Nyhet | Hållbart digitalt samhälle | Advania
Hållbarhet 2021.06.22

Hållbarhetsrapport: möjligheter för ett mer hållbart digitalt samhälle

På arbetsplatser, i skolor och i samhället i stort har IT-lösningar många gånger varit den avgörande faktorn för att kunna hålla verksamheter i gång under pandemin. Årets hållbarhetsrapport präglas av vår strävan att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet under rådande pandemi och samtidigt upprätthålla vår verksamhet och våra åtaganden mot kunder. När vi nu startar om Sverige har vi chansen att skapa ett mer hållbart digitalt samhälle.

Helena-Nordin-pressbild-800x450Helena Nordin, Advanias hållbarhetschef

Att IT är en viktig nyckel till en mer hållbar framtid är vi nog många som kan instämma i. På Advania är vi övertygade om att tekniken är den stora möjliggöraren till den hållbara framtid vi alla vill leva i och aldrig tidigare har vi sett så många konkreta bevis på det som under det gångna året. Ett år som präglats av den globala pandemins effekter på såväl människor som sam¬hällen över hela världen.

Hållbart Advania - ett kontinuerligt arbete

Trots påverkan från den globala pandemin under största delen av 2020, har Advania Sverige kunnat fortsätta sin tillväxtresa. Vi uppfyllde målet på omsättningsökning och har samtidigt bibehållit en god lönsamhet.

- Hållbarhetsrapporteringen är ett kontinuerligt arbete för oss, och vi lägger stor vikt vid ett målstyrt och systematiskt arbete för att utvärdera och förbättra oss. Det gynnar både lönsamheten för bolaget, men framför allt våra medarbetare, kunder och inte minst påverkan på miljön, säger Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania.

Pandemin har haft stor inverkan på Advania genom att medarbetarna, redan i ett tidigt skede av pandemin under våren, rekommenderades att arbeta hemifrån. Våra riktlinjer kring tjänsteresor och distansarbete har strikt följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer under hela året. Detta har gjort att antalet tjänsteresor under året minskat drastiskt i hela organisationen, vilket gett en stor påverkan på klimatutsläppen från verksamheten.

- Vi kan dra många lärdomar från det gångna året. Det går visst bra att sköta möten, evenemang och onboarding på distans. Ändå märker vi en stor längtan efter att få ”starta om” och börja träffas igen. Där ska vi också vara smarta och planerar för en kontrollerad återgång till den nya tidens arbetsplats.

Cirkulär hantering av digitala enheter

Det digitala samhället kräver mycket av oss som användare. Men även vi som användare har börjat ställa högre krav på de digitala enheter vi använder och på deras livscykel. Ett stort fokus i miljöarbetet under året har därför varit den cirkulära livscykelhanteringen av IT-hårdvara samt att synliggöra dess klimatpåverkan under livscykeln. Ökningen av antalet återtagen hårdvara ligger väl i linje med det uppsatta målet att dubbla antalet återtagen hårdvara till och med 2021. Denna cirkulära hantering av enheter är också en del av den nya tidens arbetsplats, där vi redan vid inköp tänker på hårdvarans hela livscykel och ställer krav som sträcker sig utöver den egna användningen, för att bidra till en mer hållbar framtid.

Allas engagemang räknas: medarbetarna påverkar

Ett välgrundat och tydligt definierat fokus ger oss förutsättningar för att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete. Det är viktigt att och hur vi kommunicerar kring våra hållbarhetsmål, både internt och utåt till våra samarbetspartners och kunder. Och det arbetet stärker både den egna verksamheten och den omvärld som Advania verkar i. Vårt hållbarhetsarbete omfattar sociala, miljömässiga och ekonomiska områden, och vi har under det senaste året fått uppleva hur mycket företaget som helhet, men även den individuella medarbetaren kan påverka. Advania fokuserar på att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare för att kunna fortsätta tillväxtresan, och möta kraven som medarbetarna ställer på den nya tidens arbetsplats.

- Det finns en ökad medvetenhet om hur viktigt det är med tydliga hållbarhetsmål hos våra medarbetare. Det börjar kanske i en god arbetsplatsergonomi och mynnar ut i kraven att det ska finnas strategier på plats för att hantera psykisk ohälsa, hållbara resor, mångfald och jämställdhet samt att ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners för en mer hållbar framtid.

Fler långsiktiga insatser

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom IT-branschen för att öka förståelsen för kopplingen mellan hållbarhet och digitalisering. Advania är med i den ideella organisationen Digitaliseringskonsulterna som bildades i början av 2021 och syftet är bland annat att utbilda och säkerställa att vi agerar proaktivt och hjälper kunderna att ta tillvara potentialen med en hållbar digitalisering.

Ett annat engagemang Advania är delaktig i är Womentor, ett årslångt mentor-och ledarskapsprogram. Womentor drivs av IT&Telekomföretagen och är ett verktyg för att stödja och hjälpa företag som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Ytterst handlar det om att öka hela branschens, såväl som de enskilda företagens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor. Det innebär också att de medverkande företagen förbinder sig att vara aktiva i sitt förändringsarbete. Vi sätter upp egna mål för jämställdhetsarbetet och genomför aktiviteter för att nå dessa.

- Jag är glad att vi ännu en gång kan leverera en så fullspäckad hållbarhetsrapport och presentera våra resultat och engagemang svart på vitt. Rapporteringen ger oss ett kvitto på det vi har åstadkommit - men framför allt inspiration att fortsätta utvecklas och driva hållbarhetsaspekten i alla delar av verksamheten. Alla medarbetare är involverade i hållbarhetsarbetet på olika sätt, och intresset och engagemanget bara ökar. Det är nyckeln till Advanias framgång - och till en hållbar framtid.

Läs Hållbarhetsrapporten 2021

Mer om Advanias hållbarhetsarbete

Relaterat innehåll

Hållbarhet Möt Ivana Gligorić i podden Mattesnack
2024.04.25

Möt Ivana Gligorić i podden Mattesnack

I det senaste avsnittet av podden Mattesnack från Mattecentrum, den ideella föreningen som jobbar för att stärka barn och ungas självförtroende inom matematik, möter vi Ivana Gligorić, hållbarhetscontroller på Advania.

Hållbarhet Nyhet | Ny guide till cirkulär transformation | Advania
2024.04.10

Ny guide till cirkulär transformation

Exponential Roadmap Initiative har släppt en guide med sju steg för att minska utsläpp och naturpåverkan från material i värdekedjan. Vi har varit med och granskat den och står stolt bakom detta nya verktyg för alla...

Hållbarhet Nyhet | Nya hållbara metoder med klimatkontraktet | Advania
2024.03.19

Klimatkontrakt ett sätt att kroka arm

Kristianstads kommun arbetar aktivt för att hitta nya hållbara affärsmodeller och skapa ett gott liv för alla kristianstadsbor inom planetens gränser. Advania är ett av bolagen i det lokala näringslivet som sluter upp och...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!