Öka förändringstakten

Flexibla molntjänster

Med en modern molninfrastruktur har din verksamhet bättre möjlighet att sänka kostnader och anpassa sig till en hög förändringstakt, samtidigt som IT-komplexiteten minskar.

luftballong
Advanias Molntjänster

Modern infrastruktur som stöder din verksamhets mål

Hitta den rätta mixen av publika och privata molntjänster för att bygga en högpresterande infrastruktur som uppfyller dina affärsbehov i enlighet med gällande regelverk.

Allt fler verksamheter upptäcker att en traditionell IT-infrastruktur utgör ett hinder för vad de kan åstadkomma. För att möta kraven på en marknad som utvecklas i snabb takt behövs hög prestanda kombinerat med flexibilitet, effektivitet och innovation. Lösningen finns i molnet.

Säkert och godkänt

Vi tillhandahåller tjänster som håller din verksamhet säker och skyddad mot avancerade hot.

Pålitligt och tillgängligt

En modern infrastruktur anpassad till din verksamhet, säkerställer effektiv drift med möjlighet att skala upp och ner när det behövs.

Supporterat och proaktivt

Våra helhetslösningar ger kontinuitet i din verksamhet och hanterar eventuella oegentligheter och kommande uppdateringar.

Whitepaper

Allt du behöver för molnresan! Så skapar du en molnstrategi anpassat för din verksamhet.

Advania Accelerate event

Resan mot framtidens infrastruktur

Kontroll, säkerhet och optimering

Cloud Governance

Ta kontrollen över molnet både när det gäller regelefterlevnad och regulatoriska krav. Säkerställ att dina säkerhetspolicys efterlevs och var trygg med kontinuerlig kostnads- samt prestandaoptimering med Advania.

En aktiv förvaltning är en förutsättning för att kunna säkerställa och upprätthålla en hög funktionalitet och tillgänglighet över tid i alla publika molntjänster. Molntjänster behöver kontinuerligt utvecklas och anpassas efter exempelvis vin verksamhets IT-strategi och regulatoriska krav.

Med tjänsten Advania Cloud Governance säkerställer vi att du kontinuerligt och över tid  får en plattformsleverans som motsvarar verksamhetens krav och förväntningar.

Läs våra artiklar med fokus på molntjänster

Cloud
2022.04.03

Vad är IaaS, PaaS och SaaS?

I vår bloggserie om molntjänster vs. "traditionell" IT tar vi upp några av de främsta faktorerna som skiljer dessa åt. I den här artikeln tittar vi på begreppen IaaS, PaaS och SaaS.

Upphandlingsmall

Många tjänsteföretag outsourcar delar av eller hela sin IT till externa parter. Vi har tagit fram en mall som underlättar arbetet med en lyckad upphandling!

Kontakta mig

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Sales Manager, MSP

Fredrik Örnhall