Kundcase | Mer flexibel och agil IT för Örebro Airport | Advania
Managerade tjänster 2021.10.14

Mer flexibel och agil IT för Örebro Airport

När Örebro Airport skulle effektivisera och göra kostnadsbesparingar i sin verksamhet, visade det sig att de behövde en ny IT-leverantör. Örebro Airport valde att anlita Advania, ett val som visade sig vara lyckosamt. Bland annat så klarade Advania av projektets största utmaning - att byta ut all IT-utrustning, samtidigt som flygplatsen fortfarande var i full drift.

Örebro Airport är den största regionala fraktflygplatsen i Sverige samt en av de ledande charterflygplatserna. Örebro Airport är därför inte bara en förutsättning för tillväxt i regionen, utan även en bidragande faktor till att hela Sverige kan växa.

Tidigare hade Örebro Airport flertalet IT–tjänster outsourcade till flera leverantörer men i samband med att de behövde effektivisera och göra vissa kostnadsbesparingar genomfördes en större inventering av verksamheten. Då stod det klart att de behövde hitta en ny IT–partner.

Övergångens utmaning

Mikael Reinholdz är tekniskt ansvarig för IT och CNS på Örebro Airport:

– Den största utmaningen och orosmomentet var att byta ut all IT–utrustning medan flygplatsen var i full drift. Det visade sig dock att Advanias konsulter med sina olika spjutspetskompetenser, gjorde att jag kunde känna mig helt lugn. Inte ett enda avbrott kunde märkas av flygplatsens anställda, säger han.

Så gick Advania till väga

Simon Lekholm jobbar som kundansvarig på Advania och är ansvarig för samarbetet med Örebro Airport:

– Den stora utmaningen var att flygplatsens IT satt ihop med regionens IT. För att matcha Örebro Airports krav har vi byggt en helt ny IT–infrastruktur genom VMware-lösningar på ny hårdvara. Vi har även gjort en gedigen nätverksöversyn som har resulterat i att vi har byggt om stora delar av nätverket. Dessutom har vi implementerat och migrerat över flygplatsen till en Microsoft Cloud-lösning – Office 365 för att minska beroendet från regionen, förklarar han.

Därför valde Örebro Airport Advania

Mikael Reinhold berättar att de kontaktade flera IT–leverantörer när de ville sätta i gång med sitt nya IT–projekt.

– Advania var en av dem. Vi fick ett väldigt bra första intryck av Advania, de kändes trygga och kunniga. Men den absolut avgörande faktorn som gjorde att vi valde Advania var de IT–konsulter som var med redan vid den första förfrågningen, eftersom vi upplevde de som väldigt kompetenta och engagerade, vilket ingav en trygghet för hela IT projektet, berättar han.

Ett lyckat resultat av samarbetet

Både Mikael och Simon är mycket nöjda med resultatet av Advanias arbete med Örebro Airports nya IT–system:

– Resultatet är fantastiskt, vi har idag mycket större möjligheter att vara flexibla och arbeta mer agilt tack vare vår nya IT–plattform, men även kostnader har sänkts samt att serviceärenden och nedtider är försvinnande små i dag, säger Mikael Reinholdz.

– Hela projektet har varit väldigt lyckat, en stor faktor till det är att vi har fått väldigt bra hjälp från Mikael och att vi har begåvade tekniker som vrider och vänder på varenda sten för att hitta bra och solida lösningar. Det gör mitt jobb som kundansvarig mycket lättare, avslutar Simon Lekholm.

Mikaels tips till andra som ska upphandla IT

– För Örebro Airport var inventering och dokumentation två ytterst viktiga delar, tillsammans med en ordentlig planläggning för hur själva systemen i detalj skulle migreras. För oss var det också viktigt att hitta en partner som givetvis var tekniskt kompetent att utföra ett bra arbete – men det var även av högsta vikt att hitta en partner där vi kände att de personliga relationerna matchar, för det skapar reella förutsättningar för långsiktighet. Så lägg extra vikt vid att även analysera mjuka värden, för det är trots allt människor vi arbetar med.

Anm: Detta kundcase gjordes ursprungligen med Visolit, som förvärvades av Advania 2021.

Kontakta mig

Business Area Manager Managed Services Provider

Johan Tilly

Relaterat innehåll

Säkerhet Kundcase | Samarbetet gör skillnaden för Willhem | Advania
2023.05.30

Samarbetet gör skillnaden för Willhem

Advania hjälper fastighetsbolaget Willhem med att skapa en flexibel digital arbetsplats åt sina 300 medarbetare på 13 orter i Sverige. Det omfattar både hårdvara så som datorer och infrastrukturen som nätverk och server....

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!