Managerade tjänster 2022-01-05 09:22

Värdesätter en IT-partner som förstår hälso- och sjukvårdsbranschen

Bara ett par år efter att vård-dokumentations specialisterna Omilon grundades 2006, inleddes ett samarbete med Advania. Detta eftersom de tidigt saknade en kompetent IT-partner som förstod hälso- och sjukvårdsbranschen. Idag beskriver Omilion det långa samarbetet som direkt verksamhetskritiskt.

Vuxit tillsammans

– Vi fick tips om Advania av en annan leverantör för cirka 11 år sedan och vi inledde samarbetet. Det är vi väldigt glada för idag, eftersom Advania är en av våra topp-tre underleverantörer, berättar Henric Carlsson, VD på Omilion.

Omilion agerar idag stöd åt 500 vårdkliniker och 6000 läkare. Det gör de genom att hjälpa dem med vårddokumentation, främst via teknik och distansarbetande medarbetare. Advanias roll från början var att hjälpa till att drifta en viktig applikation men genom åren lärde Omilion känna Advania bättre som leverantör. De såg deras otroligt höga kompetens och insåg hur mycket Advania skulle kunna bidra till att lyfta deras affär. Det ledde till att samarbetet växte och breddades.

– Med tiden såg vi också hur Advania agerar i olika situationer som uppstår under ett samarbete. Istället för att lusläsa ett avtal så arbetar de uteslutande med att lösa problem som dyker upp när vi av olika anledningar inte kan hålla oss till plan. Det är just det som skiljer bra leverantörer från dåliga, säger Henric.

Ingen vanlig “köpare”

Henric förklarar att Omilion inte är en helt vanlig köpare till Advania, eftersom de till exempel inte använder sig av deras service desk. De hade också väldigt specifika krav när det gällde att designa en helt ny IT-miljö. Där gick Advania in och specialdesignade denna miljö som är helt sluten och följer Omilions krav.

– Vi har behövt designa om miljön ett flertal gånger, då vi bland annat flyttat den mellan olika driftcentra. Detta har då genomförts efter månader av planering från Advanias sida. Det är otroligt viktigt för oss att ha en partner som dem, som gör en noggrann planering och kan steppa upp när det verkligen krävs, förklarar Henric.

Fortsatt samarbete

Henric beskriver att Advania har en otrolig förståelse för Omilions affär och utmaningar, mycket tack vare deras erfarenhet från sjukvårdsbranschen samt deras breda kontaktnät. Samarbetet mellan de båda parterna har bland annat lett till att Omilion lyckats få ned inloggningstiderna i systemet, vilket är ett mål de hela tiden strävar mot. Henric ser absolut att de kommer att fortsätta arbeta tillsammans.

– För oss är det jätteviktigt med en partner som inte bara förstår vår resa framåt utan att de också hjälper till att säkerställa den. Att vi kan arbeta proaktivt tillsammans helt enkelt. Vilket vi verkligen gör med Advania, avslutar Henric.

Anm: Detta kundcase gjordes ursprungligen med Visolit, som förvärvades av Advania 2021.

Kontakta mig

Business Area Manager Managed Services Provider

Johan Tilly

Relaterat innehåll

Säkerhet
2023-05-30 10:18

Samarbetet gör skillnaden för Willhem

Advania hjälper fastighetsbolaget Willhem med att skapa en flexibel digital arbetsplats åt sina 300 medarbetare på 13 orter i Sverige. Det omfattar både hårdvara så som datorer och infrastrukturen som nätverk och server....

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!