Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania
Hållbarhet 2024.05.23

Advania lanserar hållbarhetsrapport för 2023

Advania lanserar koncernövergripande hållbarhetsrapport för 2023, som omfattar alla verksamhetsländer. Rapporten beskriver Advanias gemensamma strategi för hållbarhet och redogör för hur varje land har åtagit sig att uppnå de ambitiösa målen.

Som en ledande IT-tjänsteleverantör i norra Europa spelar Advania en viktig roll för att främja en hållbar utveckling. Koncernen har satt upp tydliga mål för den egna verksamheten och i värdekedjan. Dessutom finns landspecifika mål som svarar mot lokala behov och direktiv.

”I takt med att Advania växer ökar också vårt ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle. Det är av yttersta vikt att vi tar ansvar för såväl påverkan från vår egen verksamhet som för hur påverkan på människor, miljö och samhälle ser ut i vår värdekedja. Vårt engagemang för FN:s Global Compact och dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik står fast," säger Helena Nordin, Chief Sustainability Officer på Advania.

Under 2023 visade Advania-koncernen betydande tillväxt, både organiskt och genom strategiska förvärv. Per den 31 december 2023 bestod koncernen av över 4 400 högkvalificerade medarbetare, varav 1 700 i Sverige, alla dedikerade till att skapa hållbara värden genom smart användning av teknik.

Koncernen genomförde flera initiativ under året för att integrera hållbarhetsmål i sin verksamhet, vilket i Sverige resulterade i följande framgångar:

  • Advania Sverige uppnådde guldnivå i EcoVadis internationella bedömning av företags hållbarhetsarbete, en utmärkelse som endast tilldelas fem procent av de företag som utvärderas globalt.
  • Advania Sveriges kortsiktiga klimatmål godkändes av Science Based Targets initiative (SBTi).
  • "The tech company with people at heart" infördes som nytt varumärkeslöfte och "Our difference is you" som nytt arbetsgivarvarumärke, för att harmonisera koncernens varumärke i alla länder.
  • Advania Sverige främjar hållbarhet med sitt nya recyclingcenter för IT-utrustning. Centret, som lanseras nästa år, kommer att ha kapacitet att ge nytt liv åt en miljon IT-enheter årligen, vilket minskar IT-avfallet och stöder cirkulär ekonomi.
  • Under året genomförde Advania Sverige ett strategiskt förvärv med RTS Group AB, ett IT-tjänsteföretag som specialiserar sig på storskaliga projekt inom digital transformation och managerade tjänster.

"På Advania ser vi våra medarbetare som vår mest värdefulla resurs, och hållbarhet är centralt i vår verksamhet. Vi har både förmågan och ansvaret att minska vårt miljöavtryck och utnyttja tekniksektorns potential. Det viktigaste bidraget vi kan göra är att hjälpa våra kunder, som finns i alla sektorer i samhället, att bli mer klimatmedvetna och hållbara genom användandet av våra tekniklösningar," avslutar Helena Nordin.

För mer information

Eva-Lotta Jonsvik, Marketing Director, Advania
Tel: +46 761 40 01 37
E-post: evalotta.jonsvik@advania.com

Helena Nordin, Chief Sustainability Officer, Advania
Tel: +46 709 47 39 99
E-post: helena.nordin@advania.com

HÖR AV DIG

Kontakta oss med eventuella frågor

Marketing Director

Eva-Lotta Jonsvik

Relaterat innehåll

Hållbarhet
2024.06.18

Advania är stolt partner till Pride

Advania ingår ett nytt partnerskap med Stockholm Pride för att stötta den ideella organisationens arbete med att synliggöra hbtq+-frågor och värna om allas rätt att vara sig själva. Genom att främja inkludering och öka...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!