Programmering gymnasiet

Att arbeta med programmering i matematik på gymnasiet

Hej alla matematiklärare på gymnasiet
Nu lanserar Advania Skolpartner en helt ny skräddarsydd distansutbildning för dig som har i uppdrag att implementera programmering i din pedagogiska verksamhet. Kursen baseras på ett beprövat upplägg där programmeringsteknikerna skräddarsytts för matematisk problemlösning. Avsaknaden av riktade fortbildningsinsatser samt den tidsbrist som flera lärare upplever har gjort att många har valt bort programmering. Även om du inte har någon tidigare erfarenhet av programmering kommer du här få stöd och handledning att lösa matematiska problem med hjälp av programmering. Vi hjälper dig att tillämpa programmeringstekniker anpassade för matematisk problemlösning utan tidigare programmeringserfarenhet och med maximalt matematikfokus. Utbildningens två programmeringsspråk är
JavaScript och Python men du kommer även att utmanas i att utveckla kvalitetssäkrade lektionsplaneringar.

 Utbildningen är gratis för våra kunders lärare.

Information

Startdatum:
Utbildningen är fördelad under fyra tillfällen. 

Tillfälle 1: onsdag 9/2
Tillfälle 2: onsdag 23/2
Tillfälle 3: onsdag 9/3
Tillfälle 4: onsdag 23/3

KL:16:15-17:45
Plats: via Teams
Kostnad: 1 500kr ex moms per deltagare. Kostnadsfritt för våra kunders lärare.

1
4

 Mål med kursen

Efter kursen förväntas deltagarna kunna:

  • Utveckla lektionsplaneringar och aktiviteter kring matematisk problemlösning med programmering
  • Utveckla lektionsplaneringar och aktiviteter kring matematisk modellering av olika situationer med programmering
  • Beskriva, tillämpa och värdera kunskaper om och färdigheter inom programmering inom matematiken
  • Redogöra för och ge exempel på programmeringens användningsområden inom matematiken
  • Organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att tillämpa digitalisering på ett sätt som främjar kunskapsutveckling. Programmering, som implementeras i matematikkurserna 1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5, är en av metoderna för att öka digitalisering inom ämnet

Skräddarsydd utbildning för dig!

Ni som går utbildningen kommer får föreläsningar, övningsmaterial och uppgifter som ni kommer lösa tillsammans med stöd från professionella matematiklärare som följer er genom hela utbildningen. Utbildningen börjar där du befinner dig och du kommer utmanas till att ta nästa steg.


Att läsa på distans är roligt och lätt

Du kan antingen gå utbildningen själv eller tillsammans med andra lärare från din skola eller kommun. Vi kommer vara grupper om upp till 20 lärare där du som deltagare möter lärare från skolor runt om i Sverige. Utbildningen drivs via Adobe Connect. Föreläsningar kommer direktsändas, samt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att kunna följa, kommunicera och lösa uppgifterna i utbildningen. Du kommer även ha möjlighet att få hjälp under hela utbildningen via Slack (chat-app) där du kan ställa alla dina frågor och få svar från både kursledaren och dina kurskamrater.

Att tillsammans säkerställa uppdraget

Målet är att vi utvecklar, testar och utvärderar våra framtagna lektionsplaneringar och utbildningsaktiviteter tillsammans med utgångspunkt i styrdokumenten. Vi har designat utbildning så att det inte spelar någon roll om du tidigare har arbetat med programmering eller området är helt nytt för dig. Utbildningens programmeringsspråk är Python.


Varmt välkommen till utbildningen!

Fyrri flipi
Næsti flipi

 

Fyll i din intresseanmälan här. Vi återkommer med kursstarter inom kort

 

Har du frågor om Programmering på gymnasiet?

Jenny Palm
Koordinator utbildning
jenny.palm@advania.com
+46 721 471 498

?i