Alla vinner på en jämställd techbransch

Womentor

Advania har varit delaktiga i Womentor, ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen med målet att åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. I dag är programmet nedlagt, men vi fortsätter vårt arbete för ett mer jämställt tech-Sverige och väljer att ha kvar informationen på denna sida.

se-advania-office-69
Jämställdhet

En självklar del i vår företagskultur

Advania medverkade mellan 2016 och 2022 i Womentor. Valet var en självklarhet: Vi vill vara med och påverka och göra skillnad.

Under 2021 var vi också värdföretag för Womentor, vilket innebar att vi engagerade oss lite extra för programmet och deltagarna – och fick ut väldigt mycket mer! Under årets program deltog till exempel Eva-Lotta Jonsvik, Marketing Director som mentor.

Fler berättelser om Womentor

Det som skiljde Womentor från liknande program var att det inte enbart riktade sig till enskilda individer utan innebar att hela verksamheten skrev under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Varje företag skapade sina egna mål för jämställdhetsarbetet och genomförde olika sorters aktiviteter som föreläsningar och mentorprogram.

se-medarbeteare-kickoff-1920x1080
Karriär

Vi letar alltid efter
engagerade medarbetare