Från linjär till cirkulär: tekniken i en hållbar framtid | Advania
Erik Nilsson, Business Developer Sustainability och Emma Engman, Continuity Manager på Advania.
Hållbarhet Cirkulär IT Event 2023.11.10

Från linjär till cirkulär: teknikens roll i en hållbar framtid

Framför fullsatta stolsrader i Münchenbryggeriets stora sal berättade i dag våra experter Erik Nilsson, Business Developer Sustainability & Emma Engman, Continuity Manager, om de globala utmaningarna som knackar på dörren. Beslutsfattare från alla branscher och delar av Sverige fanns på plats för att höra om både hårda sanningar och potentiella lösningsvägar.

Digitalisering är kritisk för att lyckas med den nödvändiga omställningen i samhället men där står vi också inför nya komplexa utmaningar som påverkar hur vi driver affärer och förhåller oss till en ny verklighet. Emma inledde föreläsningen med att poängtera att vi måste driva affärer inom planetära gränser, vi kan inte blunda för problemen i leverantörskedjan, varken uppströms, nedströms eller inom våra egna verksamheter.

Hur mår leverantörskedjan egentligen?

Erik berättade om utvecklingsländerna där utvinning och hantering av konfliktmineraler sker på sätt som ger magont när man bevittnar det. Och det är just på dessa platser som vår elektronik sedan också hamnar när vi har använt dem färdigt: elektroniskt avfall hamnar oftast på dumpsiter i precis de konfliktdrabbade områden där mineralerna en gång utvunnits, under stort mänskligt lidande.

I stället för att kasta: uppgradera

Att tillverka, använda och sedan slänga är linjärt. När vi lagar i stället för att kasta, uppgradera en laptop med till exempel ett nytt batteri för att ge den ökad livslängd, eller i slutgiltigt skede åtminstone utvinna mineralerna för att de ska återvinnas korrekt och inte hamnar i naturen.

Det krävs en omställning i vår inställning

För att komma i gång med en mer cirkulär hantering av IT i verksamheten behövs ett arbete för att ändra inställningen när det gäller att välja utrustning. Tidigare har vi utgått från en teknisk specifikation och vilken typ av hårdvara man vill ha. Men tänk i stället: vad ska jag använda datorn till?

Designa avfallet

Inte minst är det tillverkarna som behöver ställa om till en mer minimalistisk och framför allt modulär design: datorer ska vara gjorda för att kunna byta ut delar och inte bara slänga helheten när den är uttjänad. Det krävs att redan i designfasen tänka på att minska avfallet.

Insikter från vår rapport om hinder och möjligheter för en cirkulär IT-arbetsplats

Under hösten gjorde vi en insiktsrapport kring hur svenska verksamheter ser på cirkulär användning av IT-utrustning och kan baserat på den definiera tre huvudutmaningar. Självklart hade Emma och Erik också svar på dessa utmaningar:

  • Det saknas en koppling mellan verksamheters strategi, IT och hållbarhetsmål.
  • IT är ofta inte en del av det övergripande hållbarhetsarbetet.
  • Kunskapsnivån om cirkulära praktiker bedöms vara hög bland de negativt inställda.
  • Brist på uppföljning av IT-inköp och användande medför att nyttoeffekterna blir osynliga och då baseras beslut på hållbarhetsantaganden.
  • Bristande efterfrågan internt anses vara det största hindret mot återbruk av datorer. 

Ta del av rapporten i sin helhet 

Vi delar på ansvaret

Vem är ansvarig för en produkts totala livslängd? Det ska vara producentens, distributörens och användarens gemensamma ansvar. Vi behöver göra medvetna val när vi köper eller hyr utrustning, och ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer. Tänk vad du ska använda en dator till och hur länge, och kräv en plan för vad som händer med produkten när livscykeln i din verksamhet tar slut.

Drömhuset blir Advanias nästa stora satsning

Vi lever självklart som vi lär och när vi säger att man ska ha en hållbar affärsstrategi kan vi samtidigt berätta att vi gör det genom att bygga drömhuset, vår största satsning hittills. Det är ett sätt för oss att ta ett första steg mot att nå våra högställda mål, till exempel målet att senast 2030 ta tillbaka lika många enheter som vi levererar ut.

Det är hög tid att beslutsfattare i samhälle och näringsliv gör något åt det, tillsammans. IT- och techvärlden kan hjälpa till att byta spår, från linjär till cirkulär ekonomi. Så låt oss se potential i ”avfall”, återbruka smartare och sträva efter att göra gott, inte bara mindre ont.

Vill du prata vidare om detta?

Kontakta Erik eller Emma

Continuity Manager

Emma Engman

Business Developer Sustainability

Erik Nilsson

Relaterat innehåll

Hållbarhet Blogg | Att vara trainee på Advania | Advania
2024.04.02

Att vara trainee på Advania

Karriärföretagens studentnätverk har röstat fram Advance som ett av de 15 mest attraktiva IT-traineeprogram i Sverige. Här berättar Fanny Ahlén om sin tid som trainee på Advania.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!