Cloud services

Det ska vara enkelt att få tillgång till molnet och tillgängligheten ska vara hög. Att få extra kapacitet när verksamheten behöver det för att hantera ojämna belastningar är en självklarhet. Framförallt ska du bara betala för det som du använder. 

IaaS

Infrastructure as a Service

Vi levererar IaaS via vårt Advania Compute Cloud som finns lokaliserat i våra datacenter i Sverige och på Island. Härifrån erbjuder vi processorkraft, lagringsutrymme och nätverksinfrastruktur. Debitering baseras på resursförbrukning per timme som exempelvis processorutnyttjande, datatrafik och lagringsvolym. Advania ansvarar för driften av hårdvaran enligt serviceavtal.

IaaS kan vara en komponent inom vårt erbjudande Agile sourcing

BaaS

Backup as a Service

Företagsinformation är det viktigaste en it-avdelning har.

Med smart lagringsteknik erbjuder vi smidiga backup-lösningar med lagring inom Sveriges eller EU:s gränser. Våra backup-lösningar håller nere både kostnader och mängden data som faktiskt behöver lagras. 

PaaS

Platform as a Service

PaaS levereras från Advania Compute Cloud som finns lokaliserat i våra datacenter i Sverige och Island. Tjänsten är i stort sett identisk med IaaS men med en viktig skillnad - vi erbjuder en paketerad baslösning som består av hårdvara och licenser. Debitering baseras på resursförbrukning per timme som exempelvis processorutnyttjande, datatrafik, lagringsvolym och licenskostnader. Advania ansvarar för driften av den paketerade lösningen enligt serviceavtal. 

PaaS kan vara en komponent inom vårt erbjudande Agile sourcing

SaaS

Software as a Service

Inom SaaS erbjuder vi helhetslösningar som enkelt nås via internet eller annan anslutning. SaaS kan ses som hyra av en lösning där du slipper problemen som kommer med att själv drifta applikationen lokalt. Därmed blir även debiteringsmodellen en helt annan – vi ansvarar för helheten av tjänsten enligt serviceavtalet.

SaaS kan vara en komponent inom vårt erbjudande Agile sourcing

E-arkiv som tjänst

Har din organisation börjat fundera över hur ni ska digitalisera er information? Advania erbjuder en e-arkivtjänst speciellt utvecklad för arkivering utan instegskostnader och dessutom stor frihet vid implementering.

 

Kontakta mig

 

Fredrik Örnhall
Sales Manager - Managed Services

+46 76 140 00 86

?i