Kundcase | Högskolan som digitaliserade sitt campus | Advania
Digitalisering 2021.11.11

Högskolan som digitaliserade sitt campus

"Att jobba med Advania känns professionellt, ärligt och smärtfritt", säger Jonas Karlsson, systemadministratör på Mälardalens högskola. Läs mer om att våga byta ut gamla, dyra system, vikten av en noggrann kravspecifikation och varför transparens är A och O i en upphandling.

För en högskola är kommunikationen av yttersta vikt. Med över 16 000 inskrivna studenter och över 1 000 medarbetare är det lätt att förstå varför Mälardalens högskola ställer höga krav på sin infrastruktur för datakommunikation. Idag har de, med hjälp av Sunet (Swedish University Computer Network, svenska universitetsdatanätverket), Advania och Arista ett av Sveriges modernaste och mest digitaliserade campus.

Jonas Karlsson arbetar som systemadministratör på Mälardalens högskola. Han satt med i den referensgrupp som ansvarade för att upphandla ett nytt system för infrastruktur, valet föll på “Campusnät som tjänst” från Sunet.

Hårdvaruavtalet stod Arista och Advania för som säkerställer ett kvalitativt produktutbud, Sunet å andra sidan ansvarade för hantering av första supporten.

 

Utmaning

För Mälardalens högskola har en viktig del i digitaliseringsplanen kommit att handla om att öka säkerheten, framförallt när det kommer till driften av systemet.

– Tidigare har vi inte haft någon övervakningsorganisation utanför kontorstid. En stor utmaning för oss har legat i att öka driftsäkerheten under dygnets alla timmar. Vi har byggt upp en gemensam driftorganisation, där vi kunnat frigöra resurser för att förenkla just drift och säkerhet, säger Jonas.

 

Lösning

Sunet tog fram en noggrann kravspecifikation för upphandlingen. Därefter bjöds leverantörerna in för att på plats kunna få en överblick över vad Mälardalens högskola faktiskt behövde i sin leverans, samt ställa relevanta frågor.

– Det var viktigt för oss att kunna få öppna, etablerade standarder framför en leverantörsspecifik, proprietär teknologi. Där hade Sunet med stöd av Advania och Arista en lösning som passade oss väldigt bra. Om vi har ett system som funkar även mot andra leverantörer blir vi inte låsta, vilket är viktigt om vi till exempel gör en ny upphandling framgent. Det blir annars väldigt svårt att konkurrensutsätta, berättar Jonas.


Under upphandlingsprocessen upplevde Jonas att Mälardalens högskola fick transparenta och relevanta svar från Advania på de frågor som de fick ställda till sig.

– Advania har mycket kunniga tekniker och all kommunikation med dem har känts professionell, ärlig och smärtfri. Tidsschemat var pressat, så vi är nöjda med att allt levererades i god tid. Dessutom har det hållits inom budgetramen vilket brukar vara ovanligt i så här stora upphandlingar. Ofta behöver mycket kompletteras, implementeringen har emellertid fungerat smärtfritt och vi har sluppit obehagliga överraskningar längs vägen, fortsätter Jonas.

Effekt

Eftersom systemet kom på plats i våras, och coronapandemin slog till ungefär samtidigt är det svårt att se de faktiska effekterna redan nu. Däremot är Jonas övertygad om att den kompetenta utrustningen kommer att möta de högt ställda kraven:


– Det är väldigt kostnadseffektivt och det kommer på sikt att märkas. Jag har känt mig trygg från dag ett, och vi har gjort ytterligare en beställning för byte av utrustning på vårt campus i Västerås där Advania levererat.

Allt i det nya systemet kan beskrivas som “zero touch”. Det innebär rent krasst att om någon till exempel behöver skruva upp en ny switch hamnar den automatiskt i gränssnittet utan handpåläggning från en dedikerad person.

Enligt Jonas borde andra högskolor och universitet som går i tankarna på att byta infrastruktur våga lite mer, det kommer vara värt det menar han:

– Man är ju van vid sin miljö och sina kanaler som man kanske haft i flera år, det är förståeligt. För egen del trodde jag att det skulle vara ett större hopp att byta än vad det faktiskt varit. Det är inte så stor skillnad som man kan tro, men den stora fördelen är att det nya systemet är väldigt mycket mer kostnadseffektivt än det system de hade innan, avslutar han.

Fakta

  • Mälardalens Högskola (MDH) i Eskilstuna har valt att använda Sunets CNaaS (Campus Network as a Service) tjänst och inköpscentral.
  • MDH har valt att använda Core, Distribution Edge och Wifi i Eskilstuna och Wifi i Västerås.  
  • Alla delar i Sunets CNaaS-tjänst är byggda på hårdvara från Arista Networks
  • Advania står tillsammans med Arista för hårdvaran och säkerställer ett högkvalitativt produktutbud.

Kontakta mig

Business Area Manager, Education

Kalle Sander

Relaterat innehåll

Digitalisering Ökad effektivitet och säkerhet med Okta | Advania
2023.02.16

Ökad effektivitet och säkerhet med Okta

Tibbers programsvit med digitala verktyg för smarta elinköp påverkade snabbt marknaden när den lanserades i hemlandet Sverige och företagets popularitet gjorde att de snart expanderade till Norge, Tyskland och Nederländerna...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!