Managerade tjänster 2024.04.03

Samhall väljer Advania som strategisk IT-partner för att möta framtidens behov

Samhall tilldelar Advania uppdraget att tillhandahålla IT-drifttjänster för hela företagets verksamhetsområden. Det strategiska partnerskapet markerar en viktig milstolpe i Samhalls strävan mot att modernisera och säkra en skalbar IT-infrastruktur för att stödja både nuvarande och framtida behov.

Statligt ägda Samhall, vars huvuduppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, sökte en proaktiv partner som kunde möta Samhalls höga krav på en säker, flexibel och skalbar IT-lösning, med stark inriktning mot hållbarhet.

"Med Advania får vi en proaktiv leverantör som tillhandahåller säkra och effektiva it-drifttjänster med stark inriktning mot hållbarhet och molnleveranser. De kommer att bli en viktig partner när vi fortsätter vår digitala resa", säger Pär Rasmusson, IT-direktör på Samhall. 

Med en personalstyrka på närmare 25 000 medarbetare, varav 1 500 tjänstemän, och verksamheter spridda över mer än 600 platser i Sverige, står Samhall inför en mångfald av behov för att optimera operativ kapacitet samt skapa mer effektiva och transparenta affärsprocesser.

Under upphandlingsprocessen har Samhall lagt stor vikt vid att säkerställa strikta krav på hållbarhetsaspekter, med en särskild betoning på etiska affärsprinciper genom hela värdekedjan, något som Advania lever upp till genom medlemskapet i nätverket Responsible Business Alliance (RBA). Advanias ambitiösa klimatmål till 2030 som är validerade och godkända av Science Based Targets Initiative (SBTi) var också av stor vikt för Samhall.

"Jag är stolt över att Samhall väljer Advania som en strategisk partner för sin framtida IT-drift. Det ökade fokuset på efterlevnad i hållbarhetsfrågor från våra kunder är något vi helhjärtat välkomnar. Vårt engagemang är rotat i vår övertygelse att ge människor kraften att skapa hållbara värden genom smart användning av teknik. Vi ser fram emot ett nära och långsiktigt samarbete tillsammans med Samhall", säger Johan Tilly, Business Area Manager, Managed Services Provider på Advania.

Det nya avtalet omfattar hantering och drift av molntjänster i Microsoft 365 och Azure, datacentertjänster och användarnära tjänster såsom arbetsplats och skrivare till Samhalls medarbetare.

Avtalet är på fyra år med möjlighet till förlängning.


För mer information

Eva-Lotta Jonsvik, Marketing Director, Advania
Tel: +46 761 40 01 37
E-post: evalotta.jonsvik@advania.com

Johan Tilly, Business Area Manager, Advania
Tel: +46 733 67 16 36
E-post: johan.tilly@advania.se

HÖR AV DIG

Kontakta oss med eventuella frågor

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!