Ett enkelt och effektivt arbete

Förskoleappen

Det digitala verktyget som förenklar och effektiviserar pedagogernas arbete.

forskola
Förskoleappen

Hur jobbar du med pedagogisk dokumentation i förskolan?

Med hjälp av Förskoleappen kan personalen dokumentera och dela med sig av den pedagogiska verksamheten, samtidigt som administrationen blir enklare. Resultatet blir att vårdnadshavare känner sig delaktiga och kan följa det pedagogiska arbetet på ett praktiskt och enkelt sätt. För pedagoger och förskolechefer spar det tid och effektiviserar arbetet. 
I dag är tillgången till digitala verktyg för många förskolor rätt begränsad. Dessutom har många barn och elever i yngre åldrar inte någon plattform att kunna hålla kontakt med förskolan och skolan.
Vi hjälper dig med registrering, PUB-avtal och digital signering så din förskola, fritidshem eller skola kan vara i gång med allt inom tre dagar.
Hör av dig till oss så syr vi ihop en lösning som passar din verksamhet!

Varför Förskoleappen?

För Pedagoger
 • Skapa inlägg enkelt för dina barn på din avdelning.
 • Dokumentera verksamheten smidigt och effektivt och därmed utvecklingen hos respektive barn, individuellt som grupp. 
 • Jobba med bilder, ljud och filmer som stöd i ett språkutvecklande arbetssätt
 • För digitala anteckningar i inläggen. 
 • Koppla respektive inlägg till en planering som ni efter arbetsområdets slut kan analysera och diskutera hur ni ska ändra undervisningen kopplat till framgångsfaktorer.
 • Följ upp barnens dokumentation och utvecklingssamtal från år till år genom förskoleappens filtreringsfunktion. 
 • Kommunicera med vårdnadshavare och få notis när föräldrarna lämnat information till er i appen.
 • Arbeta tillsammans med kollegor i ett inlägg och även publicera det för valfria avdelningar på din förskola. 
För Rektorer
 • Få ut information och statistik på respektive barn på individ-, grupp-, avdelnings- eller förskolenivå.
 • Följ upp statistiken för verksamhetens uppsatta mål.
 • Få ut information på barnens schemalagda och faktiska tid för redovisning till Försäkringskassan.
 • Ta del av det pedagogiska arbetet som sker på samtliga avdelningar.
 • Kommunicera med vårdnadshavarna och pedagogerna. I din roll som rektor kan du förmedla ut information till samtliga av dina förskolor.
 • Ladda upp olika dokument i Förskoleappen så att vårdnadshavare kan få tillgång till dessa.
 • Strukturera upp verksamheten och planera verksamhetens behov och insatser på ett övergripande sätt med Förskoleappens årshjul.
 • Känn dig trygg med att all lagring av data sker i servrar som befinner sig inom Stockholms län, där verksamheten är ägare av de bilder som driftas i dessa servrar.
För Kommuner
 • Förskoleappen erbjuder integreringsmöjligheter till samtliga elevregister. Det här medför en automatiserad uppsättning för samtliga barn inom kommunen. Integrering av schema, uppsägning av plats är några exempel som underlättar för detta.
 • Förskoleappen är kompatibel med SS12000 standarden för fritt informationsutbyte inom skola.
 • Förskoleappen erbjuder en säker tjänst där dess data och processer är ISO 12000 certifierade och behandlas under de ramverk som gäller för denna certifiering.
 • Kommunikationen sker via Förskoleappen webb APP. Superanvändarrollen gör att du kan ta del av all information och data som sker inom kommunen.
 • Inloggning sker via mobilt BankID eller Microsoft.
Pysslingen_Veronica
Pressmeddelande

Pysslingen Förskolor utvecklar kommunikationen via ny app

Tillsammans med Advania stärker nu Pysslingen Förskolor sin kommunikation med vårdnadshavarna ytterligare: en ny app blir den digitala mötesplatsen för god samverkan kring varje barns trygghet, lärande och utveckling. Plattformen introduceras successivt med start nu i höst och övergången planeras vara helt genomförd efter sommaren 2022.

Vill du testa Förskoleappen och få tillgång till ett demokonto?

Kontakta Leonidas

Sales Manager Education
Sales Manager Education

Leonidas Papagianis