Passion & mening: därför väljer kvinnor techbranschen | Blogg Advania
Hållbarhet 2024.03.08

Passion och mening: därför väljer kvinnor techbranschen

Vägen till ett arbete inom tech är ofta krokig, men det gör också vår bransch till en intressant smältdegel fylld med människor som har olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv. Vi har pratat med två medlemmar i vår ledningsgrupp om deras professionella och personliga resor.

Eva-Lotta Jonsvik, Marketing Director, och Maria Deogun, Business Area Manager, som båda är med i Advania Sveriges ledningsgrupp, ger en inblick i deras personliga och professionella resor, och belyser de utmaningar och framsteg som präglar techbranschen.

Många vägar leder till techbranschen

Maria Deogun, med sin bakgrund inom telekom, berättar att hon längtade efter en större utmaning och snabbare utveckling och upptäckte att det är precis vad techvärlden erbjuder:

– Jag ville komma till en bransch med möjligheter att lära och tänka nytt. Övergången från telekom till IT öppnade upp för en dynamisk och fartfylld miljö, säger Maria.

Eva-Lotta erkänner att hon inte medvetet valde techbranschen, men att hon snabbt kände sig som hemma tack vare härliga kollegor med stor passion för sina jobb. Hon lyfter också fram det oändliga lärandet och möjligheten att ständigt utvecklas i en bransch som aldrig står still. Som kommunikatör såg hon det som en spännande utmaning att förmedla teknikens värde för människor, något hon brinner för än idag.

Eva-Lotta och Maria poängterar vikten av att techbranschen har en stor och bred inverkan på samhällets utveckling:

– I områden som utbildning, hållbarhet och säkerhet spelar tekniken en avgörande roll. IT är i dag med och bidrar till allt, säger Maria.

– Techbranschen är öppen för fler och inte bara för de som brinner för tekniken. Här har du alla möjligheter att bidra med din kompetens och göra skillnad, säger Eva-Lotta.

Mångfald, jämställdhet och inkludering är ett kontinuerligt arbete

När det kommer till frågan om mångfald, jämställdhet och inkludering i techbranschen, är både Eva-Lotta och Maria överens om att medvetenheten har ökat, men att vi ännu har en lång väg att gå. Eva-Lotta berättar att hon tidigare arbetade på ett techföretag som lyckades nå en jämn könsfördelning, men påpekar samtidigt att det krävs ständigt arbete för att behålla och främja mångfalden.

– Vi måste kämpa för förändringen och får aldrig slappna av, för då är det naturliga steget att backa till invanda beteenden, säger Eva-Lotta.

Maria uttrycker att både jämställdhet och mångfald, specifikt kring etnisk tillhörighet, ligger efter och påpekar att vi behöver förändra samhället i stort för att bryta mönster och hinder. Båda är överens om att det behövs förändringar i rekryteringsprocesser och att vi måste våga vara obekväma för att skapa en verkligt inkluderande arbetsmiljö.

Samarbeta för en långsiktig trivsam miljö

När det gäller att skapa en miljö där kvinnor trivs och stannar i techbranschen, är inkludering nyckeln. Maria understryker vikten av att både arbetsgivare och medarbetare aktivt inkluderar varandra, och Eva-Lotta betonar att lösningen inte är att förminska männen utan att vidga utrymmet för att alla ska få plats och bidra.

För att bidra till en mer inkluderande arbetsplats utbildar Advania alla ledare i inkluderande kommunikation och ledarskap där den första delen av utbildningen, Ögonöppnaren, handlar om att reflektera över hur kön och könsroller påverkar oss i vårt ledarskap.

Den här utbildningen är exakt ett sådant steg som bolag behöver ta för att få in inkludering. Den skapar en ökad medvetenhet men även en förståelse kring hur viktigt det är att möta varandra som individer oavsett kön eller etnisk bakgrund, berättar Maria.

Integrera tech-kunskap i både skola och politik

Både Eva-Lotta och Maria uppmanar till att integrera teknikkunskap i skolplanen, utveckla en digitaliseringspolitik och betonar vikten av att våga vara obekväma för att skapa verklig förändring. För oavsett vilket yrkesval du gör, kommer IT och digitala lösningar vara en del av din vardag. De tipsar också om att söka och agera förebilder för att inspirera andra kvinnor att ta plats inom tech.

Eva-Lotta och Maria visar att kvinnor har en betydande roll att spela inom techbranschen och att förändring kräver ständig insats och mod. Genom att fortsätta arbeta för mångfald, jämställdhet och inkludering kan techbranschen bli ännu mer dynamisk och innovativ, och locka ännu fler kvinnor att göra skillnad.

Här är några exempel på vad Advania gör för att främja jämställdhet och inkludering:

  • Vi har en tydlig målsättning att öka andelen kvinnor i ledande och operativa roller.
  • Vi har nyligen tillsatt en ny roll som Diversity & Inclusion Lead med syfte att möjliggöra förbättring, tydligare positionering och sammanhållande ansvar för att bevara och utveckla såväl befintliga som nya initiativ som bidrar till att Advania når uppsatta mål.
  • Vi möjliggör och utvecklar en kvalitativ och neutral rekryteringsprocess.
  • Vi utbildar alla ledare i inkluderande kommunikation och ledarskap.
  • Vi utvecklar framtida ledare med det interna ledarskapsprogrammet Lead the Advania Way, med mål att ha 50/50 könsfördelning.
  • Vi introducerar nya talanger med traineeprogrammet Advania Advance, med mål att ha 50/50 könsfördelning.
  • Vi utbildar oss kontinuerligt och har till exempel deltagit i utbildningsprogrammet Target Gender Equality Accelerator med UN Global Compact för att förbättra vårt interna jämställdhetsarbete.
OUR DIFFERENCE IS YOU

Advanias framtid bygger vi tillsammans!

 

Vill du prata vidare?

Kontakta oss gärna

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Business Area Manager Real Estate

Maria Deogun

Relaterat innehåll

Hållbarhet Blogg | Att vara trainee på Advania | Advania
2024.04.02

Att vara trainee på Advania

Karriärföretagens studentnätverk har röstat fram Advance som ett av de 15 mest attraktiva IT-traineeprogram i Sverige. Här berättar Fanny Ahlén om sin tid som trainee på Advania.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!