Digitalisering 2022.03.29

Vad är digitalisering och digital utveckling - för din verksamhet?

När vi talar om digitalisering talar vi inte bara om övergången från analoga till automatiska processer - utan om hela den digitala utvecklingen. Digitalisering handlar om att använda ny, digital teknik, system och lösningar för att verksamheter ska bli mer moderna, effektiva och flexibla. 

Med det sagt är det emellertid klart att övergången till digitala lösningar i de flesta fall också är nödvändig för att företagen ska kunna förenkla och förbättra sina arbetsprocesser. För att förstå vad digitalisering egentligen betyder måste vi först ta ett steg tillbaka och se helheten. 

I dagsläget och inom den närmsta framtiden kommer digitalisering i stor grad handla om att göra IT  till något mer än bara en stödfunktion för företag, IT kommer att vara en del av verksamhetens DNA.  Det här innebär att företag som vill vara ledande inom sitt segment först och främst måste öka sin digitala kompetens internt. Det är också viktigt att inte bara IT-chefen, utan också företagets högsta chefer, förstår potentialen i den nya digitala tekniken.

Med andra ord handlar digitalisering inte bara om att byta ut det fysiska arkivet med molnlagring eller om att effektivisera arbetsprocesserna. Digitalisering handlar om att använda IT och digitala lösningar för att vidareutveckla verksamheten, underlätta tillväxt och samtidigt säkerställa att säkerheten är god

Digitalisering är omstrukturering, omstrukturering är digitalisering

För nästan alla företag är det omöjligt att undvika att digitalisering omfattar en form av omstrukturering i större eller mindre utsträckning. På regeringen.se går man faktiskt så långt som att säga att digitalisering är omstrukturering och att omstrukturering är digitalisering.

Kort sagt, digitalisering består av att använda antingen ny eller befintlig digital teknik på nya sätt och på ett sätt som får företag och verksamheter att förändras. De företag som lyckas bäst med den här övergången är de som anpassar sin strategi för att vara i linje med den förändring som den nya tekniken innebär för verksamheten. Och det innan det är för sent.

I digitaliseringens era är det också viktigt att inte låta det förflutna förstöra framtiden. Du måste våga släppa gamla metoder och fördela både pengar och resurser där de kommer att behövas i framtiden. Men det betyder inte att du måste avveckla de lösningar du redan har idag, använd istället ny teknik för att förbättra dina nuvarande lösningar och fokusera på att bygga broar mellan befintliga och nya lösningar. Här hittar du 10 tecken på att din verksamhet behöver digitaliseras

 

7 steg för att driva företagets digitala affärsutveckling

 

Så mycket mer än bara digital teknik 

Vi kan inte nog betona att den största utmaningen inom digitalisering inte har att göra med själva tekniken. De största utmaningarna ligger ofta i att få människor och hela organisationer att anpassa sig till de nya lösningarna. Det är hur du och alla i ditt företag förhåller dig till den tekniska förändringar som är avgörande för företagets framgång.

Med andra ord, när du börjar digitalisera ditt företag måste du även arbeta med människorna i företaget. Företaget kommer nämligen inte lyckas med en framgångsrik digital transformation utan att både ledning och anställda är med på tåget. Därför är det ett måste att se till att hela verksamheten är villig att implementera ny digital teknik och rutiner, och släppa tidigare, utdaterade lösningar. 

Grieg Seafood, ett av världens ledande företag inom laxodling, har arbetat mycket med det här. I samarbete med Advania har företaget haft en omfattande digital utveckling. De har gjort detta för att förbättra sina metoder för insamling och analys av data och för att automatisera ledningsinformation och myndighetsrapportering. Det här har gjort att Grieg Seafood står inför förändringar och arbetar för att få alla involverade i den digitaliseringsprocessen. 

- Det hjälper inte att skapa nya arbetsprocesser om de som ska utföra uppgifterna inte inkluderas och ges rätt utbildning, betonar Trond Kathenes, chef för Grieg Seafood.

Sätt mål för din digitalisering

Så, vad behöver du göra för att ditt företag ska lyckas med en framgångsrik digitaliseringsprocess?Alla företag är olika och har olika behov, vilket innebär att digitaliseringsprocessen också kommer att variera i varaktighet och omfattning. Men oavsett behov så finns det några mål som du bör sätta upp för din verksamhet - för en så framgångsrik digitalisering som möjligt.

Exempel på mål att sätta upp:

  • Företaget och tekniken bör anses vara en komplett enhet.
  • Teknik är främst ett verktyg för innovation.
  • Beslut fattas baserat på experiment och data, inte mänsklig intuition.
  • Du har system som kan hantera de enklare uppgifterna och sedan utvecklas löpande för att ta sig an större uppgifter.
  • Organisationen och systemen du använder är utformade så att du kan möta kundernas behov.

    (Punktlistan ovan är inspirerad av den här artikelen på Magma.no)

Det är en hel del att tänka på när det kommer till att digitalisera sin verksamhet, speciellt med tanke på att det inte bara handlar om teknik som vi har skrivit om i artikeln. I vår checklista delar vi med oss av 7 steg för att driva företagets affärsutveckling framåt, för att hjälpa dig en bit på traven i företagets digitaliseringsprocess. Ladda ner den här!

 

7 steg för att driva företagets digitala affärsutveckling

 

Vanliga frågor:

Vad är digitalisering?

Digitalisering handlar om att nya eller existerande digitala lösningar används på andra och mer effektiva sätt än tidigare. Det här gör att företag och organisationer behöver förändra sitt arbetssätt. Digitalisering handlar även om att använda IT och digitala lösningar för att vidareutveckla verksamheten, bidra till tillväxt och IT-säkerhet.

Vad är digital teknik?

Digital teknik är verktyg, system och programvaror som finns digitalt. Ett av de vanligaste exemplen på digital teknik idag är molntjänster.

Vad är definitionen av digitalisering?

Definitionen av digitalisering är kort och gott att förnya, förenkla och förbättra företagens verksamhet. Det genom att erbjuda nya och bättre tjänster som är moderna, enkla, effektiva och pålitliga.

Varför ska jag digitalisera mitt företag?

Att digitalisera företaget innebär att använda digitala lösningar som lyfter verksamheten till nästa nivå. Digitalisering säkerställer på så vis att du i framtiden är konkurrenskraftig. Företag bör därför lägga äldre, omoderna system på hyllan och istället lägga tid och pengar på nya, digital lösningar som gynnar företaget både idag och i framtiden.

Vilka är fördelarna med digitalisering?

Fördelarna med digitalisering är många. Det möjliggör en effektivare verksamhet, smartare lösningar och är kostnadseffektivt, samtidigt som datasäkerhet säkerställs i företaget. Att digitalisera kan även vara en stor konkurrensfördel, eftersom företag som hamnar för långt efter riskerar att snabbt bli omsprunga av de som är mer moderna och i framkant.

Relaterat innehåll

Digitalisering
2022.06.22

Authenticate to Cisco Meraki using Okta

Okta enables organisations to use Okta for managing authorization and access to on-premises applications and resources using the RADIUS protocol (a networking protocol that provides centralized authentication, authorization,...

Vi gör det enkelt att växa med IT

Vill du också ta din verksamhet till nästa nivå?