Blogg | Fördelar med att använda managerade tjänster | Advania
Managerade tjänster 2024.05.24

Fördelar med att använda managerade tjänster

En cirkulär ekonomi innebär att man gradvis frikopplar ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Den bygger på principerna om att designa bort avfall och föroreningar, behålla produkter och material i bruk och återskapa naturliga system. Förlänga livslängden för IT-tillgångar, dela digitala infrastrukturresurser och konsumtionsmodeller för "as-a-service" är en viktig del av den cirkulära ekonomin.

Att använda sig av managerade tjänster ger din verksamhet möjlighet att ligga i framkant i den digitala transformationen:

  • Ny teknologi: du slipper köpa ny teknik för genom att du hyr den kan du ändå snabbt nyttja nya förbättrade tekniker och andra fördelar som ökad flexibilitet och skydd mot eventuella cyberattacker.
  • Säkra arbetsplatser: du kan enklare och snabbare hantera förändringar och skapa en säker arbetsplats med enkel tillgång till support för dina medarbetare var de än befinner sig.
  • Nyttja IT-kunskap: du får tillgång till expertis genom leverantörens pool av IT-experter och slipper fördröjningar eller hinder som kan uppstå när IT-kompetens saknas i den egna verksamheten.
  • Lagring och säkerhet: för många verksamheter är det viktigt att deras data stannar inom till exempel Sveriges gränser. Med managerade tjänster kan du få ett lokalt moln med lokal support.

Därför ska du välja managerade tjänster

Managerade tjänster spelar en central roll i att effektivisera din verksamhet. Genom att outsourca IT-funktioner till specialiserade leverantörer kan du minska operativa kostnader och samtidigt öka fokus på kärnverksamheten. Dessa tjänster kan handla om allt från nätverksadministration till cybersäkerhet och molnbaserade lösningar, vilka alla syftar till att optimera IT-infrastrukturens prestanda och tillförlitlighet.

Exempel på managerade tjänster

Nätverk som tjänst

Här tar vi hand om installation, hårdvara, licens och driftövervakning. När du har behov av ett stabilt och driftsäkert nätverk i din verksamhets egna IT-miljö är det smart att välja att outsourca den biten. Nätverket utgör en grundläggande komponent inom infrastruktur och ett väl fungerande nätverk är en förutsättning för säkerhet och kvalitet i många andra IT-relaterade tjänster.

För långsiktig säkerhet – välj ett tjänsteupplägg →

Arbetsplats som tjänst

Inom Arbetsplatstjänsten sätter vi användaren i fokus, bygger upp arbetsplatsen och anpassar tjänsterna till din verksamhets och dina medarbetares behov. Då får du en fungerande arbetsplats oavsett vilken enhet som används och säkerställer att säkerhetskraven uppfylls från alla enheter.

Skapa en samarbetsinriktad och produktiv arbetsmiljö →

Backup som tjänst

En fungerande säkerhetskopiering är en förutsättning för att kunna återställa förlorad eller felaktigt ändrad information i enstaka filer, databaser, systemkonfigurationer eller hela informationssystem. I dag är vi alla potentiella mål för cyberattacker, så det är grundläggande hygien att göra säkerhetskopior och säkerställa att man kan läsa tillbaka informationen från dessa. Vi tar hand om säkerhetskopiering och återläsning, vilket begränsar risken för produktionsbortfall eller säkerhetsincidenter.

Vill du veta mer?

Kontakta mig!

Head of Service Development MSP

Annette Hemstadius

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!