Blogg | Vad är en UX-audit - och hur gör man? | Advania
Digital design 2022.07.06

Vad är en UX-audit - och hur gör man?

Vi hjälper dig med din UX-audit. Du kan ladda ner vår checklista - eller om du vill ha vår experthjälp att utföra en UX-audit så är det bara att kontakta oss. Här kommer våra bästa tips:

Vad är en UX-audit?

En UX-audit, även kallad användbarhetsrevision, innebär att vi analyserar produktens användargränssnitt baserat på ett antal kriterier för att upptäcka eventuella användbarhetsproblem.

Med tanke på den hårda konkurrensen i dag är en bra användarupplevelse verkligen A och O. Revisionen bör hjälpa dig att definiera kärnproblemen i din produkt. Om dessa åtgärdas kan det alltså öka din produkts konverteringsfrekvens och förbättra dess användbarhet.

När ska du göra en UX-audit?

Vill du lära dig mer om dina användare och deras behov? Vill du att ditt företag ska växa snabbare? Om så är fallet är det helt rätt läge för en granskning eller audit. Se det som en hälsokontroll av produkten! Regelbundna granskningar av användarupplevelsen hjälper din verksamhet att hålla ett användarcentrerat förhållningssätt till er digitala produkt och gör att den hänger med, utvecklas och uppfyller användarnas behov.

Förberedelse

För att få ut så mycket som möjligt från en UX-audit börjar ni med att reda ut följande frågor:

  • Vad är verksamhetens mål för den produkt som granskas? Vad är det för behov den syftar till att uppfylla?
    • Dessa frågor besvarar du enklast med hjälp av intressentintervjuer.
  • Vilka är produktens faktiska användare? Motsvarar de er tänkta målgrupp? Hur rör de sig i er digitala lösning?
    • Basera svaren på de här frågorna på användarintervjuer som sedan kan mynna ut i personas och användarflöden.

Personas

  • För att ta reda på kvantitativ information om era användare bör ni se över statistiken, förutsatt att ni använt er av Google Analytics eller något liknande verktyg. Då får ni reda på vilka era användare är och vad de gör medan de besöker er digitala produkt.

Vad blir utfallet?

När checklistan är genomförd kommer ni att få en överblick över vad som behöver åtgärdas i er digitala lösning för att förbättra användarupplevelsen. Nästa steg är att ta fram en åtgärdsplan med prioriteringar och förslag.

Testa själv eller låt oss hjälpa er!

Vi erbjuder en checklista som ett stöd i arbetet med en UX-audit och den vägleder i rätt riktning. Vill du i stället ha experthjälp att utföra en UX-audit så är det bara att kontakta oss: vi hjälper till med en komplett granskning och skapar en åtgärdsplan för hur lösningen ska bli mer användarvänlig och effektiv.

Kontakta mig

Hör gärna av dig

UI/UX-designer

Anna Engvall

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!