Blogg | Skapa en smartare digital IT-strategi | Advania
Digitalisering 2022.07.18

Skapa en smartare digital IT-strategi och affärsmodell

En bra IT-strategi kan sätta fart på din affärsutveckling. Dessutom kan en grundlig och funktionell IT-strategi göra så att du klättrar högre upp på segerpallen jämfört med dina konkurrenter. 

Hur arbetar verksamheter med IT-strategier idag? Och hur kan IT-strategin förbättras och bli "smartare"? Att använda IT för affärsutveckling kräver att du som ledare förstår teknikens kapacitet, då det ökar din verksamhets konkurrenskraft, genom att säkerställa att alla arbetar mot samma målsättning och är överens om de åtgärder som krävs för att förbereda verksamheten för framtiden.


En definition från BI Norwegian Business Schools Center för Digitalisering säger att digitalisering är omvandlingen från IT som en stödfunktion till IT som en del av organisationens DNA. Det här innebär att affärsmodeller, organisationer och processer bör utformas för att kunna dra nytta av dagens och morgondagens teknik. Här spelar IT-chefer och CDO: er en viktig roll, då frågan om digitalisering och innovation bör vara temat för företagens ledningsmöten, då det är upp till ledningen att se till att processerna sätt i rullning.

Digital strategi eller IT-strategi?   

I samband med affärsutveckling talas det ofta om digital strategi - men, vad är egentligen skillnaden mellan en digital strategi och en IT-strategi? I guiden om digitalt transformationsarbete beskriver Direktoratet för förvaltning och IKT skillnaden enligt följande:

"IT-strategin är mer teknikorienterad än den digitala strategin och behandlar områden som infrastruktur, IT-arkitektur, standardisering, informationssäkerhet och val av lösningar. Det är vanligtvis IKT-relaterade discipliner som gör det möjligt för företaget att uppnå och uppfylla dess mål och uppgifter. ”

Den digitala strategin ger vägledning om hur verksamheten ska använda digitaliseringen när den organiserar, utvecklar, producerar och levererar sina tjänster. Företaget ska sätta mål för arbetet med digitala lösningar och definiera de områden som ska prioriteras. Dessutom kommer en digital strategi att titta på hur verksamheten kan lösa sina uppgifter på nya sätt och vilka möjligheter digital teknik kan ge för både produktion och användning av offentliga tjänster.

Både företags digitala strategier och IT-strategier måste ses i ett visst sammanhang. Strategierna kan utvecklas individuellt eller i kombination, men de måste ändå vara väl anslutna och hänvisa till varandra på viktiga punkter. Om du vill veta mer om hur du kan skapa en digital strategi så har  du hitta en mall för sådant arbete i Direktoratet för förvaltning och IKTs guide för digitalt transformationsarbete. 

Nå målsättningar och reducera kostnader med en smartare IT-strategi

Innan du skapar en ny och smartare IT-strategi måste du veta vad ditt företag vill åstadkomma med den. Det här gör du genom konkreta målsättningar, som exempelvis vilja minska kostnaderna, öka försäljningen, förbättra marknadspositionen, öka kundnöjdheten eller öka datasäkerheten? En smart IT-strategi kan och bör innehålla flera, om inte alla, av dessa mål.

Det är också viktigt att strategin stödjer företagets visioner och övergripande strategier. En god IT-strategi lägger nämligen grunden för företagets affärsutveckling och belyser värdet av IT-investeringar. Börja med att kartlägga dagens situation i branschen, för att sedan undersöka vilka viktiga punkter ditt företag kan förbättra. I slutändan leder en bra IT-strategi till att ditt företag blir bättre rustat för förändringar och ständiga förbättringar.

Hur kan du utveckla din egen IT-strategi? 

Hur ser ditt företags IT-strategi ut idag? Arbetar du redan med ovanstående mål eller behöver du komma igång från grunden? En bra och smart IT-strategi bör säkerställa att ditt företag tar två steg framåt och helst inget steg tillbaka. Du bör därför titta på er nuvarande IT-strategi och överväga om den kommer att bidra till ytterligare utveckling av verksamheten. Ställ dig frågan: vilken typ av IT-expertis har du i företaget? För att underlätta en smart IT-strategi lönar det sig att ha bra kompetens på plats och en god förståelse för hur IT kan bidra till affärsutvecklingen.

Har du funderat på outsourcing av IT-verksamheten till en tjänsteleverantör med god erfarenhet och stark kompetens? Genom att outsourca di nverksamhets IT till en extern leverantör kan du få tillgång till en hel pool av kompetens. 

De flesta IT-leverantörer kommer också att kunna ge ökad säkerhet.  I vår guide hittar du fler skäl till att outsourca din IT-verksamhet, som du kan ladda ner genom att klicka nedan!

7 steg för att driva företagets digitala affärsutveckling

Vanliga frågor:

Vad är en IT-strategi?

En strategi är kort förklarat till för att förenkla för företag att nå sina mål. En IT-strategi är en teknikorienterad strategi och behandlar områden såsom infrastruktur, IT-arkitektur, standardisering, informationssäkerhet och val av lösningar.

Vad innehåller en IT-strategi?

Det vanligaste är att en IT-strategi innehåller informations- och kommunikationsteknik för företag, i vissa fall fokuserar den mer på avgränsade delar av IT-området. Oftast innehåller en IT-strategi policy, vision och hanlingsplan inklusive aktiviter för att nå önskade mål.

Varför behöver företag en IT-strategi?

Genom en IT-strategi blir det enklare för företag att nå sina uppsatta mål på området. Det gör det också enklare och tydligare för alla inblandade att behålla fokus på vilket eller vilka deras gemensamma mål är. Det här minskar risken för att arbetet blir spretigt och att målen till slut inte nås.

Hur utvecklar jag företagets IT-strategi?

Först och främst behöver ni ha koll på vad företaget vill uppnå genom sin IT-strategi. Handlar det om kostnadseffektivisering, modernisering eller annat? När det är kartlagt bör ni se över den nuvarandre strategin och fundera över vad som kan och bör ändras för att ni enklare ska nå era gemensamma mål. Se även över det som är bra och fungerar enligt önskemål och behåll de bitarna.

Vad är skillnaden på en IT-strategi och en digital strategi?

Den största skillnaden mellan en IT-strategi och en digital strategi är att IT-strategin är mer teknikorienterad. Medan en digital strategi omfattar hur teknik ska användas, handlar IT-strategin istället om vilken teknik som ska användas, med fokus på företagets infrastruktur.

Relaterat innehåll

Digitalisering År 2001 - ett DOT-COM-äventyr | Advania
2024.03.04

År 2001 - ett DOT-COM-äventyr

Minns du turbulensen under år 2001? IT-bubblan sprack och många verksamheter levde i en osäker tillvaro. Låt oss titta tillbaka och analysera effekten på det svenska näringslivet.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!