Cloud 2022.03.29

Få kostnadskontroll över din IT i molnet

Att ha kostnadskontroll över sin IT-miljö är en viktig del för alla verksamheter, såväl stora som små företag. Kostnaderna för konsumtion och licenser kan snabbt dra iväg, vilket också har drabbat verksamheter som under 2020 behövde ställa om snabbt. Genom rätt plattform och en stabil partner blir det enklare att säkerställa att kostnaderna för konsumtion av molntjänsterna inte drar iväg okontrollerat.

De senaste åren har allt fler företag flyttat sin infrastruktur för IT från en on-premise-miljö till molnet, till stor del på grund av de många fördelarna som molntjänster idag ger, som till exempel ökad säkerhet, flexibilitet och skalbarhet. Men när pandemin slog till med full kraft i början av 2020 “tvingades” ännu fler verksamheter främst av strategiska skäl att flytta till molnet för att kunna ge sina anställda möjligheten att jobba hemifrån. Det här skedde utan att verksamheterna hade hunnit tänka så mycket på vad de ville uppnå med flytten och hur en flytt till molnet skulle kunna påverka företagets kostnader.

Kostnadseffektivt men kräver kostnadskontroll

En av de många fördelarna som det pratas om när det kommer till molntjänster är att det är ett kostnadseffektivt alternativ. Det är dock viktigt att vara medveten om att kostnadseffektiviteten inte handlar så mycket om själva flytten i sig, utan mer om de val och de många alternativen som kan göras i molnet jämfört med i en on-premise-miljö. För att ta ett enkelt exempel - om du behöver tillgång till (låt oss säga) en arkiveringstjänst, så kommer du troligtvis inte att behöva tillgång till den 24/7, året runt. När du har den i molnet kan du istället be din leverantör att stänga av och på den efter behov, så att den inte kostar pengar i “onödan” när den inte används.

Genom att ha full koll på vilka licenser som är aktiva, vad som behöver användas och när, och se till att använda dig av en plattform som inte tillåter att du råkar sätta igång en prenumeration som kostar stora summor pengar varje månad kommer du enklare kunna behålla kostnadskontrollen.


Ta hjälp av en partner för bättre koll på kostnaderna

Tidigare var det så att när ett företag valde att ha en outsourcingleverantör för sin IT i publika molnet- kunde de inte få tillgång till sina förbrukningskostnader, det sköttes fullt ut av leverantören. Idag ser det annorlunda ut och både leverantör och kund kan få tillgång till den här informationen. Det är också fullt möjligt för företag att sköta kostnadskontrollen helt på egen hand eftersom det finns plattformar för det idag, men det kräver givetvis tid och kunskap. Till exempel så måste du ha full koll på vad som är en relevant struktur och nödvändiga data för just din verksamhet. Annars finns det risk att det mer blir siffror på ett papper, än något som kan fungera som ett underlag för att behålla kostnadskontrollen.

Med andra ord så är det inte alltid ett enkelt arbete att hålla koll på kostnaderna kopplat till molnet, vilket är en av de främsta anledningarna till att det kan vara skönt att ha en partner att luta sig mot. Den partner du väljer bör vara någon som du kan bolla och diskutera med, inte någon som “bara” levererar det du vill ha. Det är också viktigt att din partner är proaktiv, jobbar för att behålla kontrollen på företagets konsumtion och som ständigt vill utveckla sina kunder. När du har hittat rätt samarbetspartner kan du känna dig fullständigt trygg med att personer som är experter på området har koll på att din verksamhet inte drar iväg med sina IT-kostnader.

Cost Control and Optimization Azure

Advanias tjänst för kostnadskontroll heter Cost Control and Optimization Azure - en tjänst som baseras på och kompletterar Azures verktyg med analys av alla Azure-komponenter och arbetsbelastningar. Baserat på konfiguration, användning och trender hjälper tjänsten företag att optimera deras befintliga kostnad för komponenter och arbetsbelastning. Informationen och rekommendationerna samlas sedan i rapporter som vi på Advania delar med våra kunder, till exempel kvartals- eller månadsvis.

Vid en implementation av vår tjänst för kostnadskontroll väljs först och främst ett alternativ för prenumerationen (basic eller business). I samband med det görs även en så kallad taggning, en klassificering, som sedan blir grunden för den månadsbaserade rapporteringen av kostnader. Det går även att sätta upp kostnadspolicys som gör att Azure, när kostnaderna börjar närma sig taket, kan skicka ut notifikationer eller varningar innan kostnaderna blir för höga. Vi hjälper gärna till med att tänka till kring det här och följer alltid kundens kostnadsutveckling.

Vi på Advania har lång erfarenhet av och bred expertis i Azure och jobbar alltid tillsammans med våra kunder för att vidareutveckla dem i plattformen.

 

få en bättre överblick över företagets it och identifiera nya tillväxtmöjligheter

Relaterat innehåll

Cloud
2022.04.03

Vad är Iaas, PaaS och SaaS?

I vår bloggserie om molntjänster VS "traditionell" IT tar vi upp några av de främsta faktorerna som skiljer dessa åt. I den här artikeln tittar vi på begreppen IaaS, PaaS och SaaS.

Vi gör det enkelt att växa med IT

Vill du också ta din verksamhet till nästa nivå?