Programmering gymnasiet

Att arbeta med programmering i matematik på gymnasiet

Hej alla matematiklärare
Nu lanserar Advania en helt ny skräddarsydd distansutbildning för dig som har i uppdrag att implementera programmering i din pedagogiska verksamhet. Programmering är en del av den digitala kompetensen som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. Utmaningen ligger i att lösa matematiska problem med hjälp av programmering. Ni som går utbildningen kommer tillsammans få uppgifter att förbereda, lösa, diskutera och reflektera kring; med stöd från professionella programmeringslärare som följer er genom hela utbildningen.

/Johan Lindström Utbildningsansvarig Advania Skolpartner

1
4

 Mål med kursen

Efter kursen förväntas deltagarna kunna:

  • utveckla lektionsplaneringar och aktiviteter kring matematisk problemlösning med programmering
  • utveckla lektionsplaneringar och aktiviteter kring matematisk modellering av olika situationer med programmering
  • beskriva, tillämpa och värdera kunskaper om och färdigheter inom programmering inom matematiken
  • redogöra för och ge exempel på programmeringens användningsområden inom matematiken
  • organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att tillämpa digitalisering på ett sätt som främjar kunskapsutveckling. Programmering, som implementeras i matematikkurserna 1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5, är en av metoderna för att öka digitalisering inom ämnet

Skräddarsydd utbildning för dig!

Utbildningen bygger på möten mellan lärare där vi tillsammans diskuterar och löser uppgifter. Vi kommer orientera oss i vad programmering är och kritiskt granska de pedagogiska verktyg som finns inom fältet. Utbildningen börjar där du befinner dig och du kommer utmanas till att ta nästa steg i dina programmeringskunskaper.


Att läsa på distans är roligt och lätt

Du kan antingen gå utbildningen själv eller tillsammans med andra lärare från din skola eller kommun. Vi kommer vara grupper om upp till 20 lärare där du som deltagare möter lärare från skolor runt om i Sverige. Utbildningen drivs via Connect. Föreläsningar kommer direktsändas, samt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att kunna följa, kommunicera och lösa uppgifterna i utbildningen. Du kommer även ha möjlighet att få hjälp under hela utbildningen via Slack (chat-app) där du kan ställa alla dina frågor och få svar från både kursledaren och dina kurskamrater.

Att tillsammans säkerställa uppdraget

Målet är att vi utvecklar, testar och utvärderar våra framtagna lektionsplaneringar och utbildningsaktiviteter tillsammans med utgångspunkt i styrdokumenten. Vi har designat utbildning så att det inte spelar någon roll om du tidigare har arbetat med programmering eller området är helt nytt för dig. Utbildningens två programmeringsspråk är JavaScript och Python men du kommer även att utmanas i att utveckla kvalitetssäkrade lektionsplaneringar.


Varmt välkommen till utbildningen!

Fyrri flipi
Næsti flipi

Har du frågor om Programmering i gymnasiet?

?i