Hållbarhetsrapport 2019 | Advania

 

Jag är stolt över att Advania uppfyllt många av målen för 2019 men jag vet att vi har mycket kvar att ge!

Tomas Wanselius, VD på Advania Sverige


Highlights från årets rapport

  • Våra resultat på antal kvinnor i operativa roller samt utbildningen i inkluderande ledarskap!
  • Våra mål runt cirkulär ekonomi på att öka antalet återtagen hårdvara och reparationer i serviceverkstaden.
  • Vårt nya medlemskap i RBA.

En hållbar rapportering 

- en tid till både reflektion och framåtblickande

"En hållbarhetsrapportering är mycket mer än ett dokument som ska skrivas varje år. Det är en värdefull möjlighet att tänka strategiskt och se på sitt bolag i ett större sammanhang. För hållbarhet ska inte vara ett reaktivt arbete - blicken ska istället vara fäst på framtiden. 

- Helena Nordin, Advanias Hållbarhetschef

 
?i