Datacenter 2019.01.09

Unik forskning om framtidens datacenter

Hela samhället digitaliseras i allt högre takt och därmed ökar mängden data och behovet av databehandling dramatiskt. Globalt sett kommer det här att medföra en etablering av en stor mängd nya datacenter och för att hänga med i den utvecklingen måste kompetensen i Sverige öka.

– Det handlar om att vi måste utveckla framtidens digitalisering av samhälle och industri med högpresterande dataanalys, molntjänst-teknologier och infrastrukturprodukter, konstaterar Tor Björn Minde, VD på SICS North
Swedish ICT.

SICS North Swedish ICT i Luleå är ett dotterbolag till forskningsinstitutet SICS Swedish ICT som, i nära samarbete med svensk och internationell industri och akademi, arbetar med avancerad forskning inom strategiska områden för datavetenskap. Syftet är att bygga upp en svensk kompetens som kan stärka svenska företags konkurrenskraft.

– Om svensk industri ska fortsätta att växa måste kompetensen öka och svensk forskning och innovation på internationell toppnivå kräver bättre förutsättningar för storskaliga experiment. Det är därför vi satsat på att bygga upp världens första datacenter för forskning och innovation på öppna mätdata, förklarar Tor Björn Minde.

Den nya storskaliga anläggningen är placerad i Luleå och går under namnet SICS ICE (Infrastructure and Cloud Datacenter Test Environment). Satsningen görs tillsammans med Luleå tekniska universitet. I en första fas har Advania installerat 152 Dell PowerEdge R730xd servrar med totalt 3600 kärnor, 40 TB primärminne och upp till 7 petabytes av lagring.

– Vi valde Advania som leverantör eftersom de var flexibla och väldigt måna om att möta våra krav på bästa sätt, säger Tor Björn Minde.

De 152 Dell-servrarna är specialbyggda med utgångspunkt från kraven på prestanda och hållbarhet. Resultatet är en lösning som Advania tagit fram i ett nära samarbete med Dell och deras globala resurser.

– Det var tydligt att Advania gjort det här förut och att de har den erfarenhet och kompetens som krävs. Det kändes tryggt att kunna bolla olika lösningar och de kom faktiskt med förslag som vi inte riktigt tänkt på, berättar Tor Björn Minde.

Tor Björn Minde-1Tor Björn Minde, VD på SICS North Swedish ICT

De öppna data från mätningarna i centret samlas in från såväl anläggningsutrustningen i centret som från IT-hårdvara och mjukvara.

– Data kring anläggningsutrustning som elkraft, kylning, luftflöden temperaturer osv i datacenter är ofta hemlig vilket gör det svårare att forska, men när vi samlar in verkliga data öppnas det nya möjligheter, säger Tor Björn Minde.

Han menar att regionens utvecklingspotential när det gäller IT baserat på våra naturliga förutsättningar är enorm. Han nämner ”mission-critical”-anläggningar som ett exempel. Målet är att den nya forskningsanläggningen SICS ICE ska öka antalet forskare och mängden forskningsanslag till datacenterforskningen. Det ska i sin tur leda till ytterligare utveckling av regionen.

– Etableringen av ett datacenter för forskning i norra Norrland är en viktig framtidssatsning för regionen. En region som har Luleå och Umeå universitet som bas och en växande kompetens och allt fler framgångsrika bolag, säger han. Den första fasen av forskningscentret som nu har byggt kan ses som något av en pilotanläggning som sedan ska gå vidare till en andra fas som är tänkt att ske 2017-2018. Där är planen att bygga en helt ny datorhall för ungefär 5 000 servrar.

Anm: Detta kundcase gjordes ursprungligen med Hi5, som förvärvades av Advania 2021.

Kontakta mig

Relaterat innehåll

Datacenter
2022.12.16

Smart avtalshantering för en trygg framtid

WSP använder Advanias Avtalsportal för mycket mer än bara ett register över olika kontrakt: portalen är till stor nytta för verksamheten i allt från att förhandla till sig de bästa villkoren till att kunna planera budget och...

Datacenter
2021.04.19

Nya affärsmöjligheter och bättre kontroll

När man hör företagsnamnet ATG tänker de flesta på hästar och travtävlingar. Visst är tävlingarna grunden för ATG:s verksamhet, men för att få alla system att fungera är ATG på många sätt också ett IT-bolag. I sina...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!