Artikel | Så minskar du verksamhetens klimatpåverkan | Advania
Hållbarhet 2023.07.11

Så minskar du verksamhetens klimatpåverkan

Sofia Martinsson arbetar som Business Developer Sustainability på Advania Sverige. Hon har arbetat hos oss sedan augusti 2022, och hon är en expertresurs inom hållbarhet för både kollegor i Advanias affärsenheter och för kunder som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete och minska sin negativa inverkan.

Varför behövs en roll som din på Advania?

Advanias största klimatavtryck kommer i nuläget från den hårdvara vi säljer. Vi gör allt vi kan för att påverka detta, både genom att sänka de utsläpp som vårt utbud orsakar och genom att hjälpa kunderna att minska sitt klimatavtryck från, eller via, de IT-tjänster vi erbjuder. Jag ger kunder och kollegor råd och verktyg på hållbarhetsområdet och deltar i offentliga och privata samråd om anbud med våra upphandlings- och säljavdelningar.

Hur gynnas Advanias kunder av din expertkunskap?

Min långa erfarenhet från olika roller inom IT-förvaltning gör i kombination med min kunskap på hållbarhetsområdet att jag kan bidra med en omfattande förståelse för affärsperspektivet, teknisk kunskap och affärsorienterad hållbarhet. 
Min ambition är att inspirera kunder till att försöka minska klimatpåverkan i värdekedjan och ta hänsyn till livslängden på produkter och tjänster, genom att inte bara fokusera på de uppenbara miljöfrågorna utan också på de faktiska affärsfördelarna med att övergå till mer hållbara IT-lösningar.

Hur ser resultaten ut hittills, och vilka förväntningar har du inför framtiden?

Jag har haft möten med flera av vår kunder inom Workplace och Education för att informera mer om klimatfrågor och hållbara IT-lösningar. Med Klimatsnurran, ett rapporteringsverktyg inom klimatpåverkan, hjälper vi privata och offentliga kunder att analysera och få insyn i mängden koldioxidutsläpp från inköpta IT-produkter och ger dem råd om hur de kan minska sitt avtryck ytterligare. Tidigare hade vi mest möten med IT-avdelningar och IT-chefer, men nu utvidgar vi vårt nätverk så att det även omfattar kundernas hållbarhetschefer och inköpsfunktioner och fokuserar på hållbarhetsmål. En vanlig utmaning bland kunderna är att kunna minska det klimatavtryck som är knutet till produkternas livslängd och livscykelhanteringen. Vi måste utmana invanda mönster och visa hur man kan öka återanvändningen och återtagningen. Vi måste också diskutera den nyfikna men samtidigt fortfarande tveksamma inställningen till att köpa rekonditionerat och hur perspektivet kan ändras från att man ”bara” köper produkter till att man köper funktionalitet för olika användargrupper. Vi har några kunder som går steget före i utvecklingen mot användning av rekonditionerad hårdvara, men det är fortfarande ganska ovanligt. Detta är verkligen ett område som jag väntar mig kommer växa när kunderna inser möjligheterna med en mer cirkulär strategi och övergår till en koldioxidsnål arbetsplats som tjänst.

Kan du berätta om något du har lärt dig under den tid du har haft den här rollen?

Jag lär mig otroligt mycket hela tiden. Från kunder, från kollegor och från Advanias fantastiska företagskultur. Både teknik och hållbarhet är områden som utvecklas väldigt snabbt, så det finns hela tiden nya saker att lära sig och tänka på, nya perspektiv att kombinera. Den styrka det innebär att arbeta mot samma övergripande hållbarhetsmål tillsammans med kollegor, partner och kunder är något jag verkligen uppskattar med den här rollen.

Kontakta mig

Business Developer Sustainability

Sofia Martinsson

Relaterat innehåll

Hållbarhet Blogg | Cirkulär IT: vi reder ut begreppen | Advania
2023.09.01

Cirkulär IT: vi reder ut begreppen

Det kan kännas förvirrande med alla begrepp kring hållbar hantering av enheter inom den egna verksamheten. Vi förklarar de olika koncepten och vad du och din verksamhet kan vinna på att tänka och agera mer cirkulärt.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!