilket ger en ökad trygghet att all data stannar inom Sveriges gränser.

Generellt uppskattas det att ca 60 procent av verksamhetens data är inaktuell och skulle kunna rensas bort vilket skulle kunna leda till effektivare återläsning av backup vid en incident och minskad kostnad för datalagring.

– Vi ser ett ökat behov både från företag och organisationer att hantera och rensa stora datamängder både i molnet och lokalt på ett säkert och automatiserat sätt. Därför är vi glada att kunna lansera Data Management as a Service. Vi använder oss av Advanias egna datacenter, vilket innebär att all hantering sker inom Sveriges gränser, säger Tomas Wanselius, CEO, Advania Sverige.

Tjänsten Data Management as a Service startar med en nulägesanalys, som innefattar riskbedömning och rekommendationer. Därefter väljer kunden själv hur man vill konsumera tjänsten, baserat på sina villkor och sitt behov vad gäller omfattning och frekvens.

Här kan du läsa mer om Data Management as as Service.


För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Möller, Business Area Manager Security, Advania Sverige
Tel: +46 70 939 96 10
E-post: fredrik.moller@advania.com

 

Vi gör det enkelt att växa med IT

Vill du också ta din verksamhet till nästa nivå?