Offentliga avtal

Nedan hittar du information om de avtal Advania har som berör stat, kommun och landsting. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar kring avtalen!

 

Kammarkollegiet avtal:

Användarnära IT-produkter

Detta ramavtalsområde omfattar bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör.

Ramavtalsområdet är rangordnat.
Tre tjänster ingår i upphandlingen som har nära anknytning till produkter och tillbehör, dessa är stöldskyddsmärkning, reparation och återtagande av uttjänta produkter.
Ramavtalsområdet är indelat i fem olika produktområden.
- Produktområde Mindre bärbar dator:
Tillbehör som ingår är pekdon, tangentbord, ergonomiskt armstöd, väskor, fodral, högtalare, hörlurar, mikrofoner, webbkameror, batterier, nätadaptrar, läsare för smarta kort, sekretessfilm, stöldskydd, dockningsstationer samt USB-minnen.
Läs mer om avtalet här


Klienter

Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör.

Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster.
Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m.

Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt
Läs mer om avtalet härSKL Kommentus:

Arbetsplatser och elevdatorer 2015
Upphandlingen omfattar helhetslösningar med köp eller leasing av datorer och surfplattor avsedda för pedagogisk verksamhet (t.ex. skolor och förskolor) samt kontorsarbetsplatser i offentlig sektor, inklusive tillhörande tjänster.
Läs mer om avtalet här

 

Programvaror och programvaror som molntjänst 2016
Det här är ett avtal som fyller de flesta programvarubehov. Flexibiliteten tillåter användning på flera sätt, både för leveransavtal med successiva eller enstaka beställningar. Du får dessutom bättre priser och villkor på programvara genom SKI:s volymavtal med Microsoft, Novell och IBM.
Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

 

UDC (Uppsala universitet)

Avtalsområde: PC
Läs mer om avtalet och vilka universitet som är avropsberättigade!

Avtalsområde: Apple
Läs mer om avtalet och vilka universitet som är avropsberättigade!

 

VGR

Avtalsområde: IT-konsultavtal inom Infrastruktur och Support
Avtalsnummer: 3372010-014Kontakta oss för kopia på avtalet!


 

?i