E-arkiv som tjänst

Har din organisation börjat fundera över hur ni ska digitalisera er information?

Advania erbjuder en e-arkivtjänst speciellt utvecklad för arkivering utan instegskostnader och dessutom stor frihet vid implementering.

Säkerhet

Information är känslig och måste behandlas likadant. Vi är experter på säker lagring och backup och har flertalet av Sveriges kommuner, landsting och myndigheters känsliga data i våra säkerhetsklassade och svenska datahallar.

Vi garanterar att din data lagras efter de regler som bestämts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och att din kommun kommer kunna efterleva EU:s nya dataskyddsförordning som ersätter PUL under våren 2018.

Lösningen har fullt stöd för:

 • OAIS
 • ISO15489
 • AS4390

Lösning för din organisation

Ingen organisation eller avdelning är den andra lik. Vår e-arkivlösning är speciellt framtagen för arkivering och kommer från världsledande Hewlett Packard Enterprise. Utifrån HPE:s tekniska grund fungerar den här lösningen för alla organisationer oavsett storlek. Dessutom skiljer sig varje avdelnings behov åt med sina unika arkiveringsregler, något som enkelt anpassas i Advanias e-arkivlösning.

Idag används lösningen av organisationer med:

 • mellan 2 till 350 000 anställda
 • som arkiverar från en handfull till miljoner handlingar varje dag
 • av ca 1,9 miljoner användare användare globalt.

Stora utvecklingsmöjligheter

Lägre priser har länge gått hand i hand med stela avtal. Så är inte längre fallet. Vid val av e-arkiv som tjänst blir relation mellan er och oss väldigt nära då vi omformar både lösningen och avtal utifrån hur verksamheten förändras.

Istället för att komma in snabbt och implementera ett fungerande system på så kort tid som möjligt, fokuserar vi på att skapa ett långvarigt partnerskap för att se till att våra lösningar faktiskt passar med våra kunder, vad de vill ha och vad de behöver. Förändringar under resans gång är något vi förväntar oss, och kan därför snabbt anpassa oss till det verkliga läget.

Betala för vad du använder

E-arkiv som tjänst kräver färre resurser. Helt utan instegskostnader och finansiering som delas upp över hela avtalsperioden erbjuder vi en väldigt attraktiv prismodell för alla typer av organisationer. Du kommer alltid att ha god översikt över kostnaderna.

Att välja e-arkiv som tjänst gör att du får tillgång till en världsledande lösning som idag används av mindre lokala avdelningar med så få användare som två stycken till stora myndigheter med extremt höga säkerhetskrav med 350 000 användare.

Världsledande lösning

E-arkiv som tjänst bygger på Hewlett Packard Enterprises speciellt utvecklade teknik för arkivering, Records Manager. Det är en världsledande lösning och en av de allra främsta inom arkivering. Gartner placerar lösningen i topp när de 2015 utsåg arkiveringssystem.

Funktionalitet

Integrerad dokument- och registerlösning

 • En lösning som innefattar både fysiska och elektroniska dokument

Enhetligt gränssnitt

 •  HTML5-teknologi möjliggör ett enhetligt gränssnitt för alla enheter såsom bärbara datorer, surfplattor och smartphones.   

Väl utbyggd integration med SharePoint

 • Sömlöss integration med Microsoft SharePoint. Du får en kompatibel arkiveringslösning för de dokument och siter som din organisation har på SharePoint.

Avancerad e-postintegration

 • Samordna med Microsoft Outlook och Lotus Notes Mail och undvik att meddelande-ID och konversations-ID dupliceras.    

Avancerad registerbegäran

 • Begärda register lagras antingen i våra säkerhetsklassade datahallar eller i era lokaler. Du kan skicka begäran på att hämta eller lämna tillbaka register ad hoc eller regelbundet.

Standarder

 • Fullt stöd för OAIS
 • ISO15489
 • AS4390

Kontakta mig

Ulf Ståhl

Account Manager - E-arkiv som tjänst

+46 40 25 09 31

 

?i