Hellre utvecklat än invecklat

Software solutions

Tillsammans driver vi den digitala revolutionen framåt. Vi ser möjligheten i att uppmana till förändring och tillsammans med våra kunder utforma framtidens teknik. Det handlar om spetskompetens kombinerat med drömmen om förbättring. Vi arbetar tillsammans med kunder och medarbetare och skapar en wow-upplevelse. Vi tar er från strategi till förverkligande i den digitala vardagen. Det är så vi gör skillnad.

utveckling

Din digitala vardag

Vi är specialiserade på användarupplevelsen och vad de digitala verktygen kan möjliggöra. Vårt fokus är att förena strategi och teknik för att skapa maximal affärs- och verksamhetsnytta åt våra kunder. Oavsett vad din verksamhet har för behov i den digitala världen - intranät, extern webbplats eller app - så tar vi tillsammans fram den lösning som passar bäst.

Software solutions

Det digitala avtrycket som krävs i dagens samhälle ställer nya utmaningar där vi måste vara anpassningsbara, ta hänsyn till flera parametrar och där enbart tekniken är en del av leveransen. Våra erbjudanden täcker in helheten för era behov, går att kombinera och den know-how vi besitter utgör skillnaden från våra konkurrenter.

Våra experter inspirerar till utveckling och gör det enkelt för din verksamhet att växa med Advania.

Webbplattform

Där standardsystemen inte räcker till tar våra utvecklare vid. Vi hjälper dig att kravställa, utveckla, anpassa, koppla ihop eller bygga nytt exakt efter din verksamhets behov så att inget system ska få begränsa vad som är möjligt att uppnå. Vi jobbar tillsammans för att förstå dina behov och hjälper dig att komma från abstrakta idéer till konkreta planer.

Vi förverkligar dina idéer bortom standardsystemens gränser - hör av dig så bollar vi dina utvecklingsidéer!

Collaboration

Digitala samarbetsytor för din verksamhet: i dag kommunicerar och samarbetar vi på många olika sätt. Vi hjälper dig att skapa den ideala digitala arbetsplatsen för dina medarbetare.

Säkra system är nyckeln till en framgångsrik verksamhet. Vi hjälper dig att integrera olika teknologier och plattformar för att säkerställa att alla har den informationen de behöver och kommunicerar med varandra på sina individuella villkor, samtidigt som du bevarar din verksamhets säkerhet och sekretess.

Identitets- och åtkomsthantering

Ett av de mest viktiga områdena inom IT är att hantera digitala identiteter, både att säkerställa vem någon är och att avgöra vilka rättigheter personen i fråga har.

Vi fokuserar på Identity and Access Governance (IAG) för att hjälpa dig att få en säker och effektiv hantering vid on- och off-boarding av medarbetare och att säkerställa att varje användare har tillgång till rätt system vid varje givet tillfälle. Allt för att skapa en smidigare och tryggare upplevelse.

Low Code / No Code

Med en Low Code- eller No Code-plattform löser vi på ett snabbt, effektivt och prisvärt sätt driftsättningar av applikationer för specifika behov som till exempel automatisering av verksamhetsprocesser, visualisering av data eller hantering av administrativa uppgifter.

Tillsammans skapar vi lösningarna som passar din verksamhet och som är flexibla och skalbara för integrationer mot andra standardsystem.

Våra konsulter guidar och leder dig och dina medarbetare genom olika tankesätt, möjligheter och begränsningar för att hitta den för din verksamhet bästa lösningen!

rebecca-frilagd
REKRYTERING

Vi letar alltid efter vassa medarbetare

På Advania har vi alltid 100% kundfokus och nu behöver vi fler specialister och utvecklare för att kunna hantera våra kunders ständigt växande behov.

Ensotech el
KUNDCASE

Lägre kostnad och full kontroll genom digitalt verktyg

Ensotech är ett bolag som gör skillnad för industri och offentliga företag som köper in stora volymer el. Tillsammans med Advania utvecklade Ensotech EST (Energy Sourcing Tool), ett digitalt verktyg som ger kunderna en helt annan kontroll och kunskap än vad som tidigare varit möjligt.

Läs våra kundcase inom systemutveckling

Tillsammans driver vi den digitala evolutionen framåt
– och gör skillnad.

Rek ai logo
Optimizely_logo
Sitevision logo ny
Microsoft logo
PhenixID
SailPoint_logo_RGB
KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa er?

Business Area Manager, Development

Henrik Stjernberg