Framtidens arbetsplats: AI som en integrerad kollega | Advania
AI 2023.12.08

Framtidens arbetsplats: AI som en integrerad kollega

I veckan arrangerade vi ett event tillsammans med Microsoft, där ett gäng vassa experter bjöd på en riktig boost av tips, exempel och live demos om hur Copilot i M365 kan revolutionera vårt sätt att arbeta. Efter eventet bad vi AI att sammanställa våra anteckningar och resultatet, som kanske blev något "torrare" än vanligt, hittar du här.

Välkommen till en värld där artificiell intelligens (AI) inte längre är science fiction, utan en integrerad del av vår vardag på arbetsplatsen. Med en växande optimism runt AI:s potential, ser vi en framtid där teknologin inte bara effektiviserar våra arbetsflöden utan även fungerar som en utökad kollega som bidrar med insikter och stöd i våra dagliga uppgifter.

Introduktion till AI och dess roll i arbetslivet

Advania arrangerade ett event i partnerskap med Microsoft och ledande experter inom Microsoft Copilot, som Amanda Sterner från Advania, Nina Rapp från Microsoft och Dux Raymond Sy från Avepoint. Experterna utforskade hur Copilot för Microsoft 365 kan revolutionera vårt sätt att arbeta och bjöd på tips, goda råd, exempel och live demos. Cristian Telenius och Sofia Thesander från Advania gav oss klarhet i hur licensmodellen ser ut för Copilot. Dessutom delade Cato Jensen och Pablo Astudillo Torres från SEB med sig av sina erfarenheter av Copilot.

Djupdykning i Copilot för Microsoft 365

Copilot för Microsoft 365 är designad för att förstå och arbeta med våra data på ett mänskligt sätt. Amanda Sterner demonstrerade hur Copilot anpassar sig efter individens kontext och profil för att leverera skräddarsydda och relevanta svar och lösningar. Det är inte bara ett verktyg som hjälper dig att snabbt få en överblick över din dag - det är en partner som hjälper dig att skapa, förfina och sammanfatta innehåll med en förståelse för dina unika behov.

Copilot_Microsoft_1920x1080_Amanda

Råd för att maximera framgång med M365 Copilot

Att implementera Copilot i din organisation är inte bara en fråga om att införa ny teknik; det handlar om att lägga en solid grund. Dux Raymond Sy från AvePoint betonade vikten av att förbereda, säkra och optimera din data för att dra full nytta av AI:s kraft. Han delade in processen i tre steg:

  1. Förbered dina data: Kvaliteten på dina data är avgörande. Se till att de är centraliserade, klassificerade och taggade för att undvika redundans och göra de användbara. 
  2. Säkra dina data: Identifiera och adressera känsligt och överdelat innehåll. Med rätt insikter kan du få en tydlig överblick och använda automatiseringar för att enkelt korrigera problem.
  3. Optimera dina arbetsytor: Genomför dataskydd framåt och automatisera styrningen av data för att göra det enklare för alla att använda systemet korrekt.

Amanda Sterner framhävde även vikten av att förstå och hantera dina data innan du rullar ut Copilot och att kontinuerligt arbeta med datakvaliteten även efter att licenserna är på plats.

SEB Kundcase: AI i Praktiken

Ett framträdande exempel på hur AI kan transformera en organisation presenterades av Cato Jensen och Pablo Astudillo Torres på SEB. Cato och Pablo berättade om sin resa till molnet - en resa som inte enbart handlade om teknologi, utan även om att förändra arbetssätt. Cato delade en anekdot om hur han använde Copilot för att formulera ett citat till en pressrelease. Det var en ögonöppnare; teknologin var inte bara ett hjälpmedel utan en partner som förbättrade kvaliteten på hans arbete med sin intelligens och förmåga att förädla innehållet.

De delade sin presentation i tre avsnitt:

  1. The good: SEB belyste hur enkelt det var att integrera Copilot med befintliga system och hur det förstärkte deras produktivitet. De poängterade dock att ansvaret för slutresultatet alltid ligger hos användaren, trots teknologins förmåga att underlätta och förbättra arbetsprocesserna.
  2. The hard: De belyste utmaningarna med att införliva AI i en så reglerad miljö som en bank, där datasekretess är av yttersta vikt. SEB:s anekdoter visade på vikten av att ha kontroll på sina data och hur även små misstag i versionshanteringen kan leda till komplikationer.
  3. The unknown: Slutligen diskuterades frågor kring Return on Investment (ROI) för AI-verktyg och hur man navigerar i osäkerheten kring hur bäst utnyttja teknologin. De illustrerade vikten av att ställa rätt frågor (prompt) och att ha en tydlig strategi för att säkerställa att AI-verktyg genererar värde för organisationen.
SEB gav en inblick i den praktiska tillämpningen av AI i finanssektorn och understryker vikten av att förbereda och anpassa organisationens arbetsflöden för att få ut mesta möjliga av AI-teknologin.

Sammanfattning och nästa steg

Att omfamna AI på arbetsplatsen är en resa som kräver beredskap, anpassning och kontinuerlig utveckling. Vi uppmuntrar dig att redan i dag börja experimentera med generativ AI för att lära dig hur du och din verksamhet vill göra när ni väl har Copilot för Microsoft 365 på plats.

Vår framtid är sammanflätad med AI, och på Advania är vi engagerade i att göra denna möjliggörare tillgänglig och förståelig för alla, och att hjälpa er att navigera i denna nya era. Låt oss tillsammans utforma en arbetsplats där AI inte bara är ett verktyg utan en kollega som bidrar till vår gemensamma framgång.

Kontakta oss om du är nyfiken på Copilot

Technical Architect

Amanda Sterner

Consultant Manager

Martin Siltanen von Bell

Relaterat innehåll

AI Hur ska vi förhålla oss till AI? | Advania
2024.02.21

Hur ska vi förhålla oss till AI?

Välkommen till vår nya bloggserie om AI-utvecklingen ur ett skolperspektiv. I del ett tar vår utbildningsansvarig Johan Lindström itu med frågan hur vi ska förhålla oss till en teknik som inte fanns när vi föddes men som vi...

AI Skippa knappval och släpp in bottarna! | Advania
2024.02.15

Skippa knappval och släpp in bottarna!

Har du upplevt frustration över att i all oändlighet trycka på knappar i automatiserade telefonsystem? Det gör dina kunder också. Men framtiden för samtalsdirigering är här - den är intelligent, röststyrd och drivs av AI!

AI Samarbete och AI: våra spaningar inför 2024 | Advania
2024.01.12

Samarbete och AI: våra spaningar inför 2024

När vi kollar i backspegeln för 2023 och sneglar lite på vårt blogginlägg med spaningar inför 2023 trodde vi stenhårt på bland annat AI och informationssäkerhet. När vi nu summerar året kan vi definitivt se att AI och...

AI Tips till dig som vill börja använda generativ AI | Advania
2023.12.11

Tips till dig som vill börja använda generativ AI

Användningen av Generativ AI och Large Language Models (LLMs), såsom ChatGPT, har fått ett explosionsartat uppsving de senaste åren. Dessa avancerade modeller har blivit banbrytande inom naturlig språkbehandling och GPT-3.5...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!