Hållbarhet 2022.02.07

Advania Sverige ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative

Advania Sverige ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative och går samman med andra innovativa, transformativa och disruptiva företag som har åtagit sig att halvera utsläppen före 2030. Dessa initiativ går längre än till att minska koldioxidutsläppen i företagens egna och värdekedjans utsläpp: Advania Sverige kommer att agera enligt 1.5°C Business Playbook och integrera klimatarbetet i sin affärsstrategi samt satsa på att påverka klimatåtgärder i samhället.

Exponential Roadmap Initiative riktar sig till innovatörer, transformatörer och disruptiva organisationer som vidtar åtgärder i linje med 1.5°C, med målet att halvera utsläppen före 2030 genom exponentiella klimatåtgärder och lösningar. Genom partnerskapet med Exponential Roadmap Initiative ansluter sig Advania Sverige till FN:s Race to Zero-kampanj, den största alliansen någonsin som med rigorösa och omedelbara åtgärder siktar på att halvera de globala utsläppen till 2030 och skapa en hälsosammare och mer rättvis värld i tid med nettonollutsläpp.

– Det här arbetet handlar om att öka ambitionsnivån. Exponential Roadmap-initiativet tittar verkligen på helheten: vad vi själva har för påverkan, vad våra erbjudanden har för påverkan och hur vi som företag kan vara proaktiva och jobba i partnerskap med andra i branschen och hela samhället, säger Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania Sverige.

Genom att ansluta sig till Exponential Roadmap Initiative förbinder sig Advania Sverige att halvera utsläppen före 2030, nå nettonoll både internt och i hela värdekedjan senast 2045, samt att integrera klimataspekter i affärsstrategin och påverka klimatåtgärder i samhället, i enlighet med vad som beskrivs i 1.5°C Business Playbook.

Helena Nordin Hållbarhetsrapport 1920x1080 Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania Sverige.

– Vi har redan arbetat ett antal år med våra egna utsläpp och utsläppen från produkterna vi säljer. Nästa steg är nu att verkligen ta ett helhetsgrepp på oss själva, kunderna, partners, konkurrenter och samhället. Det här samarbetet med Exponential Roadmap innebär att vi måste leverera - och vi ser det som en självklarhet att resten av världen hänger med. Det handlar inte bara om löften nu, det finns en långsiktighet i målen och det blir ett ännu mer strukturerat arbete, säger Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania Sverige.
 
Detta långsiktiga arbete kommer Advania Sverige att utföra i enlighet med 1.5°C Business Playbook, en vägledning för företag och organisationer av alla storlekar för exponentiella klimatåtgärder som hjälper dem att anpassa sig till 1.5°C-ambitionen. Den är förankrad i den senaste vetenskapen och fokuserar på enkelhet och snabbhet. Planen bygger på fyra pelare: att minska företagets egna utsläpp, utsläppen i värdekedjan, integration av klimataspekter i affärsstrategin och att påverka klimatåtgärder i samhället.
 
– Vi är glada att välkomna Advania Sverige som medlem till Exponential Roadmap Initiative. Som en ledande IT-konsultaktör i Norden, har Advania Sverige en viktig roll att spela i transformationen mot nettonollutsläpp i samtliga sektorer genom digitalisering, säger Johan Falk, VD & Medgrundare, Exponential Roadmap Initiative.
 
Exponential Roadmap är en rapport och ett vetenskapligt baserat tvärsektoriellt samarbete som lanserades 2018. Rapporten lyfter fram 36 lösningar med exponentiell skalningspotential för att halvera de globala utsläppen av växthusgaser till 2030. Färdplanen visar hur vi kan bygga en starkare, mer motståndskraftig och framtidssäker global ekonomi och öka människors välstånd och hälsa - inom planetens gränser.

För mer information: 
Helena Nordin, Chief Sustainability Officer Advania Sweden/ Head of Compliance and Corporate Responsibility Advania Group
Tel: +46 761 400 078
E-posthelena.nordin@advania.com


Om Advania Sverige

Advania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentliga organisationer och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Advania har 2 550 anställda och leds från Stockholm, Sverige. För mer information: advania.se och advania.com

Om Exponential Roadmap Initiative
Initiativet riktar sig till innovatörer, transformatörer och disruptiva organisationer som vidtar åtgärder i linje med 1,5°C, med målet att halvera utsläppen före 2030 genom exponentiella klimatåtgärder och lösningar. Exponential Roadmap Initiative är en ackrediterad partner till FN:s Race To Zero och en av grundarna av 1,5°C Supply Chain Leaders och SME Climate Hub. För mer information: exponentialbusiness.org

Om Race to Zero
Race to Zero är en FN-stödd global kampanj som samlar icke-statliga aktörer - inklusive företag, städer, regioner, finans- och utbildningsinstitutioner - för att vidta rigorösa och omedelbara åtgärder för att halvera de globala utsläppen till 2030 och skapa en hälsosammare och rättvisare värld utan koldioxidutsläpp i tid. Alla medlemmar har åtagit sig att uppnå samma övergripande mål: att minska utsläppen inom alla områden snabbt och rättvist i enlighet med Parisavtalet, med transparenta handlingsplaner och robusta mål på kort sikt. För mer information: racetozero.unfccc.int

 

Kontakta mig

Chief Sustainability Officer

Helena Nordin

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!