Hållbarhet 2022.07.01

Digitaliseringens möjligheter

Vi ser IT som en möjliggörare och tillsammans med vårt nätverk av experter vill vi diskutera, utmana och påverka digitaliseringens möjligheter för samhället. I detta panelsamtal pratar vi om hur hållbarhet nu är en av de viktigaste drivkrafterna för framgångsrika företag och att digitalisering är en förutsättning för att nå dit.

Hur ska vi använda digitalisering för att nå ett hållbart samhälle, optimera resurser och använda data på intelligenta sätt så att förutsättningar skapas för människor att dela resurser med varandra och återbruka dessa på innovativa sätt? 

Tillsammans med programledaren Anna Bellman och Advanias Chief Sustainability Officer Helena Nordin pratar författaren Per Schlingmann med Eva Stattin från IVL Svenska Miljöinstitutet och Dennis Pamlin från Cybercom och Fossilfritt Sverige om digitaliseringens möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv:

Relaterat innehåll

Hållbarhet
2023.09.01

Cirkulär IT: vi reder ut begreppen

Det kan kännas förvirrande med alla begrepp kring hållbar hantering av enheter inom den egna verksamheten. Vi förklarar de olika koncepten och vad du och din verksamhet kan vinna på att tänka och agera mer cirkulärt.

Hållbarhet
2023.07.11

Så minskar du verksamhetens klimatpåverkan

Sofia Martinsson arbetar som Business Developer Sustainability på Advania Sverige. Hon har arbetat hos oss sedan augusti 2022, och hon är en expertresurs inom hållbarhet för både kollegor i Advanias affärsenheter och för...

Hållbarhet
2023.06.20

Vad är CSDDD egentligen?

Att verksamheter har ett ansvar för sin negativa påverkan på människor och miljö håller de flesta med om i dag. Inom kort väntas ny lagstiftning på området som kommer innebära mer långtgående krav på de företag som omfattas...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!