Hållbarhet 2022.05.11

Klimatsnurran

Har du koll på vilken klimatpåverkan produkterna - och tjänsterna - som din verksamhet använder egentligen har? Det är inte helt lätt att ta reda på men vi har tagit fram en beräkningsmodell som hjälper att skapa dig en bild om din verksamhets klimatavtryck. 

Att IT-produkter och IT-tjänster leder till utsläpp av CO₂ och andra klimatpåverkande gaser under hela sin livscykel är inget nytt. De förbrukas stora mängder material, energi, vatten och kemikalier vid tillverkning, transporter och användning och sedan även under återvinning av uttjänta produkter. IT-produkter tillverkas i en global leverantörskedja och transporteras långa sträckor och det är inte helt enkelt att få en överblick över hur stora klimatutsläppen är, eller var under livscykeln den största klimatpåverkan sker.

Det finns värdefulla data om påverkan som sker under tillverkning, till exempel vilken typ av utsläpp det blir när man utvinner material och när man monterar en produkt. Men därifrån till dagen när en produkt sedan är slutanvänd fanns det ingen modell som är tillräckligt detaljerad. Det är här Klimatsnurran kommer in som vi på Advania tillsammans med några av våra största partners har skapat. Klimatsnurran är en beräkningsmodell som räknar på hur stora utsläppen blir under hela livscykeln. I det här avsnittet av Impact by Advania presenterar Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania, Klimatsnurran som tittar på IT-hårdvara ur ett livscykel-perspektiv: 

Relaterat innehåll

Hållbarhet
2023.09.01

Cirkulär IT: vi reder ut begreppen

Det kan kännas förvirrande med alla begrepp kring hållbar hantering av enheter inom den egna verksamheten. Vi förklarar de olika koncepten och vad du och din verksamhet kan vinna på att tänka och agera mer cirkulärt.

Hållbarhet
2023.07.11

Så minskar du verksamhetens klimatpåverkan

Sofia Martinsson arbetar som Business Developer Sustainability på Advania Sverige. Hon har arbetat hos oss sedan augusti 2022, och hon är en expertresurs inom hållbarhet för både kollegor i Advanias affärsenheter och för...

Hållbarhet
2023.06.20

Vad är CSDDD egentligen?

Att verksamheter har ett ansvar för sin negativa påverkan på människor och miljö håller de flesta med om i dag. Inom kort väntas ny lagstiftning på området som kommer innebära mer långtgående krav på de företag som omfattas...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!