Blogg | Med UX-design sparar du tid och pengar | Advania
Digital design 2022.09.15

Measure Twice, Cut Once: Med UX-design sparar du tid och pengar

Vad är värdet av UX-design? Du kan faktiskt spara både tid och pengar. En UX-designer gör samma sak för digitala produkter som en arkitekt gör för husbyggen. Här förklarar vi hur.

Vad är värdet av UX-design?

Det är ju faktiskt möjligt att ta fram en produkt utan en hängiven designer så länge du har en utvecklare. Därför kan UX-design lätt ses som något extra och icke nödvändigt. En vanlig ursäkt att skippa UX-bitarna kan vara att projektet i fråga redan är försenat och att teamet behöver börja utveckla direkt.

Detta synsätt på UX-design hänger ofta ihop med att man tror att UX är lika med tidskrävande insatser och högre kostnader, vilket är precis motsatsen till vad en väl utförd UX-process ska resultera i.

Skulle du bygga ett hus utan en arkitekt?

Föreställ dig att du ska bygga ett hus. Du vet hur många sovrum och badrum du vill ha, att du vill ha ett stort kök och du har redan funderat på färger. Skulle du anlita en arkitekt för att ta fram ritningar, eller skulle du direkt anlita hantverkare och sätta dem i arbete? Föreställ dig att hantverkarna bygger fram väggar och installerar VVS för ditt nya stora kök, för att sedan inse att de inte lämnat tillräckligt med plats för ditt vardagsrum. De måste då flytta och göra om, och ytterligare kostnader tillkommer. Det är förmodligen självklart för alla att innan bygget sätter i gång först anlita en arkitekt som lägger grunden för arbetet.

Och att längs vägen ändra sig eller behöva åtgärda misstag efter att utvecklingen redan är påbörjad kan ändra både projektets budget och tidslinje drastiskt.

Fix it before it’s broken

En UX-designer är som en arkitekt för digitala produkter. Genom att tidigt i processen involvera slutanvändarna, ta hänsyn till deras behov och ha fokus på att rätt problem ska lösas genererar UX-arbetet både användarflöden, wireframes och prototyper för hur produkten är tänkt att användas och se ut. Både wireframes (svartvita skisser som konkretiserar sidans tänkta struktur) och prototyper kan sedan testas på några av de tilltänkta slutanvändarna, för att säkerställa produktens användbarhet. Det mest kostnads- och tidseffektiva sättet att testa en design är att göra det innan det visuella fallit på plats, då det skapar förståelse för vad som är fundamentalt för användarna i interaktionen med produkten. Baserat på vad testen resulterar i kan vi sedan revidera och förbättra designen, och därefter börja fokusera på det visuella som slutligen även det testas på samma användare.

Syftet med att fastställa allt detta innan någon kod skrivs är att upptäcka eventuell användbarhetsproblematik när det fortfarande går snabbt och enkelt att ändra på. Då slipper vi dyra revideringar i något som redan är implementerat. Därför är det också väldigt viktigt att det finns en god dialog mellan designers och utvecklare, så att projektet hålls inom rimliga ramar för budget och tidsram.

Kortare utvecklingstid tack vare UX-insatser

UX-design ökar inte utvecklingstiden, då detta kan göras parallellt med andra arbeten i projektet. Medan utvecklarna tar fram backend-tjänster eller planerar arkitektur är UX-designerns jobb att skapa, iterera och testa olika användarflöden, wireframes och prototyper. När designen är färdigtestad, reviderad och redo att implementeras har utvecklarna det tekniska underlaget på plats för att enkelt kunna börja med frontend-delarna.

Utan-ux-process

 

Med-ux-process

Satsa på UX för snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling

Det är mer kostnads- och tidseffektivt att skissa och testa flera gånger, än att göra om i ett senare skede när det redan är byggt. Utan användarna är det svårt för digitalt arbete att bli framgångsrikt. UX-processen ser till att användarna och deras behov ständigt står i centrum, vilket är avgörande för att de som sedan ska använda appen eller verktyget ska vara nöjda och bli mer effektiva. Att investera i UX kommer alltid att löna sig både för din digitala produkt och dess tänkta slutanvändare.

Kontakta mig

Hör gärna av dig

UI/UX-designer

Anna Engvall

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!