Pressmeddelande: Advania skapar center för cirkulär IT | Advania
Erik Ranje, VD Stendörren och Tomas Wanselius VD Advania. Foto: Mats Högberg.
Hållbarhet Cirkulär IT 2023.10.24

Advania skapar center för cirkulär hantering av IT-utrustning

Advania Sverige AB skapar vad som ska komma att bli Sveriges ledande center för cirkulär hantering av IT-utrustning. Projektet genomförs i Enköpings kommun i nära samarbete med Stendörren Fastigheter AB. 

Advanias center för cirkulär hantering

Det nya centret ska fungera som Advanias hubb för återtag och återvinning av IT-utrustning, med kapacitet att ge nytt liv åt en miljon IT-enheter årligen. Den moderna byggnaden är närmare 10 000 kvadratmeter och har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Excellent och NollCO2. Centret kommer bland annat att drivas av solenergi, värmas upp av bergvärme med frikyla samt vara rustad för att erbjuda laddning av elfordon.  

"Vi är mycket stolta över att ta ett större ansvar för en mer hållbar IT-leverans. Advania har länge fokuserat på ansvarsfull livscykelhantering för att förlänga livslängden på IT-utrustning. Med vårt nya center för cirkulär hantering av IT-hårdvara kan vi nu hjälpa våra kunder att hantera sina IT-investeringar på ett mer hållbart och säkert sätt", säger Tomas Wanselius, CEO på Advania.

Elektroniskt avfall är idag den snabbast växande avfallsströmmen i världen, och IT-sektorn står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Den största klimatpåverkan från många IT-produkter uppstår under tillverkningen. Det innebär att varje dator och IT-hårdvara som kan återanvändas i en andra användningscykel är en vinst för både verksamheter och klimatet.

"Vi är glada över att tillsammans med Advania få möjlighet att uppföra en ny logistikanläggning där vi delar höga ambitioner vad gäller hållbarhet", säger Erik Ranje VD för Stendörren Fastigheter. 

Advania har utvecklat projektet i nära samarbete med Stendörren Fastigheter och totalentreprenören YLAB. Markarbetet startar i november 2023 och byggnaden beräknas stå klar i december 2024. 

Fakta

  • Det globala avfallet från elektronisk utrustning förväntas öka från 44 miljoner ton 2014 till en uppskattad mängd av 75 miljoner ton år 2030, vilket är nästan en fördubbling på 16 år [1].
  • Globalt återtas endast 17% av elektronisk utrustning korrekt. Guld, silver, koppar, platina och andra högvärdiga, återvinningsbara material går förlorat i stället för att återtas. Ett uppskattat värde av 57 miljarder USD globalt, 2019 [1].
  • Att välja en återbrukad dator över en ny kan undvika över 200 kg växthusgasutsläpp [2]. 

Källor

[1] United Institute for Training and Research: The Global E-waste Monitor 2020 – Quantities, flows, and the circular economy potential, s. 13, 14, 15, 23, 24, 59. 
[2] IVL Svenska Miljöinstitutet, Produktdatabaser: miljöfördelar med återbruk, s. 6, 21. 


För mer information

Tomas Wanselius, CEO Advania
Tel: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.com    

Maria Jonsson, Utvecklingschef, Stendörren 
Tel: +46 70 811 09 85
E-post: maria.jonsson@stendorren.se 

Presskontakt

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Hållbarhet Pressmeddelande: Lansering av hållbarhetsrapport 2023 | Advania
2024.05.23

Advania lanserar hållbarhetsrapport för 2023

Advania lanserar koncernövergripande hållbarhetsrapport för 2023, som omfattar alla verksamhetsländer. Rapporten beskriver Advanias gemensamma strategi för hållbarhet och redogör för hur varje land har åtagit sig att uppnå...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!