Alla vinner på en jämställd techbransch

Womentor

Advania är medlemmar i Womentor, ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen.

se-advania-office-69
Womentor

En självklar del i vår företagskultur

Advania har sedan 2016 medverkat i Womentor. Valet var en självklarhet: Vi vill vara med och påverka och göra skillnad.

Under 2021 har vi varit värdföretag för Womentor, vilket innebär att vi engagerat oss lite extra för programmet och deltagarna – och får ut väldigt mycket mer! Under årets program deltog till exempel Eva-Lotta Jonsvik, Marketing Director som mentor.

Fler berättelser om Womentor

Det som skiljer Womentor från liknande program är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Varje företag skapar egna mål för sitt jämställdhetsarbete och genomför aktiviteter som ser till att dessa nås. 

se-medarbeteare-kickoff-1920x1080
Karriär

Vi letar alltid efter
engagerade medarbetare