Offentliga avtal

Nedan hittar du information om de avtal Advania har som berör stat, kommun och landsting. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar kring avtalen!


Kammarkollegiet:

Klienter

Detta ramavtal omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran. 

Så kallade skoldatorer med därtill kopplade programvaror och tjänster för skola kan också avropas samt hårdvara inom området för sjukhusmiljö. Hårdvara kan i samtliga fall avropas med eget ägande för avropsberättigad och/eller köpas som tjänst dvs. utan eget ägande. 

I upphandlingsdokument finns mera information att läsa om upphandlingsföremålet och specifikt om kravställning på leverantörerna i kapitel 5.

Klienter (avropa.se)


Klient- och mobiltelefonlösningar

Ramavtalet omfattar mobiltelefoner och surfplattor samt olika typer av klienter (datorer och bildskärmar), med tillhörande tillbehör och tjänster. 

Ett avrop kan omfatta endast mobiltelefoner eller endast surfplattor. Mobiltelefoner och surfplattor kan avropas tillsammans.
Klienter kan endast avropas som en del av en helhetslösning d.v.s. avrop som omfattar både klienter och mobiltelefoner och/eller surfplattor.

Hårdvara som tjänst går att avropa vilket exempelvis innebär en kombination av hårdvara, programvara och tjänster som levereras tillsammans till en periodiserad tid där kund betalar för nyttjanderätten. För att avropa enbart Klienter hänvisas till ramavtalet Klienter.

Det finns möjlighet att göra direktavrop via särskild fördelningsnyckel eller göra en förnyad konkurrensutsättning.

Klient- och mobiltelefonlösningar (avropa.se)

 

Adda Inköpscentral:

Programvaror och molntjänster 2019
Ramavtalet är utformat för att med sin bredd fånga en stor del av upphandlande myndigheters behov inom programvara och molntjänster. Flexibiliteten i ramavtalet tillåter användning på flera sätt anpassat till era behov. Det omfattar ett brett utbud av programvaror och molntjänster och tillhörande konsulttjänster. Ramavtalet kan därför utgöra en viktig del i er digitala utveckling och förvaltning.
Ramavtal Programvaror och molntjänster 2019 — Adda - Fd SKL Kommentus

Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019
Ramavtalsleverantörerna erbjuder ett brett, kvalitativt utbud av digitala enheter och produktnära tjänster. Stort fokus är på hållbarhet och en av nyheterna är möjligheten att avropa digital enhet som tjänst. Ramavtalet gäller under fyra år. 

Ramavtalet är rikstäckande och leverantörerna kan leverera produkter och produktnära tjänster inom samtliga produkt- respektive tjänsteområden.

Mindre avrop upp till och med 100 digitala enheter kan avropas via dynamisk rangordning från ett fastställt sortiment av bärbara datorer, surfplattor, bildskärmar, tillbehör och produktnära tjänster. Detta sortiment uppdateras var nionde månad under avtalsperioden.

Övriga avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning

Ramavtal Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 — Adda - Fd SKL Kommentus

UDC (Uppsala universitet)

Avtalsområde: PC
Läs mer om avtalet och vilka universitet som är avropsberättigade!

Avtalsområde: Apple
Läs mer om avtalet och vilka universitet som är avropsberättigade!

 

VGR

Avtalsområde: IT-konsultavtal inom Infrastruktur och Support
Avtalsnummer: 3372010-014Kontakta oss för kopia på avtalet!


 

?i