Hållbarhetsrapport 2020 | Advania

 

På arbetsplatser, i skolor och i samhället i stort har IT-lösningar många gånger varit den avgörande faktorn för att kunna hålla verksamheter i gång under pandemin.

Tomas Wanselius, VD på Advania Sverige


Highlights från årets rapport

  • Trots påverkan från den globala pandemin under störstadelen av 2020, har Advania Sverige kunnat fortsätta sin tillväxtresa.
  • Andelen kvinnor i hela företaget har fortsatt öka under året. Fokus har legat på att öka andelen kvinnor i operativa och ledande roller i företaget.
  • Vårt fokus ligger fortsatt på cirkulär livscykelhantering av IT-hårdvara samt att synliggöra dess klimatpåverkan under livscykeln.
  • Medarbetar- och kundnöjdheten är fortsatt mycket god, vilket framgick både av våra interna medarbetarundersökningar och den oberoende kundundersökningen från RadarEcosystem

Hållbarhetsrapporten visar på möjligheter att skapa ett mer hållbart digitalt samhälle  

"Hållbarhetsrapporteringen är ett kontinuerligt arbete för oss, och vi lägger stor vikt vid ett målstyrt och systematiskt arbete  för att utvärdera och förbättra oss. Det gynnar både lönsamheten för bolaget, men framför allt våra medarbetare, kunder och inte minst påverkan på miljön.

- Helena Nordin, Advanias Hållbarhetschef

 

?i