Radar West | Advania
Advanias Erik Nilsson och Emma Engman på scen med Iselin Paulsen från Radar.
Hållbarhet Event 2024.01.26

Navigera genom framtidens digitala hav – Insikter från Radar West

Emma Engman

Emma Engman

Sustainability Specialist with responsibility for Advania's supply chain and our membership in the Responsible Business Alliance, the world's largest industry coalition dedicated to corporate social responsibility in global supply chains. Project manager for AdWoMan, an initiative to attract and retain more women in the organisation. I believe business can be a force for good and want to contribute to a more inclusive, sustainable and peaceful world.

Äntligen var det dags för Nordens IT-beslutsfattare att samlas på Radar West i Göteborg. Deltagarna bjöds på en heldag med inspiration, framtidsspaningar, omvärldsanalys och tankeväckande insikter kring de komplexa strömmarna som formar vår framtid. Vår bransch står inför en ny era där vår digitala framtid inte bara kräver teknologisk kompetens, utan också strategiskt ledarskap och förmågan att förhålla sig till en snabbt föränderlig värld. Här är några av våra spaningar från dagens keynote-talare.

State of the Nation – en spaning på omvärlden

Radars styrelseordförande Hans Werner öppnade med att bjuda på en klarsynt bild av världsläget. Bilden han delade var att vi rör oss från en global scen dominerad av enstaka stormakten till att styras av allianser. CRINK [1], BRICS [2] och NATO är några att hålla koll på. Samtidigt som fokus flyttas till allianser, betyder det inte att vi kan förbise nationella skeenden. Under supervalåret 2024 behöver vi förbereda oss på ”What if…”-scenarier, som till exempel att Donald Trump återvänder som USA:s president. Blir Trump president kan vi räkna med en mer kaotisk värld och en amerikansk agenda som utgår från USA i första hand, Kina i andra hand och Europa i tredje hand. AI och digitalisering kommer fortsätta påverka den geopolitiska agendan, där tillgång till sällsynta jordartsmetaller och data ger makt.

Från linjär till cirkulär - teknikens roll i en hållbar framtid

Emma Engman, Continuity Manager, och Erik Nilsson, Business Developer Sustainability, på Advania delade med sig av insikter från rapporten från Hinder och möjligheter för en cirkulär IT-arbetsplats. De inledde med att förklara varför cirkulär IT är relevant i ett större perspektiv. Att jobba mer cirkulärt med IT är ett sätt att förhålla sig till det nya affärslandskap vi möter och bidra till minskad exponering mot risker i leverantörskedjan, att driva verksamheter inom de planetära gränserna och proaktivt bemöta den regulatoriska utvecklingen.

Tre insikter från rapporten:

  • Många verksamheter saknar koppling mellan affärsstrategi, IT och hållbarhet.
  • Beslutsfattare saknar processer för att jämföra alternativ och tar ofta beslut på magkänsla.
  • Hållbarhet är en viktig faktor för företagens attraktionskraft.

Säkra hela leverantörskedjan med NIS2-direktivet

Daniella Gustavsson, Advisor, och Elienor Werner, Advisory Associate på Radar, poängterade att det är hög tid att stärka vår digitala försvarsstruktur för att leva upp till det kommande NIS2-direktivet. Sverige är det åttonde mest attackerade landet i Europa med 2,4 miljoner registrerade attacker under 2023. Detta är en varningsklocka, speciellt då endast 6 av 10 verksamheter bedöms ha den mognadsnivå som krävs för att möta dessa utmaningar.

En av de centrala insikterna var att det inte längre är möjligt att uppnå efterlevnad enbart genom tekniska lösningar - hela leverantörskedjan måste säkras. Detta kräver en övergripande syn på cybersäkerhet. 86% tror att NIS2 kommer att öka säkerhetskostnaderna, men de ser samtidigt att det också driver upp investeringarna och efterfrågan på kompetens. Detta öppnar dörrar för nya möjligheter och skapar en konkurrens på arbetsmarknaden, vilket i sin tur driver upp lönerna. Att omfamna denna utmaning kommer inte bara att stärka vår digitala säkerhet och ekonomi, utan också öppna upp för nya karriärvägar.

Teknologi, transformation och omställningen av våra verksamheter

Kjell A. Nordström, forskare och författare, talade om att leda i en värld av förändringar där virus, krig och klimatkris gett oss en ny verklighet. Kjell inledde med att prata om varför de nordiska länderna klarat av covid-pandemin så pass bra och klargjorde att det är tack vare att vi litar på varandra och är snabba på att ta till oss ny teknik. Vi är så kallade high-tech/high-trust-länder.

Det bådar gott för framtiden med AI där Norden spås kunna gå mot en ekonomisk boom när vi ställer om alla våra verksamheter med artificiell intelligens. Vi har redan sett att verklighetens motsvarighet till spåkulor, nämligen bilindustrin, påbörjar den digitala transformationen. I dag elektrifierar vi bilar, om några år elektrifierar vi förmodligen allt.

Tack Radar för denna gång!

Emma Engman | Continuity Manager

Mimmi Robertsson | Inhouse & Digital Marketing Manager

[1] CRINK är en inofficiell allians mellan Kina, Ryssland, Indien och Nordkorea

BRICS bestod ursprungligen av tillväxtekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, men utgörs sedan 1 jan 2024 av ytterligare fem länder: Egypten, Etiopien, Förenade arabemiraten, Iran och Saudiarabien.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss!

Continuity Manager

Emma Engman

Inhouse & Digital Marketing Manager

Mimmi Robertsson

Relaterat innehåll

Hållbarhet Möt Ivana Gligorić i podden Mattesnack
2024.04.25

Möt Ivana Gligorić i podden Mattesnack

I det senaste avsnittet av podden Mattesnack från Mattecentrum, den ideella föreningen som jobbar för att stärka barn och ungas självförtroende inom matematik, möter vi Ivana Gligorić, hållbarhetscontroller på Advania.

Hållbarhet Nyhet | Ny guide till cirkulär transformation | Advania
2024.04.10

Ny guide till cirkulär transformation

Exponential Roadmap Initiative har släppt en guide med sju steg för att minska utsläpp och naturpåverkan från material i värdekedjan. Vi har varit med och granskat den och står stolt bakom detta nya verktyg för alla...

Hållbarhet Nyhet | Nya hållbara metoder med klimatkontraktet | Advania
2024.03.19

Klimatkontrakt ett sätt att kroka arm

Kristianstads kommun arbetar aktivt för att hitta nya hållbara affärsmodeller och skapa ett gott liv för alla kristianstadsbor inom planetens gränser. Advania är ett av bolagen i det lokala näringslivet som sluter upp och...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!